12. desember 2011

En tid for alt...

Oppmerksomme lesere har kanskje lagt merke til at forrige innlegg var nummer 499 i rekka. Det vil si at det her er nummer 500 som er et forholdsvis høyt og rundt tall.

Vilje til å utføre ting er viktig, men når motivasjonen svikter er det fryktelig slitsomt å fortsette kun på vilje. For ei stund sida lovte jeg derfor meg sjøl at det måtte settes en stopp en plass, og 500 må være en respektabel plass å stoppe på (beklageligvis betyr det at adventsbibelquizen stopper halvveis i år). Den høsten her har på mange måter vært av de mest slitsomme jeg har vært gjennom, så jeg må gjøre noen prioriteringer og tenke litt gjennom en del ting.

Bloggen har betydd mye for meg. Det er godt å ha en plass og få ut en del av det jeg tenker på når jeg ikke alltid er like flink til å få det ut muntlig. Det er derfor litt vemodig at det her blir siste innlegg (hvertfall på fole lenge). Om fole lenge betyr et halvt eller ti år veit jeg ikke. Tida vil vise.

Ønsker dere alle Guds velsignelse!

Dagens bibelvers:
"Han har åpenbart for deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?" Mi 6,8

"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone." Hebr 12,1-2

Adventsbibelquiz 2011, DEL 12

Dagens oppgave er dedikert til "mine" tallteoristudenter.

Dagens oppgave:
Navnet hennes er nevnt i et vers. Aldern hennes på det tidspunktet ho nevnes beskrives av den (forholdsvis enkle) diofantiske likninga, x+y=77, der x og y er lengden (i år) på tidsepoker. Sannsynligvis er x mindre enn y når x kommer før y i tid.

Kanskje jeg legger til ett tips eller 7 utover dagen.

Dagens bibelvers:
"Med det samme han nevnte Guds ark, falt Eli baklengs ned av stolen ved siden av porten. Han brakk nakkebenet og døde, for mannen var gammel og tung. Han hadde dømt Israel i førti år." 1.Sam 4,18  

11. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 11

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far;
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys,
det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall.

Riktig svar i går var Akvilas og Priskilla i Apg 18,26.

Dagens oppgave:
Han fikk budskap om at hans to ugudelige sønner var døde i krigen. Men han fikk også en annen beskjed som bokstavelig talt fikk han ut av stolen (med drastiske følger). Hvem og i hvilket vers?

Dagens bibelvers:
"Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham." Apg 18,26

10. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 10

Litt diskusjon i juryen i går om hvilke vers som skulle godkjennes. Endte opp med 2.Kong 5,23-24. Strengt talt er det vel i 23 Gehasi (Elisas tjener) mottar "betalinga", men siden to av Naamans tjenere bærer den for han får han det ikke fysisk før i vers 24. Vers 20 godkjennes ikke da han der bare tenker på å få noe.

Dagens oppgave:
Paulus bruker en plante-analogi for å unngå at Korint-menigheten skulle bli person-fokusert. I den sammenheng nevner han en annen stor forkynner. Men også denne personen trengte opplæring. Hvem (i flertall) gav han det, og i hvilket vers?

Dagens bibelvers:
"Na'aman svarte: Vær så snill å ta to talenter! Og han bad ham inntrengende og knyttet to talenter sølv inn i to punger. Så tok han to festkledninger og gav dem til to av sine tjenere, og de bar dem foran Gehasi. Men da han kom til haugen, tok han det av deres hånd og gjemte det i huset. Han tok farvel med mennene, og de drog sin vei." 2.Kong 5,23-24  

9. desember 2011

Bestselger

(For dagens oppgave, se innlegget under.)

Julas bestselger kom fra trykkeriet i går, og er endelig på plass. Det vil si, hvis du ikke var tidlig ute med å forhåndsbestille, så er dessverre hele førsteopplaget utsolgt (men kanskje den kommer som e-bok om noen uker).Dagens bibelvers:
"Slik ble Josafat mektigere og mektigere, til hans makt var meget stor. Han bygde borger og opplagsbyer i Juda." 2.Krøn 17,12

Adventsbibelquiz 2011, DEL 9

Riktig svar i går var Agabus og Apg 11,28.

Dagens oppgave:
Han tok imot "betaling" fra en badende "helseturist". Hvem og i hvilket vers?

Dagens bibelvers:
"En av dem, som hette Agabus, stod opp og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Klaudius." Apg 11,28  

8. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 8

Med 4 svar på 4 minutt var det virkelig konkurranse om topplasseringene i går. Riktig svar var Rebekka 1.Mos 24,64.

Dagens oppgave:
Hans profeti la grunnlaget for ei mye nevnt pengeinnsamling. Hvem var han, og hvor står det om profetien? (han er nok mer kjent for sin andre profeti)

Dagens bibelvers:
"Rebekka så opp, og da hun fikk øye på Isak, skyndte hun seg og steg ned av kamelen." 1.Mos 24,64

7. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 7

I går var det Johannes, disippelen Jesus elsket, som var det riktige svaret, Joh 20,8.

Dagens oppgave:
Ho blei gift med sin fars søskenbarn, etter at ho kom som et bønnesvar på en tjeners bønn. Vil ha verset der ho først ser sin mann.

Dagens bibelvers:
"Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Og han så og trodde." Joh 20,8

6. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 6

Gårsdagens riktige svar var Peres og 1.Mos 38,29. Han var sønn av Juda og Tamar. Tamar var egentlig kona til Judas første sønn, Er. Diverse omstendigheter (les 1.Mos 38) førte imidlertid til at Juda fikk tvillinger, Peres og Serah, med Tamar.

Dagens oppgave:
Han kom først fram, men gikk sist inn. Hva het han? Bibelverset vi skal fram til forteller hva det han så førte til.

Dagens bibelvers:
"Men så drog han hånden tilbake, og se, da kom hans bror fram, og hun sa: Hvor du har brutt deg fram! Og de gav ham navnet Peres." 1.Mos 38,29

5. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 5

Gårsdagens oppgave blei kanskje litt for vanskelig, men den var veldig interessant og lærerik å lage (skal bli noe lettere herfra trur jeg). Men jeg gjorde den lille feilen og slå sammen Herodes Filip med broren Herodes Filip (uten at det påvirker svaret). Det herodianske slektstre finner dere HER.

Gangen er som følger. Herodes den store (som regjerte som klientkonge rundt Jesu fødsel) fikk en del sønner. Herodes Antipas (han som fikk døperen Johannes halshogd) gifta seg med Herodias som var hans halv-niese og tidligere gift med hans halvbror Herodes Filip (Matt. 14,3). Han må imidlertid ikke forveksles med sin bror Herodes Filip som var fjerdingfyrste i Iturea og Trakonitis (Luk 3,1). Broren til Herodias var Herodes Agrippa I (han som fikk Jakob drept, Apg 12,2). Hans sønn Herodes Agrippa II var den som etter samtale med Paulus uttalte at det var lite som skulle til før han ble overtalt til å bli en kristen. Da er det bare en Herodes igjen i Bibelen, og det er Herodes Arkelaus (Matt 2,22) som ble konge etter sin far Herodes den store.

Riktig svar var altså Herodes Arkelaus, nevnt  i Matt 2,22.

Dagens oppgave:
Vi skal fram til en person som er nevnt i Jesu ættetavle. Han var sin fars sønn, men hvis ting hadde gått riktig for seg skulle han vært hans barnebarn. Til tross for at han ikke blei "merka" var han den som kom først ut. Verset vi skal fram til handler om det sistnevnte.

Dagens bibelvers:
"Men da han fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, var han redd for å dra dit. Varslet av Gud i en drøm, drog han til Galilea." Matt 2,22

4. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 4

Andre søndag i advent i dag!

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far;
vil gi sin sønn hit ned.


I dag må dere holde tunga rett i munnen. :)

Dagens oppgave:
Det er mange innvikla familieforhold i Bibelen, og når far og sønn(er) også har samme første navn begynner det å bli vanskelig og følge med. Kaoset begynner å bygge seg opp når en av sønnene gifter seg med si halv-niese (som forøvrig heter omtrent akkurat det samme), som tidligere har vært gift med hans halvbror (som heter det samme, men til stor lettelse blir oppgitt med navn nummer to). Som en liten kuriositet kan det nevnes at kona (eller niesa, eller svigerinna?) hadde en bror som også bærer det navnet vi skal fram til. Avslutningsvis må det sies at sistnevnte ga sin sønn sitt eget navn, og denne sønnen kunne seinere si at det skulle lite til før han ble overtalt til å bli en kristen.

