12. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 12

Beklager at jeg er litt seint ute i dag. Trur uansett at det her blir årets siste oppgave. Det tar litt tid og jeg får det travelt til uka.

Gårsdagens oppgave kunne nok ha flere mulige svar. Det jeg tenkte på var Sakarja som så en flygende bokrull.

Dagens oppgave:
I Lukas sitt evangelium kan vi lese Maria sin lovsang. Den har sitt utspring i at hun skulle føde Jesus. Også ei annen kvinne synger en lovsang på grunn av et barn. Vil ha verset der barnet får navn.

Dagens bibelvers:
"Så løftet jeg igjen mine øyne og fikk se en flyvende bokrull." Sak 5,1

11. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 11

Riktig svar i går var Moab og 1. Mos 19,37

Dagens oppgave:
Så vidt jeg kjenner til finnes det ikke antydning til UFO-er i Bibelen, men jeg har funnet hvertfall en IFO (identifiserbart flygende objekt). Hvem så et litt uvanlig flygende objekt og i hvilket vers så han det?

Dagens bibelvers:
"Den eldste fødte en sønn og ga ham navnet Moab. Han er stamfar til moabittene, som er til den dag i dag." 1. Mos 19,37

10. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 10

Vil først informere om at jeg ikke kommer til å gi noen flere poeng i år. Oppslutningen er så dårlig at det ikke er noe poeng i det.

Gårsdagens svar var Abisjag fra Sjunem. Da Salomos bror Adonja spurte om å få gifte seg med henne tolka Salomo det som et forsøk på å ta over tronen og fikk Adonja drept.

Hadde helt glemt å lage oppgave i dag, så det her blir litt hastverksoppgave.

Dagens oppgave:
To døtre har en "slu" plan for å føre slekten videre. En av dem får et barn som blir starten på ei slekt der ei av Jesu stammødre blir født inn i. Vil ha verset der han får navn.

Dagens bibelvers:
"Da sa han: Be kong Salomo - for deg viser han ikke bort - at han vil gi meg Abisjag fra Sjunem til kone!" 1. Kong 2,17

9. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 9

Gårsdagens svar var Andreas og Joh 1,44 (evt 45 avhengig av oversettelse).

Dagens oppgave:
I dag skal vi via ei dame vi ikke veit navnet på. Ho var velstående og var til hjelp for profeten som etterfulgte Elia. Vedkommende vi skal fram til kom fra samme plassen. Ho var utløsende årsak til at en mann fikk sin eldre bror drept. Vil ha verset der den drepte nevner navnet hennes.

Dagens bibelvers:
"Filip var fra Betsaida, fra Andreas' og Peters by." Joh 1,44

8. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 8

I går var det selvfølgelig den lille byen Ai som var riktig svar. Historien kan dere lese i Josva kap. 7 og 8.

Dagens oppgave:
Ikke alle av Jesu disipler er nevnt like ofte. En er nevnt like mange ganger som det var disipler. Vil ha verset der det står hvilken by (landsby) han kom fra.

Dagens bibelvers:
"Kongen i Ai lot han henge opp på et tre. Der ble han hengende til om kvelden. Men da solen gikk ned, bød Josva dem å ta hans døde legeme ned av treet og kaste det ved inngangen til byporten. Der kastet de sammen en stor steinrøys over ham, og den er der i dag." Jos 8,29

7. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 7

Aron lagde en gullkalv som Moses ødela. Mange år senere lagde Jeroboam, første konge i Nord-riket (han som fikk de 10 kappebitene av Akia), to nye gullkalver. En av dem ble plassert i Dan. Byen er oppkalt etter en av Jakobs 12 sønner. Dan var bror til Levi som ifølge ættetavlene var Arons Oldefar. Om det mangler ledd i ættetavlene er usikkert, siden det går 3 ledd på 400 år, men så levde de ganske lenge på den tida da.

I dag tar vi en liten ny vri og skal fram til en by. Ai, ai, ai tenker du vel nå. Har han gått tom for bibelske navn? Nei, men det kan alltids være morsomt med litt forandring. :)

Dagens oppgave:
Selv om byen var liten viste den seg å være sterk på grunn av en manns synd. Vil ha verset der vi får vite hva som skjedde med byens konge til slutt.

