31. desember 2013

Sorgen og gleden

Sorgen og gleden den vandrer til hope,
lykke og ulykke kommer på rad.
Medgang så ofte på motgang vil rope,
solskinn og skyer de følges og ad.
Jordrikes gull
er prektig muld.
Himlen er ene av salighet full.

Alle ting har en foranderlig lykke,
alle kan finne en sorg i sin barm.
Ofte er bryst under dyrebart smykke
tynget av sorger og hemmelig harm.
Alle har sitt,
stort eller litt,
himlene alene for sorgen er kvitt.

Angsten skal vendes til varende glede,
smerten skal vinne så salig en fred,
armod blir kledd i det rikeste klede,
styrke skal komme i svakhetens sted,
sorgen forgå,
gleden bestå-
himlen kan ene alt dette formå.

La da min lodd og min lykke kun falle
slik som min Gud og min Herre det vil!
La kun misunnelse øse sin galle,
la også verden få drive sitt spill!
Tidsvevens bom
løper dog tom,
himlen skal vende det alt sammen om.

T: Thomas Kingo (1861) v. 1, 2, 6 og 7


Ønsker alle Guds velsignelse over det nye året. Han er med i både sorgen og gleden!


Dagens bibelvers:
"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede! Når en kvinne skal føde, har hun sorg, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden. Slik har også dere sorg nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere." Joh 16,20-22

21. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 21

I går skulle vi fram til Asaf og Salme 73,26. En veldig fin salme.

Dagens oppgave:
Prøver en liten vri i dag. Skal fram til en bibelsk person som vi ikke veit navnet på. Allikvel er personen så kjent at det (indirekte) er knytta et begrep til vedkommende. Vi veit også en del mer om personen, blant annet bosted og sivilstand. Vil fram til verset der Jesus omtaler denne personen.


Dagens bibelvers:
"Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. For se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du utrydder hver den som er utro mot deg. Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle dine gjerninger." Sal 73,23-2820. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 20

I går var det Baruk sønn av Sabbai vi skulle fram til. I Neh 3,20 står det at han arbeidet med iver på sin del av Jerusalem sin mur.

Dagens oppgave:
Livet kan gi store kontraster fra en time til den neste. Dagens mann fikk fram mange kontraster i diktninga si. I hans kanskje mest kjente salme starter han med manglende fotfeste, men finner etterhvert ei sterk hånd å holde i. Vil ha det verset i salmen som viser hva som for alltid står fast.

Dagens biblevers:
"Etter ham arbeidet Baruk, Sabbais sønn, med stor iver på et annet stykke, fra Vinkelen og til døren på ypperstepresten Eljasibs hus." Neh 3,20

19. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 19

Var litt rask med oppgavelaginga i går, så det er to svar jeg må godkjenne. Begge er koner av David: Maaka, mor til Absalom (2. Sam 3,3) og Haggit, mor til Adonja (2. Sam 3,4 og 1. Kong 1:5). Begge sønnene prøvde å ta makta fra faren sin og begge brukte delvis utspekulerte metoder for å komme til makta.

Og det er jo ikke rart at man kan overse ei kone eller en sønn, for David hadde altfor mange (selvom Salomo hadde mange ganger fler). Moralen er vel at det er nok med ei kone. :)

Dagens oppgave:

Vi skal til tida da Jerusalem ble gjenoppbygd. Det var mye arbeid som stod for tur og mange måtte trå til med sin del. Sannsynligvis var nok arbeidsgleden varierende blant arbeiderne. Han som har skrevet om arbeidet har imidlertid bitt seg merke til innsatsen en person gjorde på sin del. Hva het vedkommende arbeidsmann og i hvilket vers er arbeidsinnsatsen hans beskrevet?

Les nøye: Det er fort gjort å overse han!

Dagens bibelvers:
"Den andre var Kilab, sønn av Abiga'il, karmelitten Nabals hustru. Den tredje var Absalom, sønn av Ma'aka, som var datter til Talmai, kongen i Gesur. Den fjerde var Adonja, sønn av Haggit. Den femte var Sefatja, sønn av Abital." 2. Sam 3,3-4  

18. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 18

Lasarus og Joh 11,11 var gårsdagens svar.

Dagens oppgave:
Sønner lærer ofte av sine fedre, og sånn er det nok også hos konger. For en av Israels konger gikk det etterhvert dårlig fordi han hadde overflod av et eller annet. Og selvom faren ikke hadde i nærheten av like mye/mange overdrev nok også han på dette punktet. Det kan vel tenkes at det her var en del av rota til uenigheten i søskenflokken til førstnevnte konge (altså barneflokken til faren). En av brødrene hans prøvde nemlig med lumske knep å få makta i egne hender. Hva het mor til denne broren?

Dagens bibelvers:
"Dette talte han. Deretter sier han til dem: Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham." Joh 11,11

17. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 17

I går var det Linus, nevnt i 2.Tim 4,21, som vi skulle fram til. Og mine antydninger var ment å hinte mot barne-TV der hovedpersonen i "Jul i Svingen" heter Linus.

Dagens oppgave:
Det er to personer med dette navnet i Bibelen. Den ene er fra en liknelse, mens den andre var en virkelig person. Begge to dør, men vi får også vite hva som skjer med begge to etterpå. Vil fram til det første verset som på et eller annet vis sier at den virkelige personen er død.

