28. oktober 2012

Salme 23,2

Salme 23,1

Vann er livsnødvendig for alle levende skapninger. Vi kan klare oss flere uker uten mat. Mangler vi vann dør vi på få dager. Vi er derfor helt avhengig av at vann er noe vi lett kan få tak i. For oss som bor i Norge og er velsigna med rikelig tilgang på vann er det vanskelig å se for seg et liv der man må streve for å få nok vann.

David skriver i Salme 23,2: "Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann." Hyrden har ansvar for at sauene skal få nok vann. Han leder dem til kildene der de kan legge seg ned og hvile ut. For å komme fram til hvilens vann må sauene følge hyrden. Mister de hyrden av syne eller velger en annen veg kommer de ikke fram og vil gå seg vill. Uten hyrden vil sauene tørste.

Vår hyrde vil også gi oss vann og drikke. Jesus sier at Han er den som kan gi det levende vann (Joh 4,10), og det levende vann vil bli til en kilde i oss som veller fram til evig liv (Joh 4,14). Han vil gå med oss og føre oss fram til hvilen (2.Mos 33,14). Men Han vil også gi oss hvile her og nå, både legemlig og åndelig; Han har jo gitt oss en egen dag til å hvile på (2.Mos 20,8). Vi skal få legge fra oss det som tynger og følge Ham for å finne hvile for sjelene våre (Matt 11,28-29). Hans hvile og Hans fred overgår alt hva vi kan tenke oss (Fil 4,7). Som sauer som følger en hyrde trenger ikke vi gjøre annet enn å følge Hyrden for å komme til hvilens vann. Når vi finner den hvilen skal vi få hvile fra gjerningene våre. (Heb 4,10). Hvis vi ikke følger Hyrden vil vi gå oss vill (1.Tim 1,6) og miste hvilen.

Følg den gode hyrden. Han skal lede deg til hvilens vann. Legg vekk strevet og ikke prøv å kjempe deg fram til hvilens vann på egen hånd. Den striden har Han tatt, og vi skal få være stille (2.Mos 14,14).

Dagens bibelvers:
"Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann." Sal 23,2  

25. oktober 2012

Salme 23,1

Tenker du ofte på det du ikke har og gjerne skulle hatt? Nå tenker jeg ikke nødvendigvis bare på alt det materielle vi har lyst på, men alt det du/jeg ellers skulle føle at vi mangler i liva våre. Samfunnet vårt er prega av så mange stemmer som sier hva vi må ha og hva vi må få til som person for å være vellykka. Selvom jeg mener at jeg er en ganske bevisst og gjennomtenkt person, så blir jeg unektelig påvirka av det jeg ser og hører. I tillegg er det mange savn og ønsker jeg lager meg selv og mye av det tar opp viktig plass i tida og livet mitt.

Bibelen sier: "Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting." Vi skal ikke følge alle de stemmene som sier at du må ha det og det for å lykkes. Vi skal følge hyrden vår, Jesus Kristus. Han har gitt oss det vi trenger og når vi følger Ham mangler vi ingenting. Jeg trur det er ord som er skrevet for at vi skal kunne ha noe å hvile i. Vi skal slippe verdens stress og kav etter idealet. Livet vil fortsatt by på savn og problemer, men vi skal få komme til Han med alle bekymringer (1.Pet 5,7) og alle tunge byrder (Matt 11,28). Den gode Hyrden har omsorg for sauene sine og Han kjenner dem (Joh 10,14). Han satte sitt liv til for sauene sine (Joh 10,11). Vi kan ikke legge noe til på det Han har gjort. Hyrden vår har gjort alt. Det skal vi få ta imot som ei gave fra Gud (Ef 2,8). Frelsesverket blei fullført da Han på korset kunne rope: "Det er fullbrakt!" (Joh 19,30).

Følg den gode hyrden. Han er den eneste som kan lede deg på vegen til Gud (Joh 14,6). Og da skal du aldri for evig mangle noen ting.

Dagens bibelvers:
"En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting."  Sal 23,1  

18. oktober 2012

Haustdikt (versjon 2)

Som den realfagspersonen jeg er syns jeg statistikk kan være spennende. Jeg følger derfor nøye med på besøkstall på bloggen min. Da får jeg også opp hvilke søkeord som leder ukjente personer inn på bloggen. De siste ukene er det ett som har gått igjen og det er "haustdikt" (førstesideresultat på google). De av dere med riktig god hukommelse husker kanskje at jeg tilbake i 2009 skreiv et lite dikt som 200-innleggsjubileum. Det viser seg altså å være ganske så "populært". Jeg tenkte derfor det var på tide å relansere det med noen små omskrivinger og tillegg.

