24. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 24

På lille julaften var det Josef og Matt 2,19 som var svaret vi skulle fram til.

NB: Ser at dagens oppgave kanskje kan gi litt vel mye poeng, så det kan hende jeg må justere antall poeng for hvert navn. :)

Dagens oppgave:
Kjært barn har mange navn. 0.5-2 poeng for hvert navn Bibelen bruker på Han vi feirer fødselen til i jula (og det må selvfølgelig være versereferanser for å få full pott).

Dagens bibelvers:
"Men da Herodes var død, se, da viste en Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt," Matt 2,19

23. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 23

I går var det Evodia og Fil 4,2 var riktig svar i går. I et brev ellers prega av et budskap om glede blir Evodia og Syntyke formant til å ha det samme sinn i Herren, noe en mann kalt Synzygus skulle hjelpe dem med.

Dagens oppgave:
Tre ganger fikk han budskap fra en engel i drømme. Siste gangen var om å forlate et fremmed land der hans navnebror en gang hadde hatt stor makt. Hvem var han og i hvilket vers fikk han denne drømmen?

Dagens bibelvers:
"Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren." Fil 4,2

22. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 22

Mirjam og 4.Mos 12,15 var gårsdagens svar.

Dagens oppgave:
Vi skal til et brev prega av glede. Men det kan anes en liten kime til strid mellom to kvinner. De blir formant til å komme til enighet. Jeg vil ha navnet på ho som har navn som ikke likner på navnet til han som skal hjelpe dem.

Dagens bibelvers:
"Og Mirjam ble holdt utestengt fra leiren i sju dager. Folket brøt ikke opp før Mirjam var kommet tilbake." 4.Mos 12,15 

21. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 21

Gårsdagens svar var Rufus og Mark 15,21.

Dagens oppgave:
Ho fikk en farlig sjukdom i noen dager fordi ho talte ille om en meget saktmodig/ydmyk mann. Vil ha verset der navnet hennes er nevnt og antall dager ho var sjuk (det står ikke direkte at ho var sjuk de dagene, men det er rimelig å anta det).

Dagens bibelvers:
"En mann kom forbi på vei inn fra landet, Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Ham tvang de til å bære hans kors." Mark 15,21

20. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 20

Det var nok flere hærførere som ble drept på uvanlig vis, men (såvidt jeg veit) kun en som blir omtalt som tørst. Riktig svar i går var Sisera og Dom 4,21. Og så beklager jeg hvis det var litt usikkerhet rundt verset. Hadde egentlig tenkt å spørre om Jael som er nevnt i vers 21, men oppdaga ikke at jeg spurte om feil person før første svar kom inn.

Dagens oppgave:
Personen vi skal fram til i dag er kanskje ikke så kjent. Faren er derimot blitt kjent gjennom at han måtte hjelpe til med å bære en tung gjenstand. Paulus hilser til en person med samme navn (kanskje samme person?), men det er verset der far og bror er nevnt vi skal fram til.


Dagens bibelvers:
"Men Jael, Hebers hustru, tok en teltplugg og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. For trett som han var, var han falt i tung søvn. Slik døde han." Dom 4,21

19. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 19

I går var det Sankerib og 2.Kong 19,36 som var svaret. Historia er fortalt flere plasser, så også 2.Krøn 32,21-22 og Jes 37,37 er riktig.

Dagens oppgave:
En tørst hærfører på flukt blir drept på en noe uortodoks måte med et litt uvanlig drapsvåpen.


Dagens bibelvers:
"Da brøt kongen i Assyria, Sankerib, opp og drog bort og vendte hjem igjen. Og siden holdt han seg i ro i Ninive." 2.Kong 19,36  

18. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 18

Riktig svar i går var Simon. Han var en trollmann i en by i Samaria. Da evangelisten Filip kom dit blei han en kristen siden han blei imponert over tegna som Filip gjorde. Da Peter og Johannes seinere kom for å be om at de kristne måtte få Den Hellige Ånd kom Simon med penger for å kjøpe den "evnen" fra dem. Historia finner dere i Apg 8, og vi skulle fram til vers 18. Fra denne mannen har vi begrepet "Simoni" som er handel med kirkelige embeter.