Dagens bibelvers:
"Skynd deg å komme før vinteren! - Eubulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle brødrene hilser deg." 2.Tim 4,21

16. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 16

I går skulle vi fram til Teudas (Tevdas) som ble fulgt av en flokk på 400 mann før han ble drept. Han ble brukt som eksempel av Gamaliel da han advarte det høye råd om å gå for hardt ut mot apostlene. Teudas er nevnt i Apg 5,36.

Litt barnslig og tullete oppgave i dag, men de trengs de også.

Dagens oppgave:
Om han bodde på et hjørne eller i en sving veit vi ikke, men det meste tyder på at det var i Roma. Nevnt kun i et vers, så da tar vi det.

Hint: Katolsk tradisjon mener at han kanskje var en av de første pavene.

Dagens bibelvers:
"For en tid siden sto Teudas fram. Han utga seg for å være noe. Omkring firehundre mann slo lag med ham. Men han ble drept, og hele flokken som hadde adlydt ham, ble oppløst og forsvant." Apg 5,36 

15. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 15


Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far;
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys,
det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall.

Mannen vi skulle fram til i går var Lot. Han trodde han valgte den gode del (eller lott om vi skal bruke et godt gammelt ord) da han bosatte seg i Sodoma, men det gikk ganske så dårlig. Under flukten derfra fikk han "strødd salt i såret" da kona så seg tilbake og blei til ei saltstøtte. Det skjedde i 1.Mos 19,26.

Dagens oppgave:
Vi skal fram til en av Bibelens ganske ukjente menn, men han var nok ikke like ukjent i sin samtid. Det står nemlig at han fikk en rimelig stor (og tallfesta) tilhengerskare før han ble drept. Enkelte historikere mener han kan ha fremstått som en Messias-skikkelse, delvis basert på det den jødiske historikeren Josefus skriver om ham (det kan hvertfall være snakk om samme person). Navnet hans er kun nevnt i et vers og det er det vi skal fram til.

Dagens bibelvers:
"Men Lots kone, som fulgte etter ham, så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte." 1.Mos 19,26 

14. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 14

I går var det Bileam og 4. Mos 22,31 som var riktig svar. Tankegangen var som følger:

I Dommernes bok er det blant annet nevnt at Gideon hadde 30 sønner og 40 sønnesønnner som alle red rundt på eselfoler (også Ja'ir hadde tretti sønnner med eselfoler). I Matt 21,5 og 2. Pet 2,16 blir eselet omtalt som trelldyret. Sistnevnte vers er også i en sammenheng der dagens mann blir omtalt. Han fikk nemlig oppleve at eselet hans talte han midt imot.

Dagens oppgave:
Han valgte tilsynelatende den gode delen, men fikk svi for det. Da det virkelig røyna på, fikk han også strødd salt i såret. I hvilket vers skjer det?

Dagens bibelvers:
"Da åpne Herren Bileams øyne, så han kunne se Herrens engel, som sto på veien med et løftet sverd i sin hånd. Da bøyde han seg og falt ned på sitt ansikt." 4. Mos 22,31

13. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 13

Marta og Joh 11,5 var altså det vi skulle fram til i går.

Problemet med å skulle finne på kreative formuleringer er vel at man fort kan gi for mye informasjon. Så får vi se om det stemmer i dag.

Dagens oppgave:
Trender kommer og går, og det som er populært en periode vil være av moten etter noen år. Sånn var det nok også på bibelsk tid. I Israels tidlige historie virker det nemlig som om det ga status at de mange sønnene og barnebarna dine dro rundt med noe spesielt. I nytestamentlig tid omtales det samme som noe som hørte trellene til. Populært eller ikke, så er det hvertfall en persom som har blitt litt forsagt ved bruk av det her. Selv om han ikke mista munn og mæle fikk han hvertfall en skikkelig øyeåpner. Og det er verset som formidler det som vi skal fram til.


Dagens bibelvers:
"Jesus elsket Marta og hennes søster og Lasarus." Joh 11,5

12. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 12

I går skulle vi fram til engelen Gabriel og Luk 1,36.

Ei forholdsvis enkel oppgave i dag.

Dagens oppgave:
Vi får lov å invitere Jesus inn i våre liv. I dag skal vi fram til ei som veldig konkret fikk invitere Jesus inn. Ho var arbeidsom og hadde nok hjerte på riktig plass. Men, som oss, trengte også ho ei påminning om hva som er det viktigste. Vil fram til verset som uttrykker hvilken følelse Jesus hadde for henne.


Dagens bibelvers:
"Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned." Luk 1,36

11. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 11

Må bare starte med å beklage at poenga blir litt sjeldent oppdatert, men jeg kan ikke love bedring.

Riktig svar i går var Filip og Apg 8,40.

Dagens oppgave:
Hvordan skulle man få vite hva som skjer med slekt og venner hvis man ikke hadde fjesboka? De klarte seg uten i gamledager selvom det ikke alltid kom bud på samme måte som vi skal fram til i dagens oppgave. Vi skal fram til en "himmelsk sladrehank" (her er det snakk om positiv sladder hvis dere skjønner hva jeg mener med det). I verset vi skal fram til er ikke vedkommende nevnt, men vedkommende "sladrer" til en person om tilstanden til en slektning av personen.