Nå har vi nevnt alle bibelske personer, utenom en, som bærer dette navnet. Han er kun nevnt i et vers, og da uten familienavnet. (håper jeg ikke har rota nå)

Dagens bibelvers:
"Da gikk han og tok til ekte Gomer, Dibla'ims datter, og hun ble med barn og fødte ham en sønn." Hos 1,3

3. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 3

Riktig svar på gårsdagens oppgave var Erastus/Erastos som var regnskapsfører i Korint og misjonær i Makedonia.

Og så er det bonuspoeng til meg sjøl som til slutt fant skattmesteren Mitredat i Persia. Esra 1,8. :)

Dagens oppgave:
Skal fram til navnet på ei av Bibelens kvinner. Ho er hovedsaklig knytta til symbolhandlinger. Både ekteskap og navnet på barna (to sønner og ei datter) henspiller på Israels frafall fra Gud. Tross alle hennes feil var ho elska av sin mann. Navnet er brukt om denne personen kun i ett vers, og det er det verset jeg vil ha.


Dagens bibelvers:
"Gajus, min og hele menighetens vert, hilser dere. Erastus, byens regnskapsfører, og vår bror Kvartus hilser dere." Rom 16,23

2. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 2

Gårsdagens svar var Daniel og Dan 6,11. Gratulerer til EldarN med full pott. Til ære for gårsdagens vinner skal vi ta ei oppgave som grenser mot økonomifeltet.

Dagens oppgave:
I Bibelen er det nevnt flere som bedriver økonomioppgaver, men såvidt jeg kjenner til er det bare en person som har en direkte økonomisk yrkestittel (med unntak av toller). Vedkommende er ingen kjent person, men har nok vært i nært kjennskap med Paulus. Han bodde trolig i Korint, men har vært på misjonsreise med Timoteus i et land Paulus blei kalt til i et nattlig syn. Vil fram til verset der yrkestittelen nevnes.

(Her er det mulig med bonuspoeng hvis man finner andre økonomer med tittel)

Vil også minne om bibel.no.

Dagens bibelvers:
"Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort." Dan 6,11  

1. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 1

Da var det på tide med en ny omgang med bibelske personligheter.

Hver dag blir det lagt ut et spørsmål som kan knyttes til en bibelsk person og et bestemt bibelvers. Noen ganger vil det bli gitt ekstra informasjon om personen, men da skal jeg prøve å presisere hvilken del av informasjonen som er å finne i det bibelverset dere skal komme fram til. Det blir gitt 5 poeng til første person med riktig navn, og 5 poeng til første med riktig bibelvers. I adventstida vil jeg innføre kommentarmoderering sånn at ingen kommentarer kommer ut før jeg har godkjent dem. Det vil si at ingen kan snike seg med på svar som andre har gitt. Det vil derfor gis 4, 3 og 2 poeng for hvert riktige delsvar for person 2, 3 og 4 med riktig svar. Etter det belønnes hvert riktige delsvar med ett poeng. Det gjør at det kanskje blir litt lite bonus for nummer en, men den er innført for å lure flere til å lese Ordet sjøl (og det ønsker vi jo)! Hvis noen kommer med et svar som juryen ikke har tenkt på, men svaret er godt begrunna med bibelvers vil det kunne gis opptil 5 bonuspoeng. Kreativitets og smiskepoeng gis alt etter hvor godt forsøket er og mitt dagshumør. Lykke til!

Dagens oppgave:
Vi starter lett. Skal fram til en gudfryktig og vis mann som bodde i eksil. På grunn av hans posisjon og klokskap blei han utsatt for en del misunnelse. Det blei lagt fram skumle planer for å rydde han av vegen. Vil fram til verset der hans reaksjon på planene kommer fram.

Dagens bibelvers:
"Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det." Ordsp 4,23

29. november 2011

Tung lesning?

Kontorstolen min får virkelig kjørt seg når jeg leser til eksamen. Sittestilling byttes stadig vekk, og rett som det er snurrer den rundt. Men ikke all rastløshet kan kanaliseres ut til stolen. Spesielt i etterkant etter sjukdom kan rastløsheten ta overhånd. Men eksamenslesing må til. Det kan få litt "ekstreme" utslag.Det her pågikk i mellom 30 og 40 minutt. Snittpulsen lå på omtrentlig 70% av maks, og jeg fikk lest 15 dobbeltsidige A4 ark relativt grundig. Ei forholdsvis effektiv økt.

Dagens bibelvers:
"Og Ehud kom inn til ham, mens han satt alene i sin kjølige sal på taket. Og Ehud sa: Jeg har et ord fra Gud til deg! - Da reiste han seg opp fra stolen." Dom 3,20

Trenger litt hjelp!

Av mangel på bedre ting å gjøre (les: akutt behov for å ikke lese til eksamen) bakte jeg kake i går. Den viste seg å bli MEKTIG, så jeg klarte ikke å spise opp hele (og kommer sikkert ikke til å klare det på ei uke). Problemet er at den sannsynligvis ikke tåler å bli fryst. Er det noen som kan tenke seg å bidra med en hjelpende munn eller fler?

Dagens bibelvers:
"Og alle spiste og ble mette. Da de samlet opp de stykkene som var blitt til overs etter dem, ble det tolv kurver." Luk 9,17  

27. november 2011

Ventetida

NRK har brukt å spille en sang som introduksjon til vintersportsesongen de siste åra. Den inneholder linja "Ventetida er over, det kommer til å falle snø i natt", og i natt kom snøen!! Hadde bare ikke halsen min sett ut som om den har blitt utsatt for et 40 kornings sandpapir så skulle jeg stått ute for å nyte de fantastiske hvite flaka som daler ned fra himmelen. Men i og med at halsen ikke har blitt noe bedre av å "farte" rundt i kaldt vær, så trur jeg jeg må holde meg innendørs i dag. :(

Men at snøen har kommet betyr ikke at ventetida er over. I dag er det første søndag i advent. Vente- og forberedelsestida fram mot feiringa av Jesu fødsel er i gang.

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.


Dagens bibelvers:
"Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet." 2.Tess 3,5  

13. november 2011

Den sælaste lukka

Den sælaste lukka i livet vart di
den gong du til Jesus fekk gå.
Han makta å tilgi og gjera deg fri.
Men sa du til andre ifrå?

Refr.:
Kvi sa du då ikkje ifrå
om det du hos Jesus fekk sjå?
Kor kan dei vel koma til trua
om ingen vil seia ifrå?

Og hjarta ditt burde då fortare slå
ved Golgata-kjærleikens brann.
I barmen din burde det brenna ein trå,
at alle må høyra om Han.
Refr.

Og Frelsaren lit på deg, det veit du vel,
og derfor han bad deg å gå:
Eg byd dykk at de om mitt rike fortel
som først fekk min herlegdom sjå!

Refr.

T: Bjarni Eyjolfsson 1942
O: Trygve Bjerkrheim 1947

Dagens bibelvers:
"Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?" Rom 10,14

8. november 2011

Barnebøker

Av en eller annen grunn har jeg gått og tenkt på "Kamilla og Tyven" filmene/bøkene den siste uka. Og når jeg ikke kom meg så langt at jeg fant på noe annet å gjøre på bursdagen min så blei det gjensyn med gamle klassikere som jeg ikke har sett siden langt tilbake på 90-tallet. Gode familiefilmer med et godt kristent budskap (sjølom det er litt mindre framtredende i filmene enn bøkene).

Og når jeg allikevel er inne på barnebøker så vil jeg anbefale "Tonje Glimmerdal" og "Vaffelhjarte" av Maria Parr. Godt skrevet på fantastisk nynorsk. Sistnevnte går som barne-TV på fredagene på NRK for tida. De som vil ha med seg de to første episodene må ta seg en tur innom NRK nett-TV før søndag.

Og gratulerer med ett-ukes dagen til lille Kamilla.

Dagens bibelvers:
"Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham." 1.Joh 1,5

6. november 2011

Fotballfylke!

Seriegull: Molde
Cupgull: Aalesund!! Hurra!

Hva er Norges fotballfylke?

(Angående dagens bibelvers: Må prøve å komme litt ned på jorda igjen :p)

Dagens bibelvers:
"For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden." 1.Joh 2,16

3. november 2011

Velkommen Kamilla!