Om hausten vert blada so gule
og då er dei jamman meg kule
Frå trea dei fell,
ja heilt utan smell,
og bles bort i ei vindkule.

Om hausten vert blada raude
og borte vert kvar ein staude
mot vinter det gjeng
og blomane heng,
for no vert dei snart daude.

Om hausten vert blada so brune
og då er det godt i det lune
for varmen du held
om du ein kald kveld
ligg godt gøymd under dunet.

Om hausten vert blada oransje
då levnas dei ikkje ein sjanse
for bort skal dei då
når himlen vert grå
men på bakken kan dei jo danse.

Om hausten vert blada farga
og nokon vert nok forarga
for det kjem mykje regn
men det er eit tegn
og ingen grunn til å sørga.

Om hausten vert kvelden svart
ja sola forsvinn i ei fart
men det finst ljos
med peis og bålkos
for flammane skin jo så bjart

Ja hausten er absolutt fin
det er iafall hausten min
eg liker litt blest
for då vert det fest
korleis er hausten din?

Dagens bibelvers:
"Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!" Luk 10,2  

12. oktober 2012

Sangtradisjon

Satt og så på Beat for Beat i kveld og der har de det jo sånn at de velger et tall som gir dem et ord, og så skal de finne en sang som inneholder det ordet. Første ordet var "just" (sannsynligvis som i engelsk for bare) og den første assosiasjonen min sier vel ganske mye om hvilken sangtradisjon jeg er vokst opp i:

Ren og rettferdig, himmelen verdig
er jeg i verdens Frelser alt nu,
Ordet forkynner at mine synder
kommer han aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri!
Fri ifra nøden, dommen og døden,
amen, halleluja!

Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte
nåde til den som fattedes alt.
Å måtte lide, kjempe og stride
stod for mitt hjerte levende malt.
Men i min strid, min bedring og flid,
fantes det bare avmakt og død.
Lammet har vunnet, blodet har runnet,
amen, halleluja!

Å hvilken nåde midt i all våde:
Kristus har kjøpt oss just som vi er!
Han måtte lide, kjempe og stride,
han måtte stå mot helvedes hær.
Nu er vi frie - hør og gi akt!
Synden på verdens Frelser er lagt!
Gud nu forkynner nåde for synder,
amen, halleluja!


T: Ole Brattekaas 1895

Dagens bibelvers:
"Kan et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper?" Job 4,17
"For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden." 1.Pet 3,18


9. oktober 2012

Dag 16 - t:kort?

Som kjent (?) har jeg vært i praksis på Melhus videregående skole de siste 3 ukene (og har 3 uker igjen). Og som videre er kjent (?) er jeg fortsatt så sta at jeg sykler.

Tidlig, tidlig i går (halv 7) fikk imidlertid motivasjonen min en liten nedtur. Det var kaldt, vått, mørkt og fryktelig tidlig. Så, så snart første dobbeltime var over sprang (en liten overdrivelse) jeg til datamaskina mi og gikk til bestilling av t:kort. I løpet av timen hadde jeg nemlig klart å overbevise meg sjøl om at buss til Melhus vil være regionbuss og dermed ikke bryte "prøve-å-unngå-og-ta-buss-i-Trondheim-så-lenge-jeg-studerer-i-Trondheim"-prosjektet mitt.

t:kortet har ikke kommet i posten og det er ikke påfylt, så det har ikke skjedd noen stor skade enda. Men fristelsen kan bli stor når det ligger i postkassa og venter på meg på søndag. For i morra skal jeg ta buss langt av sted. Og den bussturen bryter ingen "regler", for "d e alltid lov ma buss hæm te vakre Vestnes".

Dagens bibelvers:
"Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den." 1.Kor 10,13  

3. oktober 2012

Skiltskrift


Vegarbeidere har tydeligvis mye tydeligere håndskrift enn leger.

(Mobilkameraet mitt begynner visst å ta kvelden. Det var absolutt ikke så mørkt da det bildet blei tatt)

Dagens bibelvers:
"Eller en rekker boken til en som ikke skjønner skrift, og sier: Les dette! - så sier han: Jeg skjønner ikke skrift." Jes 29,12