Beklager fryktelig krunglete formulering, men sånn går det når jeg lager oppgaver etter at jeg har lagt meg.

Dagens bibelvers:

"Men Filip ble funnet i Asdod. Han drog gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Cæsarea." Apg 8,40

10. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 10

I går skulle vi fram til Hanna og 1. Sam 2,21. Hanna var mor til profeten Samuel. Samuel blei gitt til å tjene Gud og Hanna fikk tre sønner og to døtre etter dette.

Dagens oppgave:
Om han lekte gjemsel (gjøm og leit) er nok tvilsomt, men plutselig var han borte og ble funnet en annen plass. Vil ha verset der det står hvor han ble "funnet".


Dagens bibelvers:
"Og Herren så til Hanna. Hun ble med barn og fødte tre sønner og to døtre. Men gutten Samuel vokste opp hos Herren." 1. Sam 2,21  

9. desember 2013

Sjokoladebølger

Lysfarta er ganske høy (300000 km/s), så hvordan kan man la fysikkelevene sine måle den rimelig nøyaktig?

Jo, ved hjelp av sjokolade og en mikrobølgeovn!

Fjern det roterende fatet i mikorbølgovnen og legg inn sjokoladen.

Skru på og la stå i ca. 20 sekunder.


Ta ut sjokoladen og mål avstanden mellom hulla. Den er halvparten av bølgelengden til mikrobølgene. Frekvensen til bølgene i ovnen står på baksida av ovnen. Multipliser bølgelengde og frekvens. Da ender du opp med farta til mikrobølgene (som skal ha samme fart som lys). Vi fikk 4,5 % feil (noe som er utrolig lite utstyret tatt i betraktning).

Som gode vitenskapsfolk gjør vi forsøket flere ganger for å kontrollere resultatet:
 Forsøket er sponset av Rema 1000 som har to Freia-plater til 30kr.

Til slutt: finn en fornuftig måte å håndtere "avfallet" på.

Her var det ikke mye igjen.
Dagens bibelvers:
"Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys." 1.Mos 1,3  

Adventsbibelquiz 2013, DEL 9

To forskjellige svar i går, men bare ett er rett, og her er grunnen:

Det er fire personer (som vi veit om) som var gift med ei av stammødrene til Jesus, men selv ikke var med i slektstreet. Det er:
 • Er - gift med Tamar
 • Onan (lillebror til Er) - gift med Tamar
 • Mahlon - gift med Rut
 • Uria - gift med Batseba
Gud lot Er og Onan dø fordi de var onde i Herrens øyne (1.Mos 38,6-10). Uria døde fordi David plasserte han fremst i krigen (2.Sam 11,15-17). Vi veit derfor hvorfor de tre døde. Mahlon vet vi derimot lite om dødsårsaken til. Jeg var ikke helt presis med hvilket vers jeg var ute etter, men jeg tenkte på Rut 4,10.

Dagens oppgave:
Ho gav vekk sin eneste sønn og blei velsigna med fem barn til. Vil ha verset der kjønnsfordelinga på ungene er gitt.

Dagens bibelvers:
"Også moabittkvinnen Rut, Mahlons enke, har jeg vunnet meg til hustru for å oppreise den avdødes navn på hans arvedel, så den avdødes navn ikke skal bli utryddet blant hans brødre og i hans hjemsteds port. Det er dere vitner på i dag." Rut 4,10

8. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 8

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far;
vil gi sin sønn hit ned.

Riktig svar på gårsdagens oppgave var Barnabas og Apg 14,14.

Dagens oppgave:
Han var gift med ei av Jesu stammødre, men har selv ingen plass i slektstreet. Vi veit ellers veldig lite om vedkommende, heller ikke årsaken til hans død.


Dagens bibelvers:
"Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, sønderrev de sine klær, og sprang ut i folkemengden og ropte:" Apg 14,14

7. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 7

Riktig svar på gårsdagens spørsmål var Jona(s) og Jona 4,9. I Matt 16,4 og Luk 11,29 sier Jesus at "Denne slekt er en ond slekt. Den krever tegn, og tegn skal ikke gis den, uten Jonas-tegnet".

Dagens oppgave:
Vi får ta en slags oppfølger til oppgava 5. desember. Mannen vi skal fram til fikk et kallenavn som betyr "formaningens sønn" (NB88; her er det noen variasjoner i oversettelsene). Men han ble også gitt et annet navn som han ikke likte like godt. Vil fram til verset som viser hvordan han reagerte på dette navnet.

Dagens bibelvers:
"Men Gud sa til Jonas: Er det med rette du er så harm for kikajontreets skyld? Han svarte: Ja, med rette, jeg er så harm at jeg kunne dø." Jona 4,9

6. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 6

Vanskelig i går?

Det var hvertfall ingen med riktig svar. Mannen jeg skulle fram til var Barabbas, som på gresk betyr noe som "fars sønn". Han er nevnt i alle fire evangeliene, og det siste han er nevnt i er Joh 18,40.

Får blir noen hakk enklere i dag.