Tirsdag 01.11.11 kom det ei lita jente til verden, og plutselig fikk jeg fordobla antall onkelunger. Etter at jeg fikk telefon om å komme og passe Magnus på tirsdagsettermiddag tok det bare 1,5 timer før Kamilla kom til verden. Jeg har hatt to fine kvelder (og netter) med passing av Magnus, og i dag fikk jeg tatt meg en tur ned på sjukehuset for å besøke Kamilla.Velkommen til verden. Ønsker deg alt godt og Guds velsignelse.

Dagens bibelvers:
"Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!"   4.Mos 6,24-26

1. november 2011

Uendelig verdi

I fysikken hender det at vi kan si at 7.000.000.000+1 er tilnæra lik 7.000.000.000. Gud bruker ikke den tilnærminga. For sjølom vi nå har passert 7 milliarder personer her på jorda er hver enkelt som blir født unik og har uendelig stor verdi for Han.

Dagens bibelvers:
"Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet." Sal 139,16
"Herren skal telle når folkene blir oppskrevet, og si: Denne er født der. Sela." Sal 87,6

Sandkasseverden

Verden kan sammeliknes med ei barnehagesandkasse. Noen vil bygge hus og fine veger. Noen prøver å kjøre biler på vegene og ender opp med å tråkke ned husa. Andre igjen syns det er morsomt å ta springfart og hoppe på alt det fine som er laga.

Dagens bibelvers:
"Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand." Matt 7,26

30. oktober 2011

Guds barn!

Det var storfamiliemøte i Betania i dag. En stor gjeng av unger fra Spiren Barnehage (NLM sin barnehage i Trondheim, der jeg har jobba en del som vikar) kom og sang. Mange flotte unger!

Men best av alle er no den karen her som snart blir storebror.

Hvem kan ha gitt han ei så fin t-skjorte?

Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.
Jeg er hans eiendom, han har meg kjær.
Hender og føtter små,
allting skal Jesus få.
Jesus er kongen min, Guds barn jeg er.


Dagens bibelvers:
"Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham." 1.Joh 3,1

29. oktober 2011

En langsom død

I dag sa jeg farvel til mangoplanta mi. Jeg har lenge vært bekymra for den, men da jeg for ei uke sida så at rota ikke lenger satt fast i "stammen" skjønte jeg at det gikk mot slutten. Men den har fortsatt å være grønn og fin etter den tid. I dag var det imidlertid slutt. Det blei nok for lite sol i kalde høst-Norge. Får prøve på igjen til våren.

Dagens bibelvers:
"Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død." Åp 3,1

26. oktober 2011

100%!

Esso kan for tida reklamere med 100% nybakte boller. Lurer litt på hvordan ei bolle som er 50% nybakt er.

Dagens bibelvers:
"Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle." Joh 13,10

22. oktober 2011

Om å klatre i trær

Jesus ba Sakkeus om å klatre ned fra treet. Ved å komme ned åpna Sakkeus plass for Jesus og fikk del i frelsen. For å kunne frelse Sakkeus måtte Jesus ta plassen på korstreet.

Jesus vil også ta plassen for oss og ber oss om å klatre ned fra våre trær. Følger vi den oppfordringa?

Dagens bibelvers:
"Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre." Gal 3,13

15. oktober 2011

Skjerpings!

Ungkarshjem har ofte et noe dårlig rykte når det kommer til vasking. Det hadde jeg ingen planer om at mitt skulle få, men etter bare 2 måneder i leiligheta merker jeg at det begynner å gli ut. To uker på rad har fredagsvasken blitt utsatt til lørdag (og forrige uke var det bare såvidt jeg fikk utført den). Men ikke nok med det: To ganger har jeg våkna opp til oppvask stående på kjøkkenbenken. Skjerpings!

Hvem veit hvor det går hvis det fortsetter på den måten? Derfor er det viktig å ta tak i problema før de virkelig eskalerer. Så i dag satte jeg meg ned og utarbeida ei vaskeliste for resten av høsten.Dagens bibelvers:
"Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd." 1.Kor 6,11

9. oktober 2011

Skummelt

Det er alltid like skummelt å sykle med nye bremseklosser når man har vært nesten uten en måneds tid.

Dagens bibelvers:
"For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den."  Rom 13,3

2. oktober 2011

Mango - uke 3 + litt fra 303

Det har nå gått tre uker sida jeg spiste mango. Og resultatet av mangofrøet vokser nesten mellom hver gang jeg ser på det (noe jeg gjør ganske ofte).


Den er nå litt over 8cm høy og de lengste bladene er på 10cm.

Ellers kan jeg by på noen bilder fra leilighet 303 i Boxbo borettslag. Beklager bildekvaliteten. De blei tatt under litt dårlige lysforhold i litt trøtt tilstand kl. 1 på natta. Har prøvd å gjøre dem litt lysere, men har nok ikke lykkes helt (burde kanskje heller brukt tida på å ta nye bilder).

Dagens bibelvers:
"Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt - hvordan det går til, vet han ikke."  Mark 4,27

30. september 2011

Hvis det skulle være noen tvil

Har alltid lært at repetering er viktig for å lære. Har også alltid lært at Guds nåde og miskunnhet er evig. Men av og til kan det snike seg inn tvil. Les Salme 136 hvis (når) det skjer.


Dagens bibelvers:

"Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid. Pris gudenes Gud, - for hans miskunnhet varer til evig tid. Pris herrenes Herre, - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som alene gjør store undergjerninger - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som gjorde himmelen med forstand - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som strakte jorden ut over vannet - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som gjorde de store lys - for hans miskunnhet varer til evig tid, solen til å råde om dagen - for hans miskunnhet varer til evig tid, månen og stjernene til å råde om natten - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som slo egypterne i deres førstefødte - for hans miskunnhet varer til evig tid, og førte Israel ut fra dem - for hans miskunnhet varer til evig tid, med sterk hånd og med utrakt arm - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som kløvde Rødehavet - for hans miskunnhet varer til evig tid, og lot Israel gå midt igjennom det - for hans miskunnhet varer til evig tid, og kastet Farao og hans hær i Rødehavet - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som førte sitt folk gjennom ørkenen - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som slo store konger - for hans miskunnhet varer til evig tid, og drepte herlige konger - for hans miskunnhet varer til evig tid, Sihon, amorittenes konge - for hans miskunnhet varer til evig tid, og Og, Basans konge - for hans miskunnhet varer til evig tid, og gav deres land til arv - for hans miskunnhet varer til evig tid, gav det som arv til Israel, sin tjener - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som kom oss i hu i vår fornedrelse - for hans miskunnhet varer til evig tid, og rev oss ut av våre fienders vold - for hans miskunnhet varer til evig tid, ham som gir føde til alt kjød - for hans miskunnhet varer til evig tid. Pris himmelens Gud - for hans miskunnhet varer til evig tid!" Sal 136

28. september 2011

Mitt liv vil jeg leve

Mitt liv vil jeg leve i samfunn med Jesus,
som en av de mange som er i hans skare.
Jeg hørte hans stemme. Den bød meg å følge:
Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

Og skulle jeg tvile og se meg tilbake,
så ber jeg deg, Herre, å ta meg ved hånden
og varme mitt hjerte, til atter jeg sier:
Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.


Hva livet enn byr meg, av glede og smerte,
jeg lever det tryggest i samfunn med Jesus.
I lys og i mørke, i medgang og motgang:
Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg.

T: Göte Strandsjö 1975
O: Trygve Bjerkrheim 1981

Dagens bibelvers:

"Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd." 1.Joh 1,7  

25. september 2011

Mango - uke 1 og 2

For to uker sida satte jeg igang et lite planteprosjekt. Leiligheta mi trengte ei plante og på kjøkkenbenken lå det noen mangoer. Konklusjon: Plant ei mangoplante.

Første steg var å komme seg inn til mangosteinen. Det ble gjort ved å spise mangoen. Så var det å komme inn til frøet. Det kan gjøres enten ved å legge steinen i vann og vente til den åpnes, eller ved å skjære den forsiktig opp (mangel på tålmodighet førte til siste løsning).


Så la jeg den halveis dekt med vann og lot den ligge varmt ei ukes tid. Da hadde det begynt å stikke ut noe som kunne likne på ei rot (eller ei plante?), så da kjøpte jeg ei blomsterpotte og litt jord (evt. veldig mye jord da det var billigst pr liter) og satte frøet i jorda. Var litt usikker på hva som var opp og ned, men satsa på at frøet kom til å finne ut av det sjøl. Så var det bare å vente tålmodig. Etter nesten ei uke med godt stell (god vanning og bygging av plastfoliedrivhus rundt potta) hadde det skjedd lite på fredag.