Dagens oppgave:
Vi skal fram til en konge som beleirer den viktigste byen i Juda og håner Israel sin Gud. Det ble også skrevet et brev til Judeas konge med beskjed om at de ikke burde sette sin lit til Gud. Judas konge gjorde det riktige ved å legge brevet fram for Gud. Samme natt skjedde noe stort. Verset vi skal fram til kommer rett etter det og viser hva den beleirende kongen gjorde da.

(beklager ei litt kronglete formulering av oppgava)

Dagens bibelvers:
"Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa:"  Apg 8,18

17. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 17

Det svaret jeg tenkte på i går var Barnabas. Etter Paulus sin omvendelse, da alle kristne i Jerusalem var redd ham, så tok Barnabas seg av ham og førte ham til apostlene. Det står i Apg 9,27. Jeg synes imidlertid at mannen som nevnes ti vers tidligere, Ananias, også er godt forslag. Det belønnes dermed med maksimal bonuspoengpott.

(det innlegget her publiseres automatisk mens jeg sitter på bussen, så poengsummene og gårsdagens kommentarer kommer ikke før jeg er godt og vel i havn på Vestnes)

Dagens oppgave:
Det er noen personer i Bibelen som har fått begrep knytta til navnet sittEt eksempel har vi i 1.Mos 38,9. I dag skal vi fram til et annet eksempel. Personen vi skal fram til er mannen bak et begrep som brukes om handel med posisjoner i Guds menighet på jorden.


Dagens bibelvers:
"Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han i Damaskus hadde talt i Jesu navn." Apg 9,27

16. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 16

No tenner vi det første lys,
åleine må det stå.
Vi ventar på det vesle barn
i krubba lagt på strå.

No tenner vi det andre lys,
dei står der stilt og skin.
Vi ventar på at Gud, vår Far,
vil sende Sonen sin

No tenner vi det tredje lys,
det er eit heilagt tal.
Vi ventar på at Kongen vår
skal fødast i ein stall.


Riktig svar i går var Demas som forlot Paulus (sannsynlivis under fangenskapet i Roma) fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, 2.Tim 4,10.

Dagens oppgave:
Det naturlige reaksjonen var frykt, men hadde det ikke vært for at dagens mann viste tillit og omsorg og ga en presentasjon hadde kristendommens begynnelse mista en betydelig skikkelse.

Dagens bibelvers:
"For Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Tessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia." 2.Tim 4,10

15. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 15

I går skulle vi fram til Esekiel. I et syn blei han gitt en bokrull som han skulle spise. Han beskriver smaken som honning, det samme som Johannes gjør i Johannes Åpenbaring. Jeg ba om første vers der Esekiel var nevnt og det er i Esek 1,3.

Dagens bibelvers:
Materialismen og alt det vi kan få i verden er nok en av de største farene for kristne i dag, men det var ikke ukjent på apostlene si tid heller. En tidligere medarbeider forlot en kristen bror i en vanskelig situasjon nettopp på grunn av verdens gleder. Hvem og i hvilket vers står det?

Dagens bibelvers:
"da kom Herrens ord til presten Esekiel, Busis sønn, i kaldeernes land ved elven Kebar. Herrens hånd kom over ham der." Esek 1,3

14. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 14

Riktig svar i går var Silla, kona til Lamek, og verset vi skulle fram til var 1.Mos 4,22.

Dagens oppgave:
Dagens oppgave er kanskje noe å tygge på! Og tygge gjorde nok dagens mann også. Vi starter med Jeremia 15,16 som med et bilde beskriver en måte å ta til seg Guds ord på. Meg bekjent var det to bibelske personligheter som fikk beskjed om å gjøre det her ganske konkret. Begge to kan etter å ha gjort det bekrefte orda i Salme 19,10-11. Det er videre mange flere likheter mellom de to, så la oss for enkelhetsskyld si at den siste het Johannes. Hva het den første? Vil ha det første verset der han er nevnt.