Dagens oppgave:
Jesus gjorde mange tegn og under, men i en (eller flere?) sammenhenger sa han at det bare var et tegn han ville gi. Når han sier dette henspiller han på en av profetene. Vil ha det verset der denne profeten uttrykker så sterke følelser at han selv mener han vil dø.


Dagens bibelvers:
"Da ropte de igjen: Ikke ham, men Barabbas! Men Barabbas var en røver." Joh 18,40

5. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 5

I går var det Saul og 1.Sam 31,4 som var riktig svar.

Dagens oppgave:
De aller fleste (om ikke alle) mennesker er barn til foreldra sine. Mannen vi i dag skal fram til må i hvertfall kunne kalles sønn av faren sin. Han er nevnt i fire bibelske bøker. Vil ha et vers han er nevnt i i den av de fire bøkene som sannsynligvis ble skrevet sist.

(hint: hva er sønn og far på gresk?)

Dagens bibelvers:
"Da sa Saul til sin våpensvein: Dra ditt sverd og støt det gjennom meg, så ikke disse uomskårne skal komme og stikke meg ned og fare ille med meg! Men våpensveinen ville ikke, for han var for redd. Så tok Saul sitt sverd og styrtet seg i det." 1.Sam 31,4  

4. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 4

Gårsdagens svar var selvfølgelig Abimelek sønn av Gideon. Verset var Dom 9, 54, og som Mathias påpeker tok han ikke sitt eget liv, men ba våpensveinen om å gjøre det.

Dagens oppgave:
Men når jeg skreiv litt feil i gårsdagens oppgavetekst var det kanskje fordi jeg tenkte på en annen mektig person som ville prøve samme metode. I dette tilfellet måtte imidlertid vedkommende gjøre det selv (i motsetning til Abimelek). Navn og vers der han tok sitt eget liv.


Dagens bibelvers:
"Abimelek ropte fort på sin våpensvein, og sa til ham: Dra ditt sverd og drep meg, så de ikke skal si om meg: En kvinne slo ham i hjel! Så stakk sveinen sverdet gjennom ham, og han døde." Dom 9,54

3. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 3

Gårsdagens svar var Damaris og Apg 17,34. (poengsummene blir lagt ut og oppdatert etterhvert)

Ei lita nøtt i dag trur jeg.

Dagens oppgave:
I en gammeltestamentlig liknelse/profeti velger trærne en busk til å herske over seg. Liknelsen blei fortalt av halvbroren til "busken". Hvem var denne busken? Verset vi skal fram til er der vedkommende tar sitt eget liv.

(hint kan komme hvis oppgava er for vanskelig)

Dagens bibelvers:
"Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysios, en av Areopagos-dommerne, og en kvinne som hette Damaris, og noen andre med dem." Apg 17,34

2. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 2

Riktig svar i går var selvfølgelig Eliam, far til Batseba, og verset var 2. Sam 11,3.

Vil forresten anbefale å prøve på oppgavene før dere eventuelt går inn i og ser hva andre har svart (gidder ikke drive med kommentarmoderering i år). Det viktigste er jo ikke å vinne. :)

Dagens oppgave:
Paulus holdt flere store taler som er gjengitt i Bibelen. I begynnelsen av talen vi sikter til adresserer Paulus seg til mennene i en gresk storby, men det må ha vært minst ei dame tilstede. Vi får nemlig vite at ho kom til tro. Hva het ho og i hvilket vers er ho nevnt?

Navnet likner forresten på det greske ordet for begrepet vi bruker for hokjønn av enkelte store dyr som enda ikke har født unger.

Dagens bibelvers:
"David sendte bud og spurte seg for om kvinnen. Og de sa: Det er jo Batseba, datter av Eliam og hetitten Urias hustru." 2.Sam 11,3  

1. desember 2013

Adventsbibelquiz 2013, DEL 1

Kommer litt seint i gang, men kjører i gang adventsbibelquiz i år også.

I all hovedsak er opplegget det samme som før. Hver dag blir det lagt ut et spørsmål som kan knyttes til en bibelsk person og et bestemt bibelvers. Ei viktig endring blir imidlertid innført: Poengsystemet blir veldig forenkla. Det blir gitt 1 poeng for alle riktige delsvar. Førstemann får tredobla poengsum og andremann får dobla poengsum. Kommentarfeltet blir helt åpent. Grunnen er at jeg har litt lite tid, og at jeg ikke kan love at jeg holder det gående helt til julaften. Men anbefaler å svare på oppgavene allikevel (da blir det mye morsommere å lage dem). Viktig å lese i Bibelen også nå i adventstida.

Og apropos adventstid: Tradisjoner er til for å følges.

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Og her er den nå 5-årige versjonen av juleevangeliet. God adventstid!

Trur vi starter lett i år.

Dagens oppgave:
Foruten Maria er det nevnt fire kvinner i Matteus sin utgave av Jesu stamtavle. Ei av dem er kun indirekte nevnt. Hva het faren hennes? Vil ha navn og verset der han er nevnt.

Dagens bibelvers:
"Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn:..." Matt 1,1

24. november 2013

Ikke voksen helt enda...

Snø, snø, snø! Den må nesten utnyttes. <^_^>


Snøen var lite kram, så de blei litt deformerte, men satser på at de står til i morra så jeg får godt selskap til frokosten.