På fredag ettermiddag dro jeg på høstweekend med ungdomsforeninga i Betania (kanskje mer om den seinere) og var litt småbekymra for hvordan det stakkars frøet skulle klare seg aleine. Og hva venta meg da jeg kom tilbake i ettermiddag:Spennende!

Dagens bibelvers:
"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst."   1.Kor 3,6

18. september 2011

Positiv vinkling

Det er fort gjort å se ting fra den negative sida. Spesielt er det mange som har et anstrengt forhold til trening (jeg liker forsåvidt begrepet "fysisk aktivitet" bedre enn trening). De tenker som så: Trening (fysisk aktivitet) er noe man må gjøre for å forbrenne maten man har så dårlig samvittighet for at man har spist, og dermed holde vekta nede.

Jeg velger å se litt annerledes på det. Spising (som vel er noe de fleste liker) er noe man kan kose seg med for å holde vekta oppe så man ikke forsvinner av all den fantastiske fysiske aktiviteten det er mulig å bedrive.

Dagens bibelvers:
"Og den maten som du eter, skal være etter vekt, tjue sekel til hver dag. Til bestemte tider skal du ete den."  Esek 4,10

13. september 2011

En liten observasjon (eller to)

Barnehageunger i Trondheim og på Vestnes er på mange måter ganske like, men jeg har observert to vesentlige forskjeller:

Observasjon 1: Trønderunger snakker trøndersk, mens Vestnesunger snakker romsdaling.

Observasjon 2: Vestnesunger spiser ganske mye mer enn trønderunger.

Dagens bibelvers:
"Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige." 1. Kor 13,11  

12. september 2011

Sysselsetting

Ei god stund har det vært en flekk på 30m2 uten asfalt utafor blokka. På fredag kom det noen karer for å asfaltere. Hvor mange var de?

Ikke en, ikke to, ikke tre, men seks (+ en liten guttunge som sikkert var med faren på jobb).

Dagens bibelvers:
"Og se, det kom seks menn på veien gjennom den øvre porten, som vender mot nord, hver med sitt ødeleggelsesvåpen i sin hånd. Midt iblant dem var det en mann som var kledd i linklær og hadde skriveredskaper i beltet. De kom inn og stilte seg ved kobberalteret." Esek 9,2

10. september 2011

Og riktig svar er...

...ukulelestativ. Grunnplata er ei hylle fra ei Benno CD/DVD-hylle fra IKEA. Resten er deler fra et tørkestativ fra ICA som datt sammen etter to gangers bruk.


Godt fornøyd med resultatet.

Dagens bibelvers:
"Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen."   1.Mos 1,31

9. september 2011

Hva er det her?

I kveld laga jeg meg en liten nytte-/pyntegjenstand. Hva er det for noe? Og hva er den laga av (hvilke gjenstander kommer delene fra)?

 


Dagens bibelvers:
"Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det."  Jer 18,4

7. september 2011

Frelst!

Frelst jeg er gjennom Lammets blod,
Gud til ære alene,
stadig renset i nådens flod,
frelst jeg er for å tjene.
Titt det ringeste sendebud
beste budskap fikk bære.
Jeg er frelst for å si fra Gud:
Du hans barn skal få være.

Frelst jeg er for å synge ut
lykken Jesus meg skjenker,
han som gjorde på natten slutt,
sprengte trelldommens lenker.
Frelst jeg er så den Herre Krist
kropp og sjel skal tilhøre.
Også meg vil hans Ånd for visst
salve, bruke og føre.

Kan jeg ikke blant kjemper stå
fremst der seirene vinnes,
Herren bruker de svake små,
blott de tro mot ham finnes.
En som ikke de andre så,
jeg får lokke og lede,
be ham heim til sin Far å gå.
Det vil himmelen glede.

Snart er tjenesten slutt på jord,
fort som lynet går tiden.
Dog fortsetter blant englekor
liv og tjeneste siden.
Derfor vil jeg som valgspråk ha,
si og synge og mene
det som ingen kan fra meg ta:
Frelst jeg er for å tjene.


T: Sigvard Engeset

Dagens bibelvers:
"Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod." Åp 7,14b

6. september 2011

Forrige ukes attraksjon

Det skal ikke mye til for å glede små barn, men det trengs sannelig ikke mye for å underholde litt større "unger" heller. At Magnus (min 2-årige nevø) blei helt overlykkelig over å se 10 små sauefigurer (fra Sauen Shaun) var forståelig (andre gang han var på besøk i nyleiligheta spurte han etter "sauen Shaun" i det jeg åpna døra). At flere andre kunne bli sittende å leke med dem i lengre tid var noe mer overraskende (eller kanskje ikke).

Rekorden så langt er åtte i høyden. Velkommen for å prøve og få til ni (eller ti).

Dagens bibelvers:
"Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!"  Luk 18,17

2. september 2011

Uforbederlig

Nå begynner jeg å bli noenlunde brukbart godt innlosjert i min nye residens (tar forbausende lang tid å få ting på plass). Men selvom omgivelsene er nye er jeg ganske omtrent akkurat den samme fortsatt. Jeg har ikke store plassen å skryte av (36 m2), men jeg har allikevel prioritert plass til to fryseskap (det ene er riktignok kun som en del av et kombiskap). Så jeg kan vel regne med at det er få studenter som har mer fryseplass (drøyt 150L) per m2 per person. Allikevel måtte jeg gjøre en litt dyster observasjon i dag. I anledning av at mamma og pappa stikker innom en tur i helga måtte jeg nemlig rydde litt i fryserne (må jo ha god plass når de kommer med all bæra jeg plukka i sommer). Under ryddeprosessen viste det seg at det faktisk ikke var så veldig mye plass igjen. Jeg minnes såvidt at omtrent halvparten var ledig for to uker sida. Skjønner virkelig ikke hvor all den plassen har gjort av seg.

Dagens bibelvers:
"Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods." Luk 12,18

14. august 2011

En annen verden

Når mediene forteller om tsunamier i Asia, jordskjelv i Sør-Amerika, krig i Midt-Østen eller hungersnød i Afrika bruker de ofte begrepet: "Det er en helt annen verden." Sånt skjer ikke her hjemme. I vår verden er naturen forholdsvis snill og manglene går i første rekke på lagringsplass til alt vi kjøper oss. I den andre verdenen er det ikke så lett, men det er jo i den andre verdenen.

I sommer har det skjedd noe som vi aldri trudde skulle skje i vår trygge verden. Den andre verdenen har kommet nærmere. Den har kommet ut av TV-en.

Men jeg syns begrepsbruken blir helt feil. For problemet er jo ikke at vi lever i forskjellige verdener. Problemet er at vi lever i samme verden og at det kan være så stor forskjell.

På søndagsmøtet på bedehuset på Vestnes i dag var vi nesten 50 personer. Og det var personer fra Norge, Etiopia, Haiti, Nigeria og Kongo-Brazzaville. Alle var vi samla om det viktigste, og vi var i samme verden.

Dagens bibelvers:
"Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser." 1.Pet 5,8-9

12. august 2011

Fri!

Etter å ha saumfart Vestnes kommune i 8 uker blei jeg i dag ferdig med sommerjobben min. Alle hus i kommunen er oppmålt (bortsett fra 8 bygg på ei lita seter, men de får noen i kommuneadministrasjonen ta seg av). Det har vært mange regnfulle dager med trasking i boligfelt, men de to siste ukene har jeg vært på fjellet 7 av 10 dager (og man kan vel ikke klage når man får betalt for å gå på fjellet).

Hvis noen lurer eksakt på hva jeg har drivi med får dere se starten på følgende sending på NRK Møre og Romsdal: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/756569/. Litt oppkonstruert, men det gir et lite innblikk.

Men nå har jeg hvertfall ei hel uke fri!

Dagens bibelvers:
"Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell." Matt 7,25

2. juli 2011

Sommerferie

Nå har jeg hatt såkalt sommerferie i en måned. Men ikke har det vært sommer (hvis vi ser på været og ikke kalenderen) og ikke har det vært mye ferie (hvis vi ikke bruker definisjonen: "Ferie er å skifte arbeid").