Lykke til!

Dagens bibelvers:
"Silla fødte Tubalkain, han smidde alle slags redskaper av kobber og jern. Tubalkains søster var Na'ama." 1.Mos 4,22  

13. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 13

Det blei mange bonuspoeng i går, og det er bra. Det riktige svaret var Debora og Dom 4,5.

Dagens oppgave:
Når disiplene kommer og spør hvor mange ganger de skal tilgi sin bror svarer Jesus "sytti ganger sju". I dag skal vi fram til kona (det vil si ei av konene) til en mann som tenkte helt andre veien. Han var nemlig veldig hevngjerrig og gikk langt forbi øye for øye og tann for tann. Men det var ei kone vi skulle fram til, og det er ho som blir mor til en smed (og det nevnes i verset vi skal fram til).

Dagens bibelvers:
"Hun satt under Deboras palmetre mellom Rama og Betel på Efra'im-fjellet, og Israels barn gikk opp til henne for at hun skulle skifte rett mellom dem." Dom 4,5

12. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 12

Geitebukken i Daniels bok kapittel 8 blir ansett å være et bilde på Aleksander den store. Og i 2.Tim 4,14 omtaler Paulus en kobbersmed ved navn Aleksander som hadde gjort han mye vondt.

Dagens oppgave:
Jeg kommer på tre personer i Bibelen som blir omtalt i det de oppholder seg under et tre. Av dem er kun ei ei kvinne. Hvem var ho og i hvilket vers nevnes tresorten?

Det finnes helt sikkert flere enn tre personer som oppholdt seg under et tre, og da kanksje mer enn ei kvinne. Så muligheten for bonuspoeng er absolutt tilstede.

Dagens bibelvers:
"Kobbersmeden Aleksander har gjort meg mye ondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger." 2.Tim 4,14   

11. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 11

I går var riktig svar Julius og Apg 27,3, og det passa ganske bra siden alle svarte det. Julius var høvedsmannen som passa på Paulus og de andre fangene på den strabasiøse ferden til Roma. Ei spennende historie som sier mye om det å ha tillit til Gud. Så les gjerne Apg 27-28 (eller hele Apg (eller forsåvidt hele Bibelen for å få det i sammenheng)).

Dagens oppgave:
Daniels bok er nok mest kjent for løvene sine. Væren og geitebukken (i kap.8) har ikke fått like mye fokus. Geitebukken er et bilde på en konge, og mannen vi skal fram til i dag het det samme som denne kongen. I et av pastoralbreva forteller Paulus at denne mannen har gjort han mye vondt, og det er det verset vi skal fram til.

Dagens bibelvers:
"Den andre dagen kom vi inn til Sidon. Julius, som behandlet Paulus med menneskekjærlighet, gav ham lov til å gå til venner og nyte godt av deres omsorg." Apg 27,3  

10. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 10

I går blei det litt spredning i svara. Det er nok flere personer som det her delvis kunne passa på, men det er en som skiller seg ut. Hovmodet hans var så stort at han ville utrydde et helt folk fordi en mann ikke ville bøye seg for ham. I tillegg reiste han en galge for denne mannen. Jeg skulle altså fram til Haman og historia fra Esters bok. Verset er Ester 7,10 der Haman selv blir hengt i galgen, og derfor passer historia godt med verset fra Forkynneren. Det blir gitt bonuspoeng for gode alternativ.

Dagens oppgave:
Klokka 19.00 i kveld får jeg juleferie. Den personen vi skal fram til i dag har en navnebror som mange barnefamilier drar på "besøk" til i ferien i sommermåneden(e)Verset vi skal fram til viser hvilken innstilling dagens person viste overfor hedningenes apostel.


Dagens bibelvers:
"Så hengte de Haman i den galgen han hadde gjort i stand for Mordekai. Og kongens vrede la seg." Est 7,10

9. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 9

2. søndag i advent i dag!