Dagens bibelvers:
"Da sa Rakel: Gud har dømt i min sak, han har hørt bønnen min og gitt meg en sønn. Derfor ga hun ham navnet Dan." 1. Mos 30,6

6. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 6

Gårsdagens svar var Absalom og verset var 2. Sam 13,23.

Dagens oppgave:
Aron laget en som ble ødelagt, men mange år seinere ble det laget to nye. De ble plassert i to byer. Den ene byen er oppkalt etter en bror av Arons oldefar. Det er denne personen vi skal fram til og vil ha verset der han får navnet sitt.

Dagens bibelvers:
"To år senere hadde Absalom saueklipping i Ba'al-Hasor, som ligger ved Efra'im. Og Absalom inbød alle kongens sønner." 2. Sam 13,23

5. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 5

I går var det profetinnen Hulda vi skulle fram til. Ho var den som tok imot budet fra kong Josjia etter at lovboka var gjenoppdaget ved renovasjonen i tempelet.

Dagens oppgave:
I 1. Kor 11,14 argumenterer Paulus imot at menn skal ha langt hår. Dagens mann burde nok ha fått med seg det, for håret som han roste seg av ble årsaken til hans død. Vil ha verset der det fortelles at han klipte andre skapninger sitt "hår".

Dagens bibelvers:
"Så gikk presten Hilkia og Akikam og Akbor og Sjafan og Asaja til profetinnen Hulda, ektefellen til kleskammervokteren Sjallum, sønn av Tikva, Karkas' sønn. Hun bodde i Jerusalem i den nye bydelen. Og de talte med henne." 2. Kong 22,14

4. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 4

Mannen vi skulle fram til i går het Josef. Han ble også kalt Barsabbas og hadde tilnavnet Justus. Han var den som tapte loddtrekninga om å ta over Judas plass i disippelflokken. Josef er nevnt i Apg 1,23

Dagens oppgave:
Gjenoppdagelsen av gamle ruller skaper uro. Hvem blir konsultert på vegne av Gud? Vil ha verset der alle som var med på "konsultasjonsturen" blir navngitt.

Dagens bibelvers:
"Så stilte de fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias." Apg 1,23

3. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 3

I går skulle vi altså fram til Akia (Ahia i noen oversettelser) og 1. Kong 11,30. Akia møtte Jeroboam på veien, delte kappa si i 12 stykker og gav 10 av dem til Jeroboam. Dette skulle være et tegn på at Jeroboam skulle ta over kongedømme i 10 av stammene.

Dagens oppgave:
Kjært barn har mange navn, og selv om ett av dem kan bety noe sånt som "han vil legge til" så ble han ikke lagt til. Rettferdig var han uansett skal vi tro ett av de andre navnene hans. Vil ha det eneste verset han er nevnt i.

Dagens bibelvers:
"Da tok Akia den nye kappen han hadde på seg, og rev den i tolv stykker." 1. Kong 11,30

2. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, del 2

Gårsdagens svar var selvfølgelig gamle Simeon i tempelet. Han hadde et løfte fra Gud om at han ikke skulle dø før han hadde sett Messias. På den måten kan vi si at løftet bokstavelig talt holdt ham oppegående. Verset vi skulle fram til var Luk 2,25.

Dagens oppgave blir nok noe vanskeligere. Den er henta fra første halvdel av GT.

Dagens oppgave:
Konkretisering av matematikkundervisningen er viktig for mange. Dagens mann brukte praktisk brøkregning som fikk konsekvenser både for et klesplagg og et kongerike. Verset er det verset der nevneren i brøken blir "presentert".

Dagens bibelvers:
"Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og Den Hellige Ånd var over ham." Luk 2,25

1. desember 2014

Adventsbibelquiz 2014, DEL 1

Da er vi i gang. Reglene blir som i fjor. Dere skal fram til ett navn og ett bibelvers. Hvert delsvar gir 1 poeng. Tredobling til nummer en og dobling til nummer to. Premie er heder og ære (i den grad det er noe å trakte etter).

Vi kjører i gang med ei enkel oppvarmingsoppgave.

Dagens oppgave:
Advent blir sett på som ei ventetid, men den egentlige ventetida er jo egentlig over. Dagens person hadde den virkelige ventetida. Hvor lenge han venta veit vi ikke, men løftet om oppfyllelsen holdt ham gående (i bokstavelig forstand).
Vil ha verset der det står hva han venta på.

Dagens bibelvers:
"Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første!" Matt 19,30