Dagens bibelvers:
"Far ikke vill! Slett selskap forderver gode seder." 1.Kor 15,33  

21. november 2013

Når litt langt plutselig blir lenger

Hvorfor vi elsker Møre og Romsdal:  

Kilde: http://www.slunde.com/strfj0605.jpg

Hvorfor det av og til kan være litt vanskelig å bo her:

smp.no
smp.no
På tirsdag måtte jeg først stå over ei ferge, så kjøre omveg pga stengt veg, vente lenge på ny ferge, og så kjøre over Strandafjellet som heldigvis var åpna etter at et vogntog hadde sperra det tidligere på dagen. Kjekt å se på fin natur, men når man kommer hjem litt før ett og skal opp på jobb dagen etter blir man litt frustrert.

Dagens bibelvers:
"For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den." Matt 7,14

17. november 2013

Snikføydalisering?

I Ukeslutt i P2 i går var det en liten diskusjon om det spillet (idretten?) som virkelig er i vinden for tida, nemlig sjakk. Her følger ei lita oppfølging av de tankene som blei lufta der. Men før vi går videre må vi ta en kort historietime:

Første halvdel av 1000-tallet blir kalt for middeladeren. Det var ei tid der konger styrte og kongene sendte sine riddere, soldater og andre undersåtter ut i kamp. Bøndene var undertrykt og lånte stort sett kun jorda si av kongen (eller andre i adelen). Denne raske forenklinga viser trekka i et typisk føydalsamfunn. Det var mot slutten av denne perioden at dagens sjakkregler blei til (ifølge wikipedia).

Så tilbake til overskrifta. Kan vi i vårt moderne samfunn godta at et spill som i så stor grad bygger på et undertrykkende føydalsystem får så stor oppmerksomhet i media? Her sendes bøndene ut i kamp og ofres for å redde kongen. Det må vel være et klart eksempel på vår tids snikføydalisering? Også feministene burde rope ut. For selvom dronninga er brettets mektigste brikke, er også ho der ene og alene for kongens del. Passer det kongens plan kan ho gjerne ofres, mens ei fremadstormende bondedatter kan bli ny dronning. Og som om ikke det her skulle være nok, så er også spillet klart rasistisk. I sjakk spiller man nemlig svart mot hvit, og hvem har alltid første trekk og dermed en fordel? Jeg trur det er unødvendig at jeg svarer.

(bildet er henta fra: http://www.dagbladet.no/magasinet/2002/11/27/354915.html)

Så som dere ser er sjakk et spill vi bør se litt opp for. Det er mye som tyder på at spillet legger opp til undertrykking, diskriminering og rasisme. I alle fall bør det få aldersgrense og sendes på kveldstid, slik at hederlige arbeidsfolk kan få mulighet til å se litt på. :)

Dagens bibelvers:
"Den redsel en konge vekker, er som løvens brøl. Den som gjør ham vred, spiller sitt liv." Ordsp 20,2

14. november 2013

En plan der du er!

(NB! Varsel om ustrukturerte tanker)

Det er ikke alltid jeg har like mye å finne på på ettermiddags- og kveldstid her på Stranda som jeg hadde i Trondheim. Jeg har derfor sett en del på Netflix de siste månedene. En serie som har tatt opp litt tid er "How I met your mother". Jeg syns det er ganske fascinerende hvordan den er bygd opp. Hele serien er et tilbakeblikk som forteller hvordan hovedpersonen ender opp med å møte mora til ungene sine (altså kona). Det viser seg at det er ei ganske lang fortelling, og det får meg til å begynne og tenke litt (og det har vel skjedd noen ganger før).

Livet vårt er jo ei ganske lang fortelling. Det er ganske mye som skal fortelles for å forklare hvordan og hvorfor du endte opp akkurat der du er nå. Små detaljer og valg du gjorde for lenge sida er medvirkende til å plassere deg i den posisjonen du sitter i når du leser det her. Bibelen forteller at Gud har en plan med livet ditt. Jeg tror at Gud har ei mening med at Han har plassert deg der  du er. Han har bruk for deg der du er, og Han har lagt utrolig mye til rette for at du befinner deg der.

Jeg trur at jeg er her på Stranda fordi Gud har bruk for meg her. Det er ikke alltid jeg helt ser hvorfor eller hvordan. Etter noen undervisningstimer kan jeg føle meg ubrukelig fordi jeg ikke har klart å formidle det jeg skal. Og foreløpig har jeg så mye å gjøre med jobb og planlegging at jeg ikke orker å engasjere meg i så mye annet. Så hva er det Gud vil bruke meg til her? Jeg veit ikke helt, men jeg veit at Gud la det veldig til rette for meg i den prosessen som gjorde at jeg havna her, og da trur jeg at Han etterhvert vil vise meg hva han vil bruke/bruker meg til.

Og sånn trur jeg det er for alle som velger å høre Jesus til. Da lever man i en ferdiglagt plan. Det er ikke sikkert at du ser planen. Det kan være at du føler deg ubrukelig, men det har ingenting å si. Gud velger å bruke de ubrukelige. Da får Han nemlig vise hvor sterk Han er.