No tenner vi det første lys,
åleine må det stå.
Vi ventar på det vesle barn
i krubba lagt på strå.

No tenner vi det andre lys,
dei står der stilt og skin.
Vi ventar på at Gud, vår Far,
vil sende Sonen sinOnesimus betyr "den nyttige", og det var mannen vi skulle fram til i går. Han hadde vært tjener hos Filemon, men hadde rømt (sannsynligvis til Roma), møtt Paulus og blitt en kristen. I brevet til Filemon sier Paulus at han nå vi vil sende han tilbake, og at selvom han før var en unyttig tjener vil han nå være nyttig både for Filemon og Paulus. Så over til hvor han kom fra. I brevet til kolosserne skriver Paulus mot slutten at han sender dem Onesimus som er fra deres egen by (Kol 4,9). Altså er han fra Kolossæ.

Dagens oppgave:
Ordtaka i Forkynneren 10,8 (evt Predikanten avhengig av oversettelse) og Ordspråkene 16,18 inneholder visdom som de fleste burde hengt litt høyere. Dagens mann hadde høye tanker om seg sjøl, men opphøyelsen blei nok ikke akkurat som planlagt. Og finner dere den, har dere verset.

Dagens bibelvers:
"Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra." Kol 4,9

8. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 8

Tida flyr og med dagens oppgave er vi allerede ferdig med en tredel av adventstida!

Steinkastern vi skulle fram til i går var Sime'i (eller noe liknende, navnet skrives forskjellig i ulike oversettelser). Syns historia hans er litt fascinerende. Han var i slekt med avdøde kong Saul og var derfor ikke så veldig glad for at David hadde blitt konge. Da David var på flukt etter at hans sønn Absalom hadde foretatt statskupp fulgte Sime'i etter David og kasta stein og forbannet han. David mente at det var på Guds befaling og gjorde ikke noe med det. Etter å ha fått tilbake makta tilga David Sime'i, men det var ikke slutt med det. Blant sine siste ord til Salomo gir David beskjed om at han må finne en passende straff for Sime'i. Salomo beslutter at han må bli værende i Jerusalem og at han skulle dø den dagen han gikk over Kedron-bekken. Tre år seinere rømte to av Simeis tjenere. Sime'i fikk vite hvor de befant seg, satte seg på eselet sitt og dro av sted. Da det kom Salomo for øre gjorde han kort prosess og Sime'i si historie slutta der, altså i  1.Kong 2,46.

Dagens oppgave:
Ikke alle er nyttige som er det i navnet, men de kan bli det. Det er dagens person et godt eksempel på. Vil fram til verset som sier noe om hvor han er fra.

Dagens bibelvers:
"Og kongen gav ordre til Benaja, Jojadas sønn, og han gikk ut og hogg Sime'i ned så han døde. - Og kongedømmet lå trygt og fast i Salomos hånd." 1.Kong 2,46  

7. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 7

Som alle svarende svarte var det Drusilla vi skulle fram til i går. Ho var jødisk, men gift med landshøvdingen Feliks. Feliks var mannen Paulus blei ført til etter at han ble arrestert i Jerusalem. Feliks var imidlertid ikke en rask dommer. Han tenkte å tjene litt penger på saken ved å få bestikkelser fra Paulus. Men den gang ei; tida gikk og etter to år sa han takk for seg i jobben og lot Paulus sitte igjen i fengselet. Drusilla er nevnt i Apg 24,24.

Dagens oppgave:
Håndball EM er godt i gang, og Norge har kasta ballen mange nok ganger i mål til å vinne sine to første kamper. Hvor treffsikker dagens mann var det veit jeg ikke, men han kasta hvertfall noe etter en mektig mann som var på flukt. Mange år seinere blei han idømt en slags husarrest som straff. Jeg vil ha verset der han dør.

