31. desember 2013

Sorgen og gleden

Sorgen og gleden den vandrer til hope,
lykke og ulykke kommer på rad.
Medgang så ofte på motgang vil rope,
solskinn og skyer de følges og ad.
Jordrikes gull
er prektig muld.
Himlen er ene av salighet full.

Alle ting har en foranderlig lykke,
alle kan finne en sorg i sin barm.
Ofte er bryst under dyrebart smykke
tynget av sorger og hemmelig harm.
Alle har sitt,
stort eller litt,
himlene alene for sorgen er kvitt.

Angsten skal vendes til varende glede,
smerten skal vinne så salig en fred,
armod blir kledd i det rikeste klede,
styrke skal komme i svakhetens sted,
sorgen forgå,
gleden bestå-
himlen kan ene alt dette formå.

La da min lodd og min lykke kun falle
slik som min Gud og min Herre det vil!
La kun misunnelse øse sin galle,
la også verden få drive sitt spill!
Tidsvevens bom
løper dog tom,
himlen skal vende det alt sammen om.

T: Thomas Kingo (1861) v. 1, 2, 6 og 7


Ønsker alle Guds velsignelse over det nye året. Han er med i både sorgen og gleden!


Dagens bibelvers:
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede! Når en kvinne skal føde, har hun sorg, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden. Slik har også dere sorg nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere." Joh 16,20-22

21. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 21

I går skulle vi fram til Asaf og Salme 73,26. En veldig fin salme.

Dagens oppgave:
Prøver en liten vri i dag. Skal fram til en bibelsk person som vi ikke veit navnet på. Allikvel er personen så kjent at det (indirekte) er knytta et begrep til vedkommende. Vi veit også en del mer om personen, blant annet bosted og sivilstand. Vil fram til verset der Jesus omtaler denne personen.


Dagens bibelvers:
"Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du utrydder hver den som er utro mot deg. Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle dine gjerninger." Sal 73,23-2820. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 20

I går var det Baruk sønn av Sabbai vi skulle fram til. I Neh 3,20 står det at han arbeidet med iver på sin del av Jerusalem sin mur.

Dagens oppgave:
Livet kan gi store kontraster fra en time til den neste. Dagens mann fikk fram mange kontraster i diktninga si. I hans kanskje mest kjente salme starter han med manglende fotfeste, men finner etterhvert ei sterk hånd å holde i. Vil ha det verset i salmen som viser hva som for alltid står fast.

Dagens biblevers:
"Etter ham arbeidet Baruk, Sabbais sønn, med stor iver på et annet stykke, fra Vinkelen og til døren på ypperstepresten Eljasibs hus." Neh 3,20

19. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 19

Var litt rask med oppgavelaginga i går, så det er to svar jeg må godkjenne. Begge er koner av David: Maaka, mor til Absalom (2. Sam 3,3) og Haggit, mor til Adonja (2. Sam 3,4 og 1. Kong 1:5). Begge sønnene prøvde å ta makta fra faren sin og begge brukte delvis utspekulerte metoder for å komme til makta.

Og det er jo ikke rart at man kan overse ei kone eller en sønn, for David hadde altfor mange (selvom Salomo hadde mange ganger fler). Moralen er vel at det er nok med ei kone. :)

Dagens oppgave:

Vi skal til tida da Jerusalem ble gjenoppbygd. Det var mye arbeid som stod for tur og mange måtte trå til med sin del. Sannsynligvis var nok arbeidsgleden varierende blant arbeiderne. Han som har skrevet om arbeidet har imidlertid bitt seg merke til innsatsen en person gjorde på sin del. Hva het vedkommende arbeidsmann og i hvilket vers er arbeidsinnsatsen hans beskrevet?

Les nøye: Det er fort gjort å overse han!

Dagens bibelvers:
"Den andre var Kilab, sønn av Abiga'il, karmelitten Nabals hustru. Den tredje var Absalom, sønn av Ma'aka, som var datter til Talmai, kongen i Gesur. Den fjerde var Adonja, sønn av Haggit. Den femte var Sefatja, sønn av Abital." 2. Sam 3,3-4  

18. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 18

Lasarus og Joh 11,11 var gårsdagens svar.