Hadde jeg ikke vært her og hatt litt lite å gjøre noen kvelder, så hadde jeg kanskje ikke sett den serien, og jeg hadde kanskje ikke begynt å tenke på det her, og jeg hadde sikkert ikke skrevet det blogginnlegget her. Og kanskje er det innlegget her en viktig brikke i noen andre sitt livspuslespill. Ikke veit jeg, men takk Gud for at du velger å bruke oss selvom vi hverken ser hvordan eller opplever oss brukelige.

Dagens bibelvers:
"Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang." Ordsp 16,9
"Jeg tok deg ved hånden og hentet deg fra jordens ender og kalte deg fra dens ytterste kanter. Og jeg sa til deg: Du er min tjener! Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg!" Jes 41,9

11. november 2013

Brownies - best i test...

...også hos mus.

Mens jeg spiste frokost i dag, løfta jeg tilfeldigvis blikket fra andaktsboka, bare for å oppdage at en liten krabat rusla sakte over stuegolvet mitt. Ja, ja tenkte jeg: Du må bare føle deg som hjemme, men nå må jeg på jobb. Der fikk jeg låne en liten moderne matestasjon for mus.


Og før jeg var ferdig på jobb hadde musa fått prøve seg på både brunost og skinke uten at det falt helt i smak. Den hadde satt seg oppe i hjørnet av sofaen og virka ikke helt fornøyd.

Tatt med mobilen, så kvaliteten på bildet blei ikke så bra.

Men jeg måtte en tur på butikken og kunne ikke oppvarte den så alt for lenge. På butikken hadde de imidlertid godt gammelt museservise, så jeg kjøpte med meg det for å se om det ville gjøre maten mer fristende. Til fint servise trengs imidlertid god mat, så jeg tok opp en liten browniesbit fra frysern. Siden musa ikke rakk helt opp på bordet plasserte jeg den under og gikk for å ta meg en dusj.

Bare så vidt inne i dusjen hørte jeg et lite smell. Hva har den finni på nå tenkte jeg. Og det viste seg at manerene ikke var så gode. Der hadde den lagt seg til å sove under matfatet.


Sånt kan vi ikke ha noe av, så jeg løfta den forsiktig opp og bar den ut av huset og lot den sove videre i komposthaugen. Det var hvertfall det siste måltidet den fikk hos meg.

Det er som oftest to sider av ei historie. Den andre sida finner dere her.

Dagens bibelvers:
"Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt da måltid." Joh 13,1-2a

Man bæsjer ikke ustraffa på kjøkkenbenken min...
Klar over at den vinklinga her kanskje kan virke litt "grotesk". Derfor finner dere en litt mer utfyllende og positiv vinkling på historia ved å trykke her.

Dagens bibelvers:
"Sannelig, den onde blir ikke ustraffet, men de rettferdiges ætt slipper unna." Ordsp 11,21  

27. oktober 2013

Den store transportdagen

I helga har jeg vært i Oslo på landsmøte og lederkonferanse for NLM Ung. Det var kjekt, men Oslo er en forvirrende by. Det er dårlig med fjell og fjorder som en stakkars nordvestlending kan bruke som navigeringshjelp. Da er det bra å ha en god venn som heter Google:Det var kanskje noen som så litt rart på meg der jeg vandra avgårde med blikket festa på nettbrettet, men fram kom jeg hvertfall.

Imidlertid er det ikke alltid like effektivt å bruke beina som transporttmiddel. Et eksempel er når man skal bevege seg fra Oslo til Stranda. Så i dag har jeg tatt personlig rekord i bruk av transportmiddel: trikk, tog, fly, buss, bil og ferge. Ikke dårlig på under 7 timer.

Ellers så røyk viljestyrkeprosjektet mitt ved en liten feiltagelse. Vel ankommet Oslo på torsdagskvelden ble det blant annet servert potetgull i Misjonssalen. Jeg spiste dagens tre flak. Utover kvelden kom jeg plutselig på at de var spist på kontoret tidlig på formiddagen. Viljestyrken min ble da 11 (hva nå det vil si), men jeg mistenker at jeg av rein stahet kunne fortsatt mye lenger.

Dagens bibelvers:
"Men streb etter de beste nådegaver! Og jeg vil vise dere en enda bedre vei." 1.Kor 12,31  

21. oktober 2013

En fysikers hverdagsgleder

Etter ei lang helg med tilsyn og mye aktivitet på skolen var det tungt å stå opp i dag tidlig. Da er det bra jeg er fysiker, så jeg kan glede meg over de små tinga jeg kan observere på turen fra soverommet til badet.
Informasjon om fenomenet finner du her: diffraksjon.

Dagens bibelvers:
"Når de var motløse, smilte jeg til dem. Mitt ansikts lys kunne de ikke formørke." Job 29,24

17. oktober 2013

Viljestyrkeprosjekt dag 4

Da har viljestyrkeprosjektet mitt (se forrige post) gått gjennom sin tredje vellykka dag. Tenkte jeg skulle oppdatere litt for å informere om noen små regelendringer. Jeg endte opp med å kjøpe Pringles, siden den skal være ekstra avhengighetsskapende. Jeg fant ut at det holdt med 3 flak pr dag og justerer derfor ned fra de planlagte 5. For å gjøre ting vanskeligere for meg har jeg valgt å plassere boksen på kontorpulten. Jeg sitter derfor og ser på den mens jeg jobber.Første dag (mandag) var vanskelig. Det var nemlig personalkurs og der kom det fram noen boller med potetgull som jeg måtte gå sulten forbi.