Første uka av ferien gikk med til vikarjobbing i barnehage før det blei ei knapp uke fri. Så begynte jeg i mi sommerstilling som "synfarar" i Vestnes kommune. Det skal innføres eiendomsskatt fra neste år, så alle bygninger skal måles og vurderes. Jobben går ut på at vi skal kontrollere alle etasjemål på alle bygninger som det er oppgitt mål på, og så skal alle bygg uten mål måles opp. Alle målinger blir utført fra utsida så vi må være litt kreative for å f.eks. finne areal på loftsetasjer. I tillegg skal alt fotograferes og hus og eiendom skal vurderes slik at taksten på bygget blir noenlunde riktig. Det er ikke mange som er fornøyd med eiendomsskatt, men har ikke opplevd mer enn to illsinte huseiere på de to første ukene, så det må jeg være fornøyd med. Jobben er interessant, så jeg trives godt sålangt. Greit å ha en jobb der jeg får være ute å gå hele dagen. Gleder meg spesielt til vi skal opp å måle hyttefelt og setre. Betaling for fjelltur skal ikke være noe problem.

Ellers er det ikke mer å si. Men hvis dere passerer gjennom Vestnes i sommer og ser noen som trasker rundt i hagene iført refleksvekst, med ID-kort rundt halsen og kamera, lasermåler og perm i hånda, så er det bare å ta kontakt. :)

Dagens bibelvers:
"Jeg spurte ham: Hvor skal du hen? Han svarte: Jeg skal til Jerusalem for å måle byen og se hvor bred og hvor lang den skal være." Sak 2,6

15. juni 2011

Maiblomst

Tenk deg at du så lenge du husker har kjørt rundt i en bobil med faren din og at dere en dag blir stående utafor et kjøpesenter fordi en del på bobilen må skiftes. Tenk deg videre at du går inn på det kjøpesenteret og ser en plakat med et stort bilde av deg og et navn under; bare at det er ikke ditt navn. Hva hadde du tenkt da, og hva ville skjedd videre? Les boka "Maiblomst" av Chris Fabry utgitt på Lunde Forlag. Det er en av de bedre "kristne romaner" jeg har lest de siste åra. Anbefales!

Dagens bibelvers:
"Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min."  Jes 43,1

31. mai 2011

Eksamensvenn

Advarsel: Dette innlegget er ikke nødvendigvis egna for ikke-gløsere.

I eksamenslokalet har du mange rundt deg, men det kan allikevel være litt ensomt. Jeg er derfor veldig takknemlig for at NTNU har ordna det sånn at vi får ha med en venn på eksamen. Han sitter der på pulten og kommer med små tips hvis du har satt deg fast på et vanskelig integral, han kan transformasjonene mellom de viktigste koordinatsystemene, og han kan rekkeutvikle de fleste uttrykk fort som bare det. Jeg må innrømme at jeg ofte overser han. Av og til kan jeg bli skikkelig sur på han, men allikevel er han der; like trofast som alltid. Tusen takk Rottmann.

(for de ikke-gløsere som trossa advarselen og har lest helt ned hit: Rottmann er ei formelsamling i matematikk)

Dagens bibelvers:
"Min talsmann er min venn. Med gråt ser mitt øye mot Gud,"  Job 16,20

29. mai 2011

Fram med kamera!

Nå er det bra at jeg kjøpte meg nytt fotokamera i påska. En viktig og landsomfattende dokumenteringsjobb skal utføres. VG kan melde at: "Kulden tok knekken på sneglene" - "Mordersneglene er døde - i milliontall!". Ledende norske snegleforskere er enig om at det er den kalde vintern som har skylda. Diskusjonen går nå på om brunsneglene bør vernes. VG på sin side er imidlertid glad i kontakt med sine lesere og kommer med oppfordringa:

Hjelp VG med å dokumentere snegledøden! Meld fra til snegler@vg.no

Dagens bibelvers:
"La dem bli lik sneglen som løses opp i slim der den kryper, lik en kvinnes ufullbårne foster, som ikke har sett solen." Sal 58,9

28. mai 2011

"Tidsfordriv"

På torsdag var jeg en tur nede på skolen (det begynner å bli lenge sida sist) og snakka med han jeg skal ha som veileder på prosjektoppgave til høsten og masteroppgave til våren. Der kom vi fram til at mitt "tidsfordriv" det neste året grovt sett skal omhandle:

"Aspects of quantum transport in novel magnetic/superconducting materials."
Det her blir spennende!

Dagens bibelvers:
"Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde."  Ef 5,15-16

24. mai 2011

Au!

Det var en gang en gutt som var ute og sykla i skogen. Det gikk i god fart over stokk og stein. I en av nedoverbakkene fikk gutten det for seg at bakken så litt ensom ut. Derfor bestemte han seg for å hilse på bakken. Og som tenkt så gjort; han hoppa over styret og hilste på bakken med hodet først. Men bakken var ikke så glad for å bli vist vennlighet og gjorde seg så hard som bare mulig. Gutten reiste seg opp noe fortumla over hvordan vennligheten blei avvist. Han sykla videre og etter ei stund var han hjemme.

Så satte gutten seg til å lese (han hadde nemlig eksamen neste dag). Etterhvert fikk han imidlertid vondt i hodet, og tenkte at da hadde han lest for mye. Derfor dro han ut for å spille sandvolleyball. Men hodepinen ville ikke gi seg. Til og med neste morra var den der. Men gutten dro avgårde og kom til slutt til eksamenslokale. Fire timer seinere gikk han noe misfornøyd ut. Det hadde ikke vært helt lett å konsentrere seg. Så kom han hjem, og har ikke hodepinen forsvunnet så er den der enda.

Historien er basert på virkelige hendelser.

Dagens lærdom: Eksamen med en ørliten hjernerystelse er ikke å anbefale.

Dagens bibelvers:
"Da var det en kvinne som kastet en kvernstein ned i hodet på ham og knuste hjerneskallen hans." Dom 9,53

22. mai 2011

Altfor stort!

Av og til må jeg bare si til meg sjøl: "Kristoffer, du har et altfor stort konkurranseinstinkt!" Men så er det fryktelig morsomt å vinne, så det er ikke stor forbedring å spore.

Dagens bibelvers:
"Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd."  Fil 3,8a

19. mai 2011

Å være føre var...

...er ikke alltid så enkelt når det gjelder været i Trondheim. Jeg satt på rommet mitt og fulgte fasinert med på mørekegrå skyer, pøsregn, haglskur og torevær. Så gikk jeg en tur ut på kjøkkenet og blei noe overraska over å se sol, ganske blå himmel og tørre veger gjennom vinduet.

Dagens bibelvers:
"Det falt hagl, og lyn blinket midt i haglskurene, et uvær så svært at det aldri hadde vært maken i hele landet Egypt så lenge som folk hadde bodd der. Haglet slo ned alt som var på marken i hele landet Egypt, både folk og fe. Alle vekster på marken slo haglet ned, og alle markens trær brøt det i stykker. Bare i Gosens land, hvor Israels barn bodde, falt det ikke hagl." 2.Mos 9,24-26

11. mai 2011

Kristoffer vs "Femma"

Kristoffer
Femma
Så var endelig dagen for det store oppgjøret kommet. 12.55 stod begge deltakerene klare ved startlinja på Dragvoll. Hvem er raskest tur-retur Dragvoll-Buenget?


Reglene var klare. Begge to skulle passere alle busstopp på ruta og holde seg til trafikkreglene. Sykkelen hadde imidlertid lov til å velge mellom fortau og vei. Ingen skulle ligge i dragsuget av den andre.

De første 20 meterne var det ganske likt, men så begynte jeg å dra ifra. Femma måtte ta en liten pause. Knappe to minutter ut i duellen tok jeg mitt første stopp ved Lohove. Hvor var bussen? 20 sekunder seinere så jeg den komme nede i svingen. Full fart videre. Litt kluss blei det nede ved Brøsetvegen, da jeg så et busstopp som jeg trudde var på ruta. Men ifølge ruteplanen var det feil; 25 dyrebare sekunder tapt. Etter det gikk det greit. En frekk manøver fikk meg akkurat gjennom på grønt lys på Østre Berg. Derfra var det bare å kruse ned til sentrum-stoppet i Dronningens gate på tida 13:47. Ikke noe topp tid, men helt greit; og godt fornøyd med å se bussen som gikk 10 minutter før stå på holdeplassen. Seks og et halv minutt seinere kom Femma trillende inn til stoppet.

Kristoffer: 1
Femma: 0

Femma på veg til
snuplassen på Buenget
Etter en liten pause var vi begge klare for neste etappe opp til Buenget; en av de to etappene jeg grua meg mest til. Jeg slapp ut et grønt lys før i Prinsenkrysset og suste avgårde mot Ila. Men så begynte dramatikken. Det var ikke noe signal på speedometeret. Et raskt stopp fiksa opp i det, men de 15 sekunda var akkurat de jeg mangla for å få grønt på Ila. Femma nærma seg, men var fortsatt et stykke bak. Byåsenveien var tung, men god medvind fra Åsveien skole holdt meg i ledelsen med god margin på toppen. Så var det klart for en roligere bit fra toppen og til Buenget. Litt under 20 minutter viste klokka. Og bussen kom inn 5 minutter seinere, knappe 4 minutter etter ruta.