Dagens oppgave:
Sønner lærer ofte av sine fedre, og sånn er det nok også hos konger. For en av Israels konger gikk det etterhvert dårlig fordi han hadde overflod av et eller annet. Og selvom faren ikke hadde i nærheten av like mye/mange overdrev nok også han på dette punktet. Det kan vel tenkes at det her var en del av rota til uenigheten i søskenflokken til førstnevnte konge (altså barneflokken til faren). En av brødrene hans prøvde nemlig med lumske knep å få makta i egne hender. Hva het mor til denne broren?

Dagens bibelvers:
"Dette talte han. Deretter sier han til dem: Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham." Joh 11,11

17. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 17

I går var det Linus, nevnt i 2.Tim 4,21, som vi skulle fram til. Og mine antydninger var ment å hinte mot barne-TV der hovedpersonen i "Jul i Svingen" heter Linus.

Dagens oppgave:
Det er to personer med dette navnet i Bibelen. Den ene er fra en liknelse, mens den andre var en virkelig person. Begge to dør, men vi får også vite hva som skjer med begge to etterpå. Vil fram til det første verset som på et eller annet vis sier at den virkelige personen er død.

Dagens bibelvers:
"Skynd deg å komme før vinteren! - Eubulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle brødrene hilser deg." 2.Tim 4,21

16. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 16

I går skulle vi fram til Teudas (Tevdas) som ble fulgt av en flokk på 400 mann før han ble drept. Han ble brukt som eksempel av Gamaliel da han advarte det høye råd om å gå for hardt ut mot apostlene. Teudas er nevnt i Apg 5,36.

Litt barnslig og tullete oppgave i dag, men de trengs de også.

Dagens oppgave:
Om han bodde på et hjørne eller i en sving veit vi ikke, men det meste tyder på at det var i Roma. Nevnt kun i et vers, så da tar vi det.

Hint: Katolsk tradisjon mener at han kanskje var en av de første pavene.

Dagens bibelvers:
"For en tid siden sto Teudas fram. Han utga seg for å være noe. Omkring firehundre mann slo lag med ham. Men han ble drept, og hele flokken som hadde adlydt ham, ble oppløst og forsvant." Apg 5,36 

15. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 15


Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far;
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys,
det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall.

Mannen vi skulle fram til i går var Lot. Han trodde han valgte den gode del (eller lott om vi skal bruke et godt gammelt ord) da han bosatte seg i Sodoma, men det gikk ganske så dårlig. Under flukten derfra fikk han "strødd salt i såret" da kona så seg tilbake og blei til ei saltstøtte. Det skjedde i 1.Mos 19,26.

Dagens oppgave:
Vi skal fram til en av Bibelens ganske ukjente menn, men han var nok ikke like ukjent i sin samtid. Det står nemlig at han fikk en rimelig stor (og tallfesta) tilhengerskare før han ble drept. Enkelte historikere mener han kan ha fremstått som en Messias-skikkelse, delvis basert på det den jødiske historikeren Josefus skriver om ham (det kan hvertfall være snakk om samme person). Navnet hans er kun nevnt i et vers og det er det vi skal fram til.

Dagens bibelvers:
"Men Lots kone, som fulgte etter ham, så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte." 1.Mos 19,26 

14. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 14

I går var det Bileam og 4. Mos 22,31 som var riktig svar. Tankegangen var som følger:

I Dommernes bok er det blant annet nevnt at Gideon hadde 30 sønner og 40 sønnesønnner som alle red rundt på eselfoler (også Ja'ir hadde tretti sønnner med eselfoler). I Matt 21,5 og 2. Pet 2,16 blir eselet omtalt som trelldyret. Sistnevnte vers er også i en sammenheng der dagens mann blir omtalt. Han fikk nemlig oppleve at eselet hans talte han midt imot.

Dagens oppgave:
Han valgte tilsynelatende den gode delen, men fikk svi for det. Da det virkelig røyna på, fikk han også strødd salt i såret. I hvilket vers skjer det?

