12. desember 2011

En tid for alt...

Oppmerksomme lesere har kanskje lagt merke til at forrige innlegg var nummer 499 i rekka. Det vil si at det her er nummer 500 som er et forholdsvis høyt og rundt tall.

Vilje til å utføre ting er viktig, men når motivasjonen svikter er det fryktelig slitsomt å fortsette kun på vilje. For ei stund sida lovte jeg derfor meg sjøl at det måtte settes en stopp en plass, og 500 må være en respektabel plass å stoppe på (beklageligvis betyr det at adventsbibelquizen stopper halvveis i år). Den høsten her har på mange måter vært av de mest slitsomme jeg har vært gjennom, så jeg må gjøre noen prioriteringer og tenke litt gjennom en del ting.

Bloggen har betydd mye for meg. Det er godt å ha en plass og få ut en del av det jeg tenker på når jeg ikke alltid er like flink til å få det ut muntlig. Det er derfor litt vemodig at det her blir siste innlegg (hvertfall på fole lenge). Om fole lenge betyr et halvt eller ti år veit jeg ikke. Tida vil vise.

Ønsker dere alle Guds velsignelse!

Dagens bibelvers:
"Han har åpenbart for deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?" Mi 6,8

"Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone." Hebr 12,1-2

Adventsbibelquiz 2011, DEL 12

Dagens oppgave er dedikert til "mine" tallteoristudenter.

Dagens oppgave:
Navnet hennes er nevnt i et vers. Aldern hennes på det tidspunktet ho nevnes beskrives av den (forholdsvis enkle) diofantiske likninga, x+y=77, der x og y er lengden (i år) på tidsepoker. Sannsynligvis er x mindre enn y når x kommer før y i tid.

Kanskje jeg legger til ett tips eller 7 utover dagen.

Dagens bibelvers:
"Med det samme han nevnte Guds ark, falt Eli baklengs ned av stolen ved siden av porten. Han brakk nakkebenet og døde, for mannen var gammel og tung. Han hadde dømt Israel i førti år." 1.Sam 4,18  

11. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 11

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far;
vil gi sin sønn hit ned.

Nå tenner vi det tredje lys,
det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår
skal fødes i en stall.

Riktig svar i går var Akvilas og Priskilla i Apg 18,26.

Dagens oppgave:
Han fikk budskap om at hans to ugudelige sønner var døde i krigen. Men han fikk også en annen beskjed som bokstavelig talt fikk han ut av stolen (med drastiske følger). Hvem og i hvilket vers?

Dagens bibelvers:
"Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham." Apg 18,26

10. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 10

Litt diskusjon i juryen i går om hvilke vers som skulle godkjennes. Endte opp med 2.Kong 5,23-24. Strengt talt er det vel i 23 Gehasi (Elisas tjener) mottar "betalinga", men siden to av Naamans tjenere bærer den for han får han det ikke fysisk før i vers 24. Vers 20 godkjennes ikke da han der bare tenker på å få noe.

Dagens oppgave:
Paulus bruker en plante-analogi for å unngå at Korint-menigheten skulle bli person-fokusert. I den sammenheng nevner han en annen stor forkynner. Men også denne personen trengte opplæring. Hvem (i flertall) gav han det, og i hvilket vers?

Dagens bibelvers:
"Na'aman svarte: Vær så snill å ta to talenter! Og han bad ham inntrengende og knyttet to talenter sølv inn i to punger. Så tok han to festkledninger og gav dem til to av sine tjenere, og de bar dem foran Gehasi. Men da han kom til haugen, tok han det av deres hånd og gjemte det i huset. Han tok farvel med mennene, og de drog sin vei." 2.Kong 5,23-24  

9. desember 2011

Bestselger

(For dagens oppgave, se innlegget under.)

Julas bestselger kom fra trykkeriet i går, og er endelig på plass. Det vil si, hvis du ikke var tidlig ute med å forhåndsbestille, så er dessverre hele førsteopplaget utsolgt (men kanskje den kommer som e-bok om noen uker).Dagens bibelvers:
"Slik ble Josafat mektigere og mektigere, til hans makt var meget stor. Han bygde borger og opplagsbyer i Juda." 2.Krøn 17,12

Adventsbibelquiz 2011, DEL 9

Riktig svar i går var Agabus og Apg 11,28.