Dagens bibelvers:
"Etter noen dager kom Feliks sammen med sin hustru Drusilla, som var jødinne. Han sendte bud etter Paulus og hørte ham vitne om troen på Jesus som Messias." Apg 24,24

6. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 6

Tobia(s) var gårsdagens mann, og svaret vi skulle fram til var Neh 4,3. Tobias var tjener for en kar som het Sanballat. Sammen prøvde de å sette en stopper for at de av israelittene som var kommet tilbake fra fangenskapet i Babel skulle få bygge opp igjen Jerusalems murer.

Dagens oppgave:
Skal fram til ei jødisk kvinne som var gift med en mann som måtte ta ei viktig beslutning. Da han heller ville ha menneskelig ære avslutta han sitt embete uten å fatte noe vedtak i saken. Men vi skal altså fram til kona, og ho er kun nevnt i ett vers.


Dagens bibelvers:
"Og ammonitten Tobias, som stod ved siden av ham, sa: La dem bygge så mye de vil - bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så vil han rive den ned!" Neh 4,3

5. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 5

I går var det Baruk vi skulle fram til. Han skreiv ned alt det Jeremia fikk høre av Gud. Verset vi skulle fram til var Jer 36,6 der Jeremia gir Baruk beskjed om å lese opp budskapet i tempelet på en fastedag. Da kong Jojakim fikk høre det som stod i bokrullen ble den brent opp og Baruk måtte skrive alt en gang til. For de som lurer på hva jeg dreiv å hinta til med minner om barneskolen og sånn, så var det ordet diktat eller diktert eller liknende som er brukt kun i den fortellinga der i Bibelen. Så veit dere det.

NB!
Ei lita saksopplysning. Jeg liker assosiasjoner og ordspill, og jeg er av og til så snill at jeg setter enkelte ting i kursiv. Hvis man kjenner til bibelfortellinga så er det bare å se bort fra det. Men hvis man står helt fast, så kan det hende at det skjuler seg noe som det er mulig å søke på. (og så blir det så mye morsommere å formulere oppgavene) <^_^>

Dagens oppgave:
Om den personen vi skal fram til bodde i et tårn veit vi ikke, men han var hvertfall ikke særlig glad i byggevirksomhet. Vil fram til et vers der han nok krydra språket med litt ironi/sarkasme ved å antyde at selv et dyr kunne skade byggevirksomheten.

Dagens bibelvers:
"Men gå du dit, og les opp for folket i Herrens hus på en fastedag Herrens ord av rullen som du har skrevet etter min diktat! Også for hele Juda, som kommer fra sine byer, skal du lese den." Jer 36,6  

4. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 4

Gårsdagens mann var Asaf. Han var en av de tre levittene som David satte til å lede sangen i tempelet. I tillegg er han den antatte mannen bak 12 av salmene, nemlig salme 50 og 73-83. Her skiller tydeligvis nummer 50 seg litt ut, og verset vi skulle fram til var Sal 50,1.

Dagens oppgave:
I ettermiddag/kveld skal jeg gjennom det de på PPU kaller for kunnskapsprøver (minner meg nesten om barneskolen). Det innebærer nok en del skriving. Og dagens oppgave skal fram til en en som skreiv. Han skreiv riktignok kun det som han fikk beskjed om å skrive. Vi skal fram til det verset der denne personen fikk beskjed om hva han skulle gjøre med det han hadde skrevet. Konsekvensen blei forsåvidt at han måtte skrive alt en gang til.

Alt har en mening (om enn i litt forskjellige former).
(se bort fra det her hvis det bare gjør deg forvirra) <^_^>

Mulighet for 2 totalt useriøse bonuspoeng i dag. Hvor mange liter te drakk jeg i går? :p

Dagens bibelvers:
"En salme av Asaf. Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang." Sal 50,1

3. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 3

Gårsdagens riktige svar var Sara. Jeg spurte etter to bibelvers. Det første kunne være 1.Mos 18,12-13 (både 12 og 13 blir godtatt). Der får vi Sara sin reaksjon på at ho skal bli mor i sin høye alder. Det andre verset er fra troskapittelet i Hebreerbrevet, Heb 11,11, der Sara blir satt fram som eksempel siden ho trodde på Guds løfte. Ikke alle hadde med begge versa og poengfordelinga blir deretter. Men gratulerer til Henriette som var først ute i går!