Dagens bibelvers:
"Da åpne Herren Bileams øyne, så han kunne se Herrens engel, som sto på veien med et løftet sverd i sin hånd. Da bøyde han seg og falt ned på sitt ansikt." 4. Mos 22,31

13. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 13

Marta og Joh 11,5 var altså det vi skulle fram til i går.

Problemet med å skulle finne på kreative formuleringer er vel at man fort kan gi for mye informasjon. Så får vi se om det stemmer i dag.

Dagens oppgave:
Trender kommer og går, og det som er populært en periode vil være av moten etter noen år. Sånn var det nok også på bibelsk tid. I Israels tidlige historie virker det nemlig som om det ga status at de mange sønnene og barnebarna dine dro rundt med noe spesielt. I nytestamentlig tid omtales det samme som noe som hørte trellene til. Populært eller ikke, så er det hvertfall en persom som har blitt litt forsagt ved bruk av det her. Selv om han ikke mista munn og mæle fikk han hvertfall en skikkelig øyeåpner. Og det er verset som formidler det som vi skal fram til.


Dagens bibelvers:
"Jesus elsket Marta og hennes søster og Lasarus." Joh 11,5

12. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 12

I går skulle vi fram til engelen Gabriel og Luk 1,36.

Ei forholdsvis enkel oppgave i dag.

Dagens oppgave:
Vi får lov å invitere Jesus inn i våre liv. I dag skal vi fram til ei som veldig konkret fikk invitere Jesus inn. Ho var arbeidsom og hadde nok hjerte på riktig plass. Men, som oss, trengte også ho ei påminning om hva som er det viktigste. Vil fram til verset som uttrykker hvilken følelse Jesus hadde for henne.


Dagens bibelvers:
"Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned." Luk 1,36

11. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 11

Må bare starte med å beklage at poenga blir litt sjeldent oppdatert, men jeg kan ikke love bedring.

Riktig svar i går var Filip og Apg 8,40.

Dagens oppgave:
Hvordan skulle man få vite hva som skjer med slekt og venner hvis man ikke hadde fjesboka? De klarte seg uten i gamledager selvom det ikke alltid kom bud på samme måte som vi skal fram til i dagens oppgave. Vi skal fram til en "himmelsk sladrehank" (her er det snakk om positiv sladder hvis dere skjønner hva jeg mener med det). I verset vi skal fram til er ikke vedkommende nevnt, men vedkommende "sladrer" til en person om tilstanden til en slektning av personen.

Beklager fryktelig krunglete formulering, men sånn går det når jeg lager oppgaver etter at jeg har lagt meg.

Dagens bibelvers:

"Men Filip ble funnet i Asdod. Han drog gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Cæsarea." Apg 8,40

10. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 10

I går skulle vi fram til Hanna og 1. Sam 2,21. Hanna var mor til profeten Samuel. Samuel blei gitt til å tjene Gud og Hanna fikk tre sønner og to døtre etter dette.

Dagens oppgave:
Om han lekte gjemsel (gjøm og leit) er nok tvilsomt, men plutselig var han borte og ble funnet en annen plass. Vil ha verset der det står hvor han ble "funnet".


Dagens bibelvers:
"Og Herren så til Hanna. Hun ble med barn og fødte tre sønner og to døtre. Men gutten Samuel vokste opp hos Herren." 1. Sam 2,21  

9. desember 2013

Sjokoladebølger

Lysfarta er ganske høy (300000 km/s), så hvordan kan man la fysikkelevene sine måle den rimelig nøyaktig?

Jo, ved hjelp av sjokolade og en mikrobølgeovn!

Fjern det roterende fatet i mikorbølgovnen og legg inn sjokoladen.

Skru på og la stå i ca. 20 sekunder.


Ta ut sjokoladen og mål avstanden mellom hulla. Den er halvparten av bølgelengden til mikrobølgene. Frekvensen til bølgene i ovnen står på baksida av ovnen. Multipliser bølgelengde og frekvens. Da ender du opp med farta til mikrobølgene (som skal ha samme fart som lys). Vi fikk 4,5 % feil (noe som er utrolig lite utstyret tatt i betraktning).

Som gode vitenskapsfolk gjør vi forsøket flere ganger for å kontrollere resultatet:
 Forsøket er sponset av Rema 1000 som har to Freia-plater til 30kr.