Kristoffer: 2
Femma: 0


Femma i sentrum.
Her var det sjåførskifte.
Tredje etappe starta plutselig. Jeg dreiv og noterte tider på mobilen da Femma plutselig var i gang. Pausen på Buenget var mye kortere enn den var under rekognoseringa to dager tidligere. Jeg hadde glømt å ta hensyn til at den var etter ruta. En konsentrasjonsglipp som kunne blitt skjebnesvanger. Det var bare å få mobilen i lomma, dra på seg hanskene og sette i gang. Men forspranget var på et halvt minutt, og nå bar det oppover. Heldigvis var det noen som skulle på både på Rydningen og Fjøslia, så ved Migosenteret kjempa vi side om side. Femma var imidlertid sterkere og pressa meg ut på fortauet. I tillegg var det forsøk på sabotasje da et blad blei virvla opp å satte seg i bremsene mine. Sleip og lite fair taktikk. Jeg holdt imidlertid fokus og sneik meg først inn etter Byåsen videregående. Så kom nok et regelbrudd. Helt fram til Munkvoll lå Femma rett bak meg og utnytta den lavere luftmotstanden. Her kunne det være snakk om protest. Heldigvis fikk det lite invirkning og jeg dro fra ned Byåsenveien. Vel framme i Dronningens gate var jeg 4 og et halv minutt foran.

Kristoffer: 3
Femma: 0

Siste biten på oppløpet.
Klart for siste etappe. Femma satsa på uthvilte føtter og valgte et sjåførbytte. For å holde oppe spenninga valgte jeg å holde meg på vegen ut av sentrum, og det var rødt hele vegen. Vi kom likt ut ved Samfundet. Der var imidlertid Femma utslitt og tok en lengre pause for å slippe av litt vekt. Jeg benytta sjansen og la inn et rykk. Det ga en brukbar ledelse ved passering av Gløshaugen. Opp til Østre Berg var beina stive og ledelsen minka noe, men det holdt. Vel framme ved Dragvoll kunne jeg jublende strekke henda i været 2 minutter før Femma.

Kristoffer: 4
Femma: 0

Sykkelen slo bussen med omtrentlig 18 minutter sammenlagt. Så da trur jeg diskusjonen kan legges død. Sykkel knuser buss!

<^_^>


Dagens bibelvers:
"La oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmelen!" Klag 3,41

10. mai 2011

Are you ready?De mentale og fysiske forberedelsene er gjort. Gårsdagens rekognosering ga viktige svar. Og dagens søk på internett var helt nødvendig. Men er det nok? Hva vil resultatet bli? Det veit vi ikke før i morra. Mange detaljer må klaffe. Den minste lille feil og målet kan ryke. Nå er det bare å få seg en god natts søvn, og så er resultatet klart om en 14 timers tid.

Dagens bibelvers:
"Velg nå ut tre menn fra hver stamme! Så vil jeg sende dem ut, og de skal gjøre seg klar og gå igjennom landet og lage en beskrivelse med tanke på utskiftningen, og så komme tilbake til meg."  Jos 18,4

9. mai 2011

Rekognosering

Den som leser får se (kanskje)... :)

Dagens bibelvers:
"Send noen menn av sted for å utspeide Kana'ans land, som jeg nå vil gi Israels barn! Én mann for hver fedrestamme skal dere sende. Hver av dem skal være en høvding blant folket."   4.Mos 13,2

1. mai 2011

Sommer?

Mai er vel per def vår, men jeg har i en del år hatt en liten "sommerlig" 1.mai tradisjon (som dessverre ikke blei holdt oppe i fjor). I år blei den utført ved den delvis isdekte Teisendammen i Bymarka.Ellers har jeg i dag fått nøkkelen til et 36 kvm stort krypinn som jeg skal flytte inn i om en måneds tid. Spennende.

Dagens bibelvers:
"Mot kveld skal han bade seg i vann, og når solen går ned, kan han komme inn i leiren." 5.Mos 23,11

27. april 2011

Gullkorn

Før og etter påske har jeg hatt noen dager i barnehagen hjemme. Og der får man høre mye morsomt. Her er noen gullkorn:
  • Sjå på na store leika i he funne. (sagt om vikaren)
  • Sjå på na skya der. Den ser nesten ut som æn sånn ting.
  • Har du kjæreste? (Nei) Du burde finne de ei fin jente å kysse. (lettere sagt enn gjort)
  • Kristoffer, kom bort hit. Dei som står gjømt bak trea har ikkje tenkt å ta de. (jeg gikk rett på)
  • "He alle ungan fått no?" spør en voksen. Og svaret er: Kristoffer fekk ikkje. (takk for den)
  • Kom og kjøp: Kaffi og løk. (skjønner ikke hvor den løken kommer fra, men den blei solgt av alle) 
Men det beste er at en av de viltreste ungene virker som om han har fått med seg litt av det viktigste i barnehagen. Det siste halve året har han gått i barnehage i Oslo, men nå var han tilbake. Og nesten på gråten og med skikkelig indignert stemme sa han: "De fortalte ikke noe om Jesus der!"

I dag starta dagen med å leke med perler. Jeg fikk utpekt et motiv som jeg skulle perle (punkt nummer 3 over kom mens vi holdt på med det her). Se så vakkert det blei:


I morra tidlig er jeg på veg tilbake til Trondheim.

Dagens bibelvers:
"Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?"  Rom 10,14

24. april 2011

Påskeevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel, DEL 8

Esla var fortvila. Ho hadde trudd at Jesus var en viktig person, men nå lå han i grava med vakter på utsida. Hva som var poenget med vakter foran ei grav hadde ho imidlertid ikke skjønt. Det var nå den tredje dagen etter at Jesus blei drept og nå var det på tide å komme seg hjemover. Men den turen så ho ikke fram til.
Med ett var det som om hele himmelen lyste opp. Jorda skalv og da Esla åpna øynene var steinen foran grava borte. På utsida stod en lysende mann. Mannen så ut akkurat som de lysende menna som bestefar Esel hadde snakka om. Hva var det som skjedde?
Mannen vendte seg mot Esla og sa: "Jesus er stått opp igjen. Du hadde rett i at han var mer enn et vanlig menneske. Han var Guds sønn og kom til jord for å frelse menneskene fra deres synder." Så fortsatte han å fortelle hele historien og Esla skjønte at Jesus var barnet som bestefar hadde sett blitt født. Nå hadde han utført det oppdraget han hadde. Esla trava hjemover med en tanke i hodet: "Han er oppstanden!"

Ønsker dere ei velsigna god påske!


Det er fullbrakt – kampen er over
Det er fullbrakt – siste ord er sagt
Det er fullbrakt – livet har seiret
Det er fullbrakt – og Jesus har makt

Han er oppstanden! Ja sannelig, Han er oppstanden!

Dagens bibelvers:
"(...) Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6 Men han sier til dem: Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er oppstått, han er ikke her! Se, der er stedet hvor de la ham (...)"  Mark 16,1-20

23. april 2011

Påskeevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel, DEL 8

Esla fulgte vaktene og Jesus rundt i byen i flere timer. Til slutt så det imidlertid ut som om en avgjørelse var fatta. Jesus kom bærende på en slags planke. Kroppen var prega av slag og pisking, og han sleit seg fram langs vegen. Hvorfor blei han utsatt for alt det her? Esla skjønte det ikke. For ikke mange dager siden hadde folk hylla han som konge. Nå var alle mot han. Esla ville gjerne hjelpe, men det tryggeste var å holde seg på litt avstand.
Vegen var lang og Jesus måtte få hjelp til å bære den siste delen. Men Esla ante at han bar på noe som var enda tyngre. Hva var det?
Til slutt virka det som de var framme. De var på et lite høydedrag der det stod tre kraftige stokker i jorda. På to av dem blei nå to menn hengt opp med liknende planker som den Jesus bar. Skulle det samme skje med Jesus? Han kunne jo ikke overleve lenge der. Hva hadde han gjort for å fortjene å dø? Esla var trist og utslitt. Det her orka ho ikke å se på. Ho lokka øynene og sovna.
Et siste høyt rop fra Jesus vekka ho: "Det er fullbrakt!" Det blei mørkt, jorda skalv og en av de som stod nedafor korset sa: "Sannelig, han var Guds sønn." Esla visste ikke hva Gud betydde. Men en ting var klart; Jesus var mer enn et vanlig menneske.