Andre dag gikk rimelig greit, da jeg var travelt opptatt og nesten glemte dagens dose.

Tredje dag fant jeg et smutthull. Potetgullet ble inntatt rett før jeg gikk til en time. Det ble for enkelt og har ført til en ny regel.

Reglene ser derfor nå slik ut:

 1. Det skal spises nøyaktig tre flak hver dag.
 2. De må spises iløpet av 15 sekunder.
 3. Jeg må oppholde meg i samme rom som boksen i minst en halvtime etter at jeg har spist dagens tre flak.
 4. Graden av viljestyrke måles i hvor mange dager det går før jeg bryter regel 1-3.
Dagens bibelvers:
"Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den." 1.Kor 10,13

9. oktober 2013

Viljestyrke

Viljestyrke er en sær ting. På noen områder kan den være ganske så sterk, på andre forsvinner forsvinner den like fort som sjokoladebitene i en en godtepose (forøvrig totalt uten sammenlikning). Men hvordan kan man finne en noenlunde generell måte å måle viljestyrke på? Jeg trur jeg har en ide. Potetgull (og tilsvarende) er noe man bare må ha en bit til av uansett om man liker det eller ikke. Derfor skal jeg fra og med neste uke foreta en liten test. Reglene er som følger:
 1. Det skal spises nøyaktig fem flak hver dag. (fem for å få nok smak i munnen til å ha lyst på ett til)
 2. De må spises iløpet av 15 sekunder. (tilfeldig valgt tall, større enn 10 og mindre enn 20, som går opp i 5)
 3. Graden av viljestyrke måles i hvor mange dager det går før jeg bryter regel 1 og 2.
Fortsettelse følger...

Dagens bibelvers:
"For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje." Hebr 10,36 

30. september 2013

Hvorfor lærer?

Det har blit litt dårlig med oppdateringer her i det siste. Får se om jeg får gjort noe med det, men kan ikke love forbedring. Men jeg skal hvertfall prøve å svare på spørsmålet i tittelen. Det er nemlig et spørsmål man stadig vekk får som nyutdanna lærer (spesielt når man har en sivilingeniørutdanning i bunnen). Så, hvorfor velge et travelt yrke (hvertfall i starten) med til tider lange arbeidsdager?

Svaret kan ikke helt beskrives med ord; det bør observeres. Men jeg skal prøve. En god grunn til å bli lærer er opplevelsen av å se ansiktsuttrykket til en elev som får sin første 5-er på ei matteprøve.

Dagens bibelvers:
"De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam." Sal 34,6

5. september 2013

Herre, til deg får jeg komme

Herre, til deg får jeg komme,
stille meg åpen for deg.
Jeg kan ikke skjule det minste,
du kjenner hver tanke i meg.
Men enda du vet
om min skrøpelighet,
får jeg likevel komme som jeg er.
All din tale er sann,
og den gjør at jeg kan
være trygg på at du har meg kjær.

Herre, til deg kan jeg bringe
alt det som tynger min sjel.
Du vil ta byrdene fra meg,
ja, du vil bære dem selv.
Min skyld tok du med
på ditt kors da du led
for at jeg skulle leve og ha fred.
Å, jeg ber at du må
gi meg kraft til å gå
der hvor du, Herre, gir meg beskjed.

Herre, til deg får jeg komme
når mine dager er slutt.
Tenk, da skal jeg bo i din himmel
med alle som tror på deg, Gud.
Så trygt å få tro
at bønnenes bro
skal vise meg veien dit du er.
Men mest er jeg glad
at de løfter du gav
gjør meg trygg på at du har meg kjær.


T: Christer Hultgren
O: Vidar Kristensen

Dagens bibelvers:
"Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" Matt 11,28

30. august 2013

Liksom

Man skjønner at man har oppholdt seg en del i nærheten av litt yngre ungdom når man på fem minutter har sagt "liksom" tre ganger. Skummelt...

Dagens bibelvers:
"Ormeyngel! Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen." Matt 12,34

8. august 2013

På flyttetur 4

I går gikk flyttelasset fra mellomlagringa på Vestnes og over til leiligheta på Stranda. Bilen min klarte det mesterstykket å trekke hengern over fjell og fjord (med litt hjelp av ei ferge), og så var alt på plass. Foreløpig er alt plassert midt på gulvet, men noen bilder kom jeg på å ta før jeg hasta av gårde. Mer kommer så snart ting er litt mer i orden.

Inngangsparti.
"Walk-in" yttergangsgarderobe!
Stue. En eller annen plass her skal det stå en gigantisk sofa (supertilbud på Skeidar).
Kjøkkenkrok.

Kjøkkenskap.
Stue. Der borte skal det stå spisebord og sannsynligvis noen bokhyller.
Fra stue mot det en megler vil kalle et "disponibelt rom".
Bad (mangler vidvinkelobjektiv på kameraet).
Dusjkabinett.
Soverom.
Gjesterom. Besøkende er velkommen!

Dagens bibelvers:
"For selv om jeg er borte fra dere i legemet, er jeg likevel hos dere i ånden. Med glede ser jeg deres gode orden og deres faste grunn i troen på Kristus." Kol 2,5  

6. august 2013

Fare for dyr!