Til slutt: finn en fornuftig måte å håndtere "avfallet" på.

Her var det ikke mye igjen.
Dagens bibelvers:
"Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys." 1.Mos 1,3  

Adventsbibelquiz 2013, DEL 9

To forskjellige svar i går, men bare ett er rett, og her er grunnen:

Det er fire personer (som vi veit om) som var gift med ei av stammødrene til Jesus, men selv ikke var med i slektstreet. Det er:
  • Er - gift med Tamar
  • Onan (lillebror til Er) - gift med Tamar
  • Mahlon - gift med Rut
  • Uria - gift med Batseba
Gud lot Er og Onan dø fordi de var onde i Herrens øyne (1.Mos 38,6-10). Uria døde fordi David plasserte han fremst i krigen (2.Sam 11,15-17). Vi veit derfor hvorfor de tre døde. Mahlon vet vi derimot lite om dødsårsaken til. Jeg var ikke helt presis med hvilket vers jeg var ute etter, men jeg tenkte på Rut 4,10.

Dagens oppgave:
Ho gav vekk sin eneste sønn og blei velsigna med fem barn til. Vil ha verset der kjønnsfordelinga på ungene er gitt.

Dagens bibelvers:
"Også moabittkvinnen Rut, Mahlons enke, har jeg vunnet meg til hustru for å oppreise den avdødes navn på hans arvedel, så den avdødes navn ikke skal bli utryddet blant hans brødre og i hans hjemsteds port. Det er dere vitner på i dag." Rut 4,10

8. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 8

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far;
vil gi sin sønn hit ned.

Riktig svar på gårsdagens oppgave var Barnabas og Apg 14,14.

Dagens oppgave:
Han var gift med ei av Jesu stammødre, men har selv ingen plass i slektstreet. Vi veit ellers veldig lite om vedkommende, heller ikke årsaken til hans død.


Dagens bibelvers:
"Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, sønderrev de sine klær, og sprang ut i folkemengden og ropte:" Apg 14,14

7. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 7

Riktig svar på gårsdagens spørsmål var Jona(s) og Jona 4,9. I Matt 16,4 og Luk 11,29 sier Jesus at "Denne slekt er en ond slekt. Den krever tegn, og tegn skal ikke gis den, uten Jonas-tegnet".

Dagens oppgave:
Vi får ta en slags oppfølger til oppgava 5. desember. Mannen vi skal fram til fikk et kallenavn som betyr "formaningens sønn" (NB88; her er det noen variasjoner i oversettelsene). Men han ble også gitt et annet navn som han ikke likte like godt. Vil fram til verset som viser hvordan han reagerte på dette navnet.

Dagens bibelvers:
"Men Gud sa til Jonas: Er det med rette du er så harm for kikajontreets skyld? Han svarte: Ja, med rette, jeg er så harm at jeg kunne dø." Jona 4,9

6. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 6

Vanskelig i går?

Det var hvertfall ingen med riktig svar. Mannen jeg skulle fram til var Barabbas, som på gresk betyr noe som "fars sønn". Han er nevnt i alle fire evangeliene, og det siste han er nevnt i er Joh 18,40.

Får blir noen hakk enklere i dag.

Dagens oppgave:
Jesus gjorde mange tegn og under, men i en (eller flere?) sammenhenger sa han at det bare var et tegn han ville gi. Når han sier dette henspiller han på en av profetene. Vil ha det verset der denne profeten uttrykker så sterke følelser at han selv mener han vil dø.


Dagens bibelvers:
"Da ropte de igjen: Ikke ham, men Barabbas! Men Barabbas var en røver." Joh 18,40

5. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 5

I går var det Saul og 1.Sam 31,4 som var riktig svar.

Dagens oppgave:
De aller fleste (om ikke alle) mennesker er barn til foreldra sine. Mannen vi i dag skal fram til må i hvertfall kunne kalles sønn av faren sin. Han er nevnt i fire bibelske bøker. Vil ha et vers han er nevnt i i den av de fire bøkene som sannsynligvis ble skrevet sist.

(hint: hva er sønn og far på gresk?)