Fortsettelse følger...

Dagens bibelvers:"(...) Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd."  Joh 18,28-19,30

22. april 2011

Påskeevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel, DEL 7

Mus pilte ut etter menna og sprang rett på Esla. "Au, se deg for!" ropte ho idet Mus sprang videre. Men så la ho merke til hvem musa sprang etter. Jesus og vennene hans var på veg ut. Men hvor var tolvte mann? Esla kjente på seg at det snart kom til å skje noe og fulgte etter på god avstand.
Etterhvert kom de til en hage. Jesus gikk avsides og begynte å snakke høyt til seg sjøl. "Ikke som jeg vil, bare som du vil." sa han, hva nå det skulle bety. Imens lå disiplene og sov. Kanskje det bare ville bli ei rolig natt allikvel?
Plutselig vokna Esla av roping i den ene enden av hagen. Hvor var Jesus? Hva var det som skjedde? Vennene hans kom springende i alle retninger. Hvor var de på veg? Esla var redd. Kanskje det var ei dum beslutning å komme hit. Riktignok var det kjedelig med alt rutinearbeidet, men det var hvertfall trygt. Nå var det imidlertid for seint å dra hjem. Ho måtte finne Jesus.
Men Jesus var ikke å se noen plass. Imidlertid kom ho over han som virka som ledern blant vennene til Jesus. Kanskje han kunne vise vegen? Esla fulgte etter og kom snart til ei bygning med en gårdsplass framfor. Vennen til Jesus gikk inn, men Esla blei stoppa på utsida av en stolt hane. "Ville ikke gått inn der hvis jeg var deg," sa den. "Det foregår en rettsak mot en opprører. Han kommer til å bli drept." "Hvem er han?" spurte Esla, men det kom ikke noe svar før de hørte et rop fra gårdsplassen: "Jeg kjenner ikke den mannen." Så satte hanen i å gale, og like etter kom vennen til Jesus springende ut med henda foran ansiktet. Hva var det som foregikk?
Tankene til Esla fikk imidlertid fort noe annet å feste seg ved. Seks vakter kom gående ut, og midt mellom dem var Jesus.

Fortsettelse følger...

Dagens bibelvers:
"Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be! Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden! Bli her og våk med meg. Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og bad: Far! Er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil. (...) Da gav han seg til å forbanne seg og sverge: Jeg kjenner ikke det menneske! Og straks gol hanen. Da mintes Peter Jesu ord, at han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert." Matt 26,36-75

21. april 2011

Påskeevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel, DEL 6

Mus var vant til bråk og ståk, men dette overgikk det meste. En hel flokk med menn hadde samla seg i rommet, så det var bare å finne tilbake til hullet i veggen. Men også der var det umulig å unngå å høre hva som ble sagt ute i rommet. Det var en mann som var den som tok ordet mest. Han snakka om det at man skulle tjene sin neste. Så vaska han føttene til de andre. Mus skjønte nok til at det egentlig var under mannens verdighet.
Måltidet fortsatte og mus lot ofte blikket streife mot maten. Kanskje det ville bli en mulighet for å snappe til seg en bit. Plutselig skjedde det noe ved bordet: "En av dere skal forråde meg," sa fotvaskeren. De andre ble urolige. "Det er vel ikke meg?" spurte en av dem. "Du sa det," svarte mannen.
Seinere på kvelden tok mannen brødet og vinen og delte ut. "Gjør dette til minne om meg," sa han. Merkelige saker tenkte Mus. Hvem ville bli sammenlikna med brød og vin? Her skjedde det ting som var langt utafor hans rekkevidde. Men før måltidet var over skjedde det mer. Det var snakk om at mannen skulle bli borte, og at alle de andre skulle flykte fra ham. "Aldri om jeg skal fornekte deg, Herre." ropte en av dem. "Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger." var svaret. Stemninga var nedtrykt da de noe seinere sang noen sanger og avslutta måltidet. "Tida er inne," sa mannen. Han reiste seg, og de andre fulgte ham ut døra.
Tanken på mat var borte hos Mus. Her var det mer spennende saker på ferde.

Fortsettelse følger...

Dagens bibelvers:
"Da det var blitt kveld, satte han seg til bords med de tolv. Mens de spiste, sa han: Sannelig sier jeg dere: En av dere skal forråde meg. De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham: Det er vel ikke meg, Herre? Men han svarte og sa: Den som dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort, som det er skrevet om ham. Men ve det menneske som forråder Menneskesønnen. Det hadde vært godt for det mennesket om han aldri var født. Men Judas, han som forrådte ham, tok til orde og sa: Det er vel ikke meg, rabbi? Han sier til ham: Du sa det. Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk av den alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag jeg drikker den ny med dere i min Fars rike. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt. Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Men Peter svarte og sa til ham: Om så alle tar anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøt! Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Peter sier til ham: Om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg! På samme måte talte alle disiplene."  Matt 26,20-35

20. april 2011

Påskeevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel, DEL 5

I løpet av formiddagsøkta hadde Esla igjen blitt slått for sin dårlige innsats som arbeidsesel. Men det var ikke det som fylte tankene. Kroppen blei stadig mer urolig. Det var ikke mulig å stå her å late som om ingenting var i ferd med å skje. Ho måtte få visshet. Ho hadde ihvertfall ikke noe her å gjøre, ho måtte tilbake til Jerusalem.
Muligheten kom litt seinere på dagen. Eiern sa at han måtte frakte noen varer inn til byen før påskehøytida. Lasten blei lagt på Esla og nok en gang bar det ut på vegen inn til den store byen. Denne gangen var turen tyngre. Lasten var større og det var ingen folkemasser som ropte langs vegene.
Vel framme så ho sitt snitt til å stikke av. Den enkleste delen var utført; nå stod det kun igjen å finne Jesus. Det viste seg lettere enn Esla hadde frykta. Ho spurte seg fram blant alle de andre dyra som vandra rundt i gatene, og mange kom med nyttig informasjon. Jesus gjorde seg bemerka overalt der han gikk og snart stod Esla utafor ei dør. Innafor den var Jesus og vennene hans og spiste påskemåltidet. Nå var det bare å vente og se hva som hendte.

Dagens bibelvers:
"På den første dag av de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og sa til ham: Hvor vil du at vi skal gjøre i stand for deg til å ete påskelammet? Han sa: Gå inn i byen til en mann der og si til ham: Mesteren sier: Min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler. Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og gjorde i stand påskemåltidet. Da det var blitt kveld, satte han seg til bords med de tolv."  Matt 26,17-20

19. april 2011

Påskeevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel, DEL 4

Oppgaven til Esla var over, og mannen de kalte Jesus sa at det var på tide at ho ble ført tilbake til eiern sin. Judas, en av de tolv som fulgte Jesus overalt sa: "Herre, la meg føre eselet tilbake." "Gå og gjør det du skal" svarte Jesus. Esla følte seg ikke sikker på Judas. Det var noe med blikket hans som tilsa at han pønska på noe, men det var ikke mye ho kunne gjøre med det.
Judas tok ikke den korteste vegen tilbake. De gikk innom noen menn kledd i dyre klær. "Hva gir dere meg hvis jeg utleverer han?" Judas spørsmål var retta mot den personen som virka som leder for flokken. En kort diskusjon seinere og en pengepose blei gitt til Judas. Esla ble mindre og mindre trygg. Hvem var det som skulle utleveres? Hva var det Judas hadde planlagt?
Men det ble lite tid til å spekulere mer på det. Snart var det på veg ut av byen, og ikke lenge etter stod Esla igjen fastbundet på gårdsplassen. I stillheten utafor byen var det lettere å tenke. Noen av bitene begynte å dette på plass. Kunne det være at? Nei, det kunne det ikke. Ingen ville vel selge en av sine nærmeste venner. Uansett var det ingenting Esla kunne gjøre nå. Eller var det det?

Fortsettelse følger...