Dagens oppgave:
Han tok imot "betaling" fra en badende "helseturist". Hvem og i hvilket vers?

Dagens bibelvers:
"En av dem, som hette Agabus, stod opp og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Klaudius." Apg 11,28  

8. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 8

Med 4 svar på 4 minutt var det virkelig konkurranse om topplasseringene i går. Riktig svar var Rebekka 1.Mos 24,64.

Dagens oppgave:
Hans profeti la grunnlaget for ei mye nevnt pengeinnsamling. Hvem var han, og hvor står det om profetien? (han er nok mer kjent for sin andre profeti)

Dagens bibelvers:
"Rebekka så opp, og da hun fikk øye på Isak, skyndte hun seg og steg ned av kamelen." 1.Mos 24,64

7. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 7

I går var det Johannes, disippelen Jesus elsket, som var det riktige svaret, Joh 20,8.

Dagens oppgave:
Ho blei gift med sin fars søskenbarn, etter at ho kom som et bønnesvar på en tjeners bønn. Vil ha verset der ho først ser sin mann.

Dagens bibelvers:
"Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Og han så og trodde." Joh 20,8

6. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 6

Gårsdagens riktige svar var Peres og 1.Mos 38,29. Han var sønn av Juda og Tamar. Tamar var egentlig kona til Judas første sønn, Er. Diverse omstendigheter (les 1.Mos 38) førte imidlertid til at Juda fikk tvillinger, Peres og Serah, med Tamar.

Dagens oppgave:
Han kom først fram, men gikk sist inn. Hva het han? Bibelverset vi skal fram til forteller hva det han så førte til.

Dagens bibelvers:
"Men så drog han hånden tilbake, og se, da kom hans bror fram, og hun sa: Hvor du har brutt deg fram! Og de gav ham navnet Peres." 1.Mos 38,29

5. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 5

Gårsdagens oppgave blei kanskje litt for vanskelig, men den var veldig interessant og lærerik å lage (skal bli noe lettere herfra trur jeg). Men jeg gjorde den lille feilen og slå sammen Herodes Filip med broren Herodes Filip (uten at det påvirker svaret). Det herodianske slektstre finner dere HER.

Gangen er som følger. Herodes den store (som regjerte som klientkonge rundt Jesu fødsel) fikk en del sønner. Herodes Antipas (han som fikk døperen Johannes halshogd) gifta seg med Herodias som var hans halv-niese og tidligere gift med hans halvbror Herodes Filip (Matt. 14,3). Han må imidlertid ikke forveksles med sin bror Herodes Filip som var fjerdingfyrste i Iturea og Trakonitis (Luk 3,1). Broren til Herodias var Herodes Agrippa I (han som fikk Jakob drept, Apg 12,2). Hans sønn Herodes Agrippa II var den som etter samtale med Paulus uttalte at det var lite som skulle til før han ble overtalt til å bli en kristen. Da er det bare en Herodes igjen i Bibelen, og det er Herodes Arkelaus (Matt 2,22) som ble konge etter sin far Herodes den store.

Riktig svar var altså Herodes Arkelaus, nevnt  i Matt 2,22.

Dagens oppgave:
Vi skal fram til en person som er nevnt i Jesu ættetavle. Han var sin fars sønn, men hvis ting hadde gått riktig for seg skulle han vært hans barnebarn. Til tross for at han ikke blei "merka" var han den som kom først ut. Verset vi skal fram til handler om det sistnevnte.

Dagens bibelvers:
"Men da han fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, var han redd for å dra dit. Varslet av Gud i en drøm, drog han til Galilea." Matt 2,22

4. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 4

Andre søndag i advent i dag!

Nå tenner vi det første lys,
alene må det stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.

Nå tenner vi det andre lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på at Gud, vår Far;
vil gi sin sønn hit ned.