Dagens bibelvers:
"Da sa Saul til sin våpensvein: Dra ditt sverd og støt det gjennom meg, så ikke disse uomskårne skal komme og stikke meg ned og fare ille med meg! Men våpensveinen ville ikke, for han var for redd. Så tok Saul sitt sverd og styrtet seg i det." 1.Sam 31,4  

4. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 4

Gårsdagens svar var selvfølgelig Abimelek sønn av Gideon. Verset var Dom 9, 54, og som Mathias påpeker tok han ikke sitt eget liv, men ba våpensveinen om å gjøre det.

Dagens oppgave:
Men når jeg skreiv litt feil i gårsdagens oppgavetekst var det kanskje fordi jeg tenkte på en annen mektig person som ville prøve samme metode. I dette tilfellet måtte imidlertid vedkommende gjøre det selv (i motsetning til Abimelek). Navn og vers der han tok sitt eget liv.


Dagens bibelvers:
"Abimelek ropte fort på sin våpensvein, og sa til ham: Dra ditt sverd og drep meg, så de ikke skal si om meg: En kvinne slo ham i hjel! Så stakk sveinen sverdet gjennom ham, og han døde." Dom 9,54

3. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 3

Gårsdagens svar var Damaris og Apg 17,34. (poengsummene blir lagt ut og oppdatert etterhvert)

Ei lita nøtt i dag trur jeg.

Dagens oppgave:
I en gammeltestamentlig liknelse/profeti velger trærne en busk til å herske over seg. Liknelsen blei fortalt av halvbroren til "busken". Hvem var denne busken? Verset vi skal fram til er der vedkommende tar sitt eget liv.

(hint kan komme hvis oppgava er for vanskelig)

Dagens bibelvers:
"Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios, en av Areopagos-dommerne, og en kvinne som hette Damaris, og noen andre med dem." Apg 17,34

2. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 2

Riktig svar i går var selvfølgelig Eliam, far til Batseba, og verset var 2. Sam 11,3.

Vil forresten anbefale å prøve på oppgavene før dere eventuelt går inn i og ser hva andre har svart (gidder ikke drive med kommentarmoderering i år). Det viktigste er jo ikke å vinne. :)

Dagens oppgave:
Paulus holdt flere store taler som er gjengitt i Bibelen. I begynnelsen av talen vi sikter til adresserer Paulus seg til mennene i en gresk storby, men det må ha vært minst ei dame tilstede. Vi får nemlig vite at ho kom til tro. Hva het ho og i hvilket vers er ho nevnt?

Navnet likner forresten på det greske ordet for begrepet vi bruker for hokjønn av enkelte store dyr som enda ikke har født unger.

Dagens bibelvers:
"David sendte bud og spurte seg for om kvinnen. Og de sa: Det er jo Batseba, datter av Eliam og hetitten Urias hustru." 2.Sam 11,3  

1. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 1

Kommer litt seint i gang, men kjører i gang adventsbibelquiz i år også.

I all hovedsak er opplegget det samme som før. Hver dag blir det lagt ut et spørsmål som kan knyttes til en bibelsk person og et bestemt bibelvers. Ei viktig endring blir imidlertid innført: Poengsystemet blir veldig forenkla. Det blir gitt 1 poeng for alle riktige delsvar. Førstemann får tredobla poengsum og andremann får dobla poengsum. Kommentarfeltet blir helt åpent. Grunnen er at jeg har litt lite tid, og at jeg ikke kan love at jeg holder det gående helt til julaften. Men anbefaler å svare på oppgavene allikevel (da blir det mye morsommere å lage dem). Viktig å lese i Bibelen også nå i adventstida.

Og apropos adventstid: Tradisjoner er til for å følges.

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Og her er den nå 5-årige versjonen av juleevangeliet. God adventstid!

Trur vi starter lett i år.

Dagens oppgave:
Foruten Maria er det nevnt fire kvinner i Matteus sin utgave av Jesu stamtavle. Ei av dem er kun indirekte nevnt. Hva het faren hennes? Vil ha navn og verset der han er nevnt.

Dagens bibelvers:
"Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn:..." Matt 1,1