Dagens bibelvers:
"Da gikk en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, til yppersteprestene. Og han sa: Hva vil dere gi meg for at jeg skal utlevere ham til dere? De veide da opp tretti sølvpenger til ham. Fra da av søkte han anledning til å forråde ham."  Matt 26,14-16

18. april 2011

Påskeevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel, DEL 3

Jerusalem var en praktfull by og Esla måtte stadig stoppe opp for å se på alle de store bygningene som reiste seg opp på alle kanter. Men det var ei bygning som skilte seg ut, og den var de på veg til. Av snakket i gatene skjønte Esla at den kaltes for tempelet, og at det var den viktigste bygninga i hele byen. Da de nærmet seg tempelet ble de nødt til å sakke farten på grunn av den store folkemengden som strømmet ut og inn av porten. Esla ble satt igjen ute, men fikk med seg nok til å skjønne at det var litt av et liv inne på tempelplassen.
Ikke lenge etter at mannen og vennene hans hadde gått inn ble det et voldsomt oppstyr. Sauer kom springende og lufta fyltes av duer. Esla ropte etter en av de nærmeste sauene: "Hva er det som skjer?" "Det kom inn en mann som jaga ut alle som kjøpte og solgte. Han velta borda til pengevekslerne og ropte at tempelet skulle være et bønnens hus, men at det var blitt ei røverhule."
Ei røverhule? Esla kunne ikke skjønne hvordan den storslåtte bygninga kunne sammenliknes med ei røverhule. Den mannen her var merkligere enn ho før hadde trudd.

Dagens bibelvers:

"Han gikk så inn i templet og begynte å drive ut dem som solgte der. Han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule. Og han lærte daglig i templet. Men yppersteprestene og de skriftlærde og de fremste blant folket prøvde å få ryddet ham av veien." Luk 19,45-47

17. april 2011

Påskeevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel, DEL 2

De to mennene førte Esla til en mann i lang hvit kjortel og la kappene sine over ryggen hennes. "Det er en villstyring Mester, så vær forsiktig," sa han som holdt i tauet. Esla skjønte hva som var iferd med å skje og rykka til i det ho utstøtte et høyt "iah". Aldri i verden at noen skal ri på meg, tenkte ho og rykka i tauet en gang til. Men tauet var sterkt og ho kom ingen veg. "Der ser du Jesus" sa den andre av de to. Mannen som blei kalt både Jesus og Mester svarte ikke, men la ei hånd på hodet til Esla og hviska noen ord som ingen andre hørte: "Far, takk at du alltid hører. Skje din vilje." Esla visste ikke hva det var, men det var noe med stemmen til mannen som virka så beroligende. Plutselig var det ikke lenger noe problem å la han sette seg på ryggen. Det var faktisk noe ho ønska.
Turen blei tung, men det var så mye fantastisk som hendte på vegen at Esla fort glemte den ekstra byrden på ryggen. Det samla seg folk rundt dem på alle kanter. De vifta med palmeblader og ropte: "Hosianna, Davids sønn. Velsigna være han som kommer i Herrens navn." Esla følte seg stor. Det måtte være en viktig person ho hadde på ryggen.
De nærma seg siste bakken opp mot Jerusalem, da Esla kjente noen våte dråper på hodet. Mannen gråt, og snakka om at byen skulle bli ødelagt. Esla skjønte ikke det som foregikk. Hvordan kunne noen sørge når de hadde så mange mennesker med seg. Den mannen her var virkelig spesiell.

Fortsettelse følger...

Dagens bibelvers:
"Så leide de folen til Jesus. De la kappene sine på den og lot Jesus sette seg på den. Og som han nå drog fram, bredte folk kappene sine ut på veien. Men da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i glede å love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett. De sa: Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen, og ære i det høyeste. Noen av fariseerne i folkemengden sa til ham: Mester, irettesett dine disipler! Men han svarte og sa: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope! Da han kom nær og så byen, gråt han over den, og sa: Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter. Og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.Luk 19,35-44

16. april 2011

Påskeevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel, DEL 1

Det er lenge siden adventstida 2008 og "Juleevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel". Men som "trailern" på torsdag antyda kommer nå oppfølgeren. Kan som den gang ikke love noen stor litterær kvalitet (hvertfall siden jeg da trailern blei lagt ut ikke hadde begynt å skrive enda), men dere får hvertfall lese bibelteksten under. Følg med, følg med!

"Hva trur du at du er, ditt dumme esel?" Mannen ropte høyt og et svepeslag smalt i ryggen på Esla. Det var ikke gått mange dager siden Esla var satt i arbeid for første gang og ho likte det dårlig. Til nå hadde livet vært enkelt. Barndommen var ei velsigna tid hvis du var esel. Men en gang måtte det ta slutt. Det var noe Esla var forberedt på. Bestefar Esel hadde alltid sagt at det viktigste for et esel var å kunne hjelpe menneskene, men så var det ikke mange esel som hadde opplevd det samme som bestefar hadde gjort. Hvis de nå var sanne alle de fortellingene som bestefar fortalte. Esla tvilte på det. Ho hadde aldri sett lysende mennesker, kjempestjerner eller menneskebabyer som blei født i staller. Alt var bare gamle eventyr. Det virkelige livet var nå, og ho ville ikke bruke det til å dra tømmerstokker og bære vann. Heldigvis var det hvertfall ingen som hadde prøvd å ri på ho enda. Nå var det hvertfall ettermiddagspause, og på tide med en liten lur.
Esla bråvåkna. Det var noen i nærheten, noen ho ikke kjente igjen lukta på. Plutselig dukka det opp en mann som begynte å løsne tauet ho var bundet med. "Hei, hvorfor løsner dere eselet mitt?", ropet kom med den vanlige sure stemmen. "Herren har bruk for det." svarte en ukjent stemme. "Ja, ja, det er umulig uansett. Jeg får ikke brukt det til noe. Bare ta det." Esla ble overrasket over den plutselige endringa i stemmen til eiern. Men ho fulgte rolig med de to mennene. Alt var bedre enn å fortsette og jobbe.

Fortsettelse følger...

Dagens bibelvers:"Og det skjedde da han kom nær til Betfage og Betania, til det berg som kalles Oljeberget, da sendte han to av sine disipler av sted og sa: Gå inn i den landsbyen som ligger foran dere! Når dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bundet, og som aldri noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit! Og om noen spør dere: Hvorfor løser dere den? - da skal dere svare: Herren har bruk for den. De som ble sendt, gikk da av sted og fant det slik han hadde sagt dem. Da de løste folen, sa de som eide den: Hvorfor løser dere folen? De sa: Herren har bruk for den. Så leide de folen til Jesus. De la kappene sine på den og lot Jesus sette seg på den." Luk 19,29-35

14. april 2011

Return of the...


Den som leser får se...

Dagens bibelvers:
"Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?" Rom 10,14

13. april 2011

Ferdig

Fagrapport er ferdig, prosessrapport er ferdig, presentasjon er ferdig, Eksperter i Team er ferdig. Det er påskeferie. Jippi!

Dagens bibelvers:
"Og når du er ferdig med å lese opp denne boken, skal du binde en stein til den og kaste den ut i Eufrat," Jer 51,63

10. april 2011

Nøytral

I kveld har jeg vært på min første fotballkamp som nøytral tilskuer. Eldar hadde fått to gratis-billetter til Rosenborg-Lillestrøm og jeg hadde ikke noe annet å finne på, så da var det bare å begi seg i veg. Som nøytral (med litt Lillestrøm sympati) var det en utrulig underholdende kamp. 4-4 med scoring av Lillestrøm på over-overtid gjorde det ganske spennende. Men det som egentlig var best var hvor avslappende det var. Jeg kunne småklappe litt for begge laga, og slapp å irritere meg over dommerfeil. Engasjement er viktig i fotball, men det går ofte litt for langt. Alt for mange sier at de hater andre lag. Hadde bare alle fulgt forslaget til poteta under, så hadde vel verden blitt et bedre sted. :)


Dagens bibelvers:
"Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende! Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige." Matt 5,43-45 

7. april 2011

Fortsettelse...

Må nesten følge opp innlegget fra 2. april.

Dagens bibelvers:
"Enda jeg har mye å skrive til dere, så vil jeg ikke gjøre det med papir og blekk. Men jeg håper at jeg kan komme til dere og tale muntlig med dere, så vår glede kan være fullkommen." 2. Joh 1,12

4. april 2011

Doffer

I går øvde jeg og Magnus på farger. Foreløpig har han konkludert med at han skal si blå når noen spør hvilken farge noe har, men jeg klarte å få han til å si "røn" (som betyr både rød og grønn) også.
Magnus med sin første drill.
Men at han ikke får til fargene helt enda har ikke noe å si, for han pekte på meg å sa "Doffer". Og det er en mye bedre uttale av navnet mitt enn jeg klarte så tidlig. Kjempe fornøyd!

Dagens bibelvers:
"Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min." Jes 43,1

2. april 2011

Treffende?

Syns det var litt vel mye sant i den her. :)  

Dagens bibelvers:
"Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent." Mark 7,36