I dag må dere holde tunga rett i munnen. :)

Dagens oppgave:
Det er mange innvikla familieforhold i Bibelen, og når far og sønn(er) også har samme første navn begynner det å bli vanskelig og følge med. Kaoset begynner å bygge seg opp når en av sønnene gifter seg med si halv-niese (som forøvrig heter omtrent akkurat det samme), som tidligere har vært gift med hans halvbror (som heter det samme, men til stor lettelse blir oppgitt med navn nummer to). Som en liten kuriositet kan det nevnes at kona (eller niesa, eller svigerinna?) hadde en bror som også bærer det navnet vi skal fram til. Avslutningsvis må det sies at sistnevnte ga sin sønn sitt eget navn, og denne sønnen kunne seinere si at det skulle lite til før han ble overtalt til å bli en kristen.

Nå har vi nevnt alle bibelske personer, utenom en, som bærer dette navnet. Han er kun nevnt i et vers, og da uten familienavnet. (håper jeg ikke har rota nå)

Dagens bibelvers:
"Da gikk han og tok til ekte Gomer, Dibla'ims datter, og hun ble med barn og fødte ham en sønn." Hos 1,3

3. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 3

Riktig svar på gårsdagens oppgave var Erastus/Erastos som var regnskapsfører i Korint og misjonær i Makedonia.

Og så er det bonuspoeng til meg sjøl som til slutt fant skattmesteren Mitredat i Persia. Esra 1,8. :)

Dagens oppgave:
Skal fram til navnet på ei av Bibelens kvinner. Ho er hovedsaklig knytta til symbolhandlinger. Både ekteskap og navnet på barna (to sønner og ei datter) henspiller på Israels frafall fra Gud. Tross alle hennes feil var ho elska av sin mann. Navnet er brukt om denne personen kun i ett vers, og det er det verset jeg vil ha.


Dagens bibelvers:
"Gajus, min og hele menighetens vert, hilser dere. Erastus, byens regnskapsfører, og vår bror Kvartus hilser dere." Rom 16,23

2. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 2

Gårsdagens svar var Daniel og Dan 6,11. Gratulerer til EldarN med full pott. Til ære for gårsdagens vinner skal vi ta ei oppgave som grenser mot økonomifeltet.

Dagens oppgave:
I Bibelen er det nevnt flere som bedriver økonomioppgaver, men såvidt jeg kjenner til er det bare en person som har en direkte økonomisk yrkestittel (med unntak av toller). Vedkommende er ingen kjent person, men har nok vært i nært kjennskap med Paulus. Han bodde trolig i Korint, men har vært på misjonsreise med Timoteus i et land Paulus blei kalt til i et nattlig syn. Vil fram til verset der yrkestittelen nevnes.

(Her er det mulig med bonuspoeng hvis man finner andre økonomer med tittel)

Vil også minne om bibel.no.

Dagens bibelvers:
"Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort." Dan 6,11  

1. desember 2011

Adventsbibelquiz 2011, DEL 1

Da var det på tide med en ny omgang med bibelske personligheter.

Hver dag blir det lagt ut et spørsmål som kan knyttes til en bibelsk person og et bestemt bibelvers. Noen ganger vil det bli gitt ekstra informasjon om personen, men da skal jeg prøve å presisere hvilken del av informasjonen som er å finne i det bibelverset dere skal komme fram til. Det blir gitt 5 poeng til første person med riktig navn, og 5 poeng til første med riktig bibelvers. I adventstida vil jeg innføre kommentarmoderering sånn at ingen kommentarer kommer ut før jeg har godkjent dem. Det vil si at ingen kan snike seg med på svar som andre har gitt. Det vil derfor gis 4, 3 og 2 poeng for hvert riktige delsvar for person 2, 3 og 4 med riktig svar. Etter det belønnes hvert riktige delsvar med ett poeng. Det gjør at det kanskje blir litt lite bonus for nummer en, men den er innført for å lure flere til å lese Ordet sjøl (og det ønsker vi jo)! Hvis noen kommer med et svar som juryen ikke har tenkt på, men svaret er godt begrunna med bibelvers vil det kunne gis opptil 5 bonuspoeng. Kreativitets og smiskepoeng gis alt etter hvor godt forsøket er og mitt dagshumør. Lykke til!

Dagens oppgave:
Vi starter lett. Skal fram til en gudfryktig og vis mann som bodde i eksil. På grunn av hans posisjon og klokskap blei han utsatt for en del misunnelse. Det blei lagt fram skumle planer for å rydde han av vegen. Vil fram til verset der hans reaksjon på planene kommer fram.

Dagens bibelvers:
"Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det." Ordsp 4,23