I dag trur jeg dere får ei lett oppgave, men jeg regner med at det kanskje blir litt mer å tygge på i morra. Lykke til!

Dagens oppgave:
I moderne språkbruk ville vi kanskje ha kalt han for en lovsangsleder. Flere av salmene står under navnet hans. Verset vi skal fram til er første vers i den salmen som ikke passer helt inn i rekka. :)

Dagens bibelvers:
"Derfor lo Sara ved seg selv og sa: Skulle jeg, når jeg er blitt gammel, føle lyst - og min herre er også gammel! Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og sier: Skal jeg virkelig føde barn når jeg er blitt så gammel?" 1.Mos 18,12-13
"Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ætt, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet." Hebr 11,11

2. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 2

Jeg liker tradisjoner, så jeg tenner adventskransen min i år også.

No tenner vi det første lys,
åleine må det stå.
Vi ventar på det vesle barn
i krubba lagt på strå.


Riktig svar på årets første oppgave var ypperstepresten Kaifas som blant annet er nevnt i Joh 18,13. Han var da svigersønn til Annas som var den Jesus først blei ført til på langfredag. Gratulerer til Erlend med årets første 10 poeng!

En del tilbakemeldinger tilsier at det var litt vanskelig i går. Jeg trur det blir lettere i dag, men så har jeg gått og tenkt på oppgaver hele høsten da. :)

Dagens oppgave:
Reaksjonen var latter da ho overhørte en samtale som innebar et utrolig løfte, men ganske lenge etter blir trua hennes, i møte med løftet, satt fram som et eksempel. Hvem var ho, og hvilke to vers er det referert til?


Dagens bibelvers:
"De førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var yppersteprest dette året." Joh 18,13

1. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 1

Nok en gang er vi igang med adventstida, og nok en gang er det tid for adventsbibelquiz (JIPPI). For dere som ikke er kjent med konseptet og for dere som helt har glemt det siden jeg brått la ned bloggen 12.desember i fjor, følger en kjapp regelgjennomgang under.

Hver dag blir det lagt ut et spørsmål som kan knyttes til en bibelsk person og et bestemt bibelvers. Det blir gitt 5 poeng til første person med riktig navn, og 5 poeng til første med riktig bibelvers. I adventstida vil jeg innføre kommentarmoderering sånn at ingen kommentarer kommer ut før jeg har godkjent dem (typisk neste dag). Det vil si at ingen kan snike seg med på svar som andre har gitt. Det vil derfor gis 4, 3 og 2 poeng for hvert riktige delsvar for person 2, 3 og 4 med riktig svar. Etter det belønnes hvert riktige delsvar med ett poeng. Det gjør at det kanskje blir litt lite bonus for nummer en, men den er innført for å lure flere til å lese Ordet sjøl (og det ønsker vi jo)! Hvis noen kommer med et svar som juryen ikke har tenkt på, men svaret er godt begrunna med bibelvers vil det kunne gis opptil 5 bonuspoeng. Kreativitets og smiskepoeng gis alt etter hvor godt forsøket er og mitt dagshumør. Lykke til!

De som ikke liker quizer kan istedet få lese den nå 4 år gamle fortellinga: Juleevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel. Her er DEL 1. (ikke lov å lese del 2 før i morra (og ja jeg kan se om noen åpner sida :P)).

Dagens oppgave:
Starter med ei grei oppgvarmingsoppgave i år. Og hva passer bedre enn at personen oppgava skal fram til blir nevnt i sammenheng med ei stor høytid? Han har ei høy stilling, men allikevel står far til kona før han i "køa". Vil ha navn pluss det bibelverset som får med omtrent alle de opplysningene her (ikke høytida). :)

Dagens bibelvers:
"Men da Johannes var i ferd med å fullføre sitt løp, sa han: Den som dere holder meg for å være, er jeg ikke. Men se, han kommer etter meg. Og jeg er ikke engang verdig til å løse skoene av føttene hans!" Apg 13,25