Har dere tenkt over at i alle varselskilt som inneholder dyr er dyra på veg mot venstre?


Det har nemlig jeg. Og når jeg tenker litt mer over det er det jo egentlig fornuftig, siden dyret da er på veg inn i vegen.

Ellers så trur jeg at de skilta her hadde gjort seg godt som veggpynt i leiligheta mi:


Dagens bibelvers:
"Om jeg lot ville dyr fare gjennom landet, og de gjorde det folketomt, og det ble til en ørken, så ingen kunne dra gjennom det på grunn av de ville dyrene," Esek 14,15

4. august 2013

Den dagen...

Noen dager skjer det plutselig noe som du bare veit at vil endre livet ditt, du skjønner at fra i dag så vil ingenting lenger være det samme. Du står opp og har ingen anelse om hvilken spesiell dag det skal bli. Kanskje virker det som hvilken som helst annen dag, eller kanskje har du store planer? Dagen skrider framover og små og store hendelser påvirker hvordan dagsforløpet legger seg foran deg. Men kanskje merker du en viss spenning i lufta? Tankene og beina flyr, og du har nok å holde henda i. Sniker det seg fram en tanke om at det er akkurat i dag det skal skje? Mest sannsynlig ikke; hvordan kan du forutse det?

Så setter du deg ned, blikket ditt sveiper over omgivelsene og med ett er du i en valgsituasjon. Djupt nede merker du en svak uro og det begynner å røres om i følelsene. Underbevisstheten jobber på høygir og det er ikke sikkert at du tenker så nøye gjennom det valget du tar nå. Det virker så lite, men det skal vise seg å gi uante konsekvenser. I det øyeblikket er det at det skjer. Enda er du ikke bevisst det, men valget påvirker videre valg.

Seinere går det gradvis opp for deg hvilken veg du har begynt vandringa på. Tankene begynner å svirre. Du ser deg tilbake og tenker gjennom de situasjonene, øyeblikka og hendelsene som har ført deg dit du er nå. Det frøet som virka så lite og døende; vil det sprette ut i dag?

Så kommer tvilen. Vil det her være riktig for meg, er det her den vegen jeg skal gå? Noen skritt til og så vil kanskje knoppen slå ut i full blomst. Skal du snu, er det for seint, eller er det her den vegen du må gå?

Livet består av mange valg og øyeblikk; noen er store, andre virker kanskje ikke å være så viktige.


I går drakk jeg fem kopper kaffe; de to siste smakte ikke så ille. De var faktisk på grensa til å smake godt. Trur jeg må prøve en kopp i kveld for å finne ut om jeg bare var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Dagens bibelvers:
"Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd!" Sal 19,13

3. juli 2013

På fire hjul

Med bankkontoen overfylt av et gunstig leilighetssalg tok jeg en tirsdag ettermiddag bussen til Ålesund for å se på bil. Halvannen time etter ankomst kunne jeg sette meg inn i min nye Opel Meriva 2004-modell og trille (red.anm. kjøre) tilbake til Vestnes. Syklene mine får derfor selskap med en litt større, litt tyngre og ganske fjern (veldig fjern) slektning på fire hjul.
Så der var voksenpoeng nummer tre på plass!


Dagens bibelvers:
"Og jeg så, og se: det var fire hjul ved siden av kjerubene, ett hjul ved hver kjerub, og hjulene var å se til som krysolitt." Esek 10,9

26. juni 2013

Hjernerystelse

Jeg burde strengt tatt ikke skrive det blogginlegget her, men siden jeg skriver det nesten uten å se på skjermen går det vel sikkert greit. Var ute på en liten terrengsykkeltur i dag. Husker at jeg på et tidspunkt syntes jeg hadde litt høy fart på vei nedover. Husker videre at jeg stupte framover, reiste meg opp og hadde slått meg litt. Etter det husker jeg kun bruddstykker av veien hjem. Diagnosen som ble satt av både meg selv og legevakta var hjernerystelse. Kjedelig! Hva skal jeg liksom finne på de nærmeste dagene nå?

Bibelverset er vel strengt tatt en overdrivelse, men jeg orker ikke (bør ikke) bruke tid på å finne et som er mer passende.

Dagens bibelvers:
"Da var det en kvinne som kastet en kvernstein ned i hodet på ham og knuste hjerneskallen hans." Dom 9,53

24. juni 2013

På flyttetur 3

På fredag ble nøklene overlevert. Det var både vemodig og trist. Har mange gode minner både fra leiligheta og tida ellers i Trondheim. Men nå er den delen av livet over. Takk til alle som har vært med å gjøre de siste seks åra fantastiske!

Dagens bibelvers:
"Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." Matt 16,19

17. juni 2013

På flyttetur 2

Lørdag var den store flyttedagen. På forbausende kort tid blei 303 ganske så tom.


Og samtidig blei en ganske stor henger forbausende full.
For øyeblikket er alt mellomlagra hjemme på Vestnes, men om en måned eller to så går flyttelasset videre til Stranda.


Dagens bibelvers:
"Da skal han flytte fra deg, både han og hans barn, og dra hjem til sin slekt. Til sin fedreeiendom skal han vende tilbake." 3.Mos 25,41