24. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 24

På lille julaften var det Josef og Matt 2,19 som var svaret vi skulle fram til.

NB: Ser at dagens oppgave kanskje kan gi litt vel mye poeng, så det kan hende jeg må justere antall poeng for hvert navn. :)

Dagens oppgave:
Kjært barn har mange navn. 0.5-2 poeng for hvert navn Bibelen bruker på Han vi feirer fødselen til i jula (og det må selvfølgelig være versereferanser for å få full pott).

Dagens bibelvers:
"Men da Herodes var død, se, da viste en Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt," Matt 2,19

23. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 23

I går var det Evodia og Fil 4,2 var riktig svar i går. I et brev ellers prega av et budskap om glede blir Evodia og Syntyke formant til å ha det samme sinn i Herren, noe en mann kalt Synzygus skulle hjelpe dem med.

Dagens oppgave:
Tre ganger fikk han budskap fra en engel i drømme. Siste gangen var om å forlate et fremmed land der hans navnebror en gang hadde hatt stor makt. Hvem var han og i hvilket vers fikk han denne drømmen?

Dagens bibelvers:
"Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren." Fil 4,2

22. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 22

Mirjam og 4.Mos 12,15 var gårsdagens svar.

Dagens oppgave:
Vi skal til et brev prega av glede. Men det kan anes en liten kime til strid mellom to kvinner. De blir formant til å komme til enighet. Jeg vil ha navnet på ho som har navn som ikke likner på navnet til han som skal hjelpe dem.

Dagens bibelvers:
"Og Mirjam ble holdt utestengt fra leiren i sju dager. Folket brøt ikke opp før Mirjam var kommet tilbake." 4.Mos 12,15 

21. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 21

Gårsdagens svar var Rufus og Mark 15,21.

Dagens oppgave:
Ho fikk en farlig sjukdom i noen dager fordi ho talte ille om en meget saktmodig/ydmyk mann. Vil ha verset der navnet hennes er nevnt og antall dager ho var sjuk (det står ikke direkte at ho var sjuk de dagene, men det er rimelig å anta det).

Dagens bibelvers:
"En mann kom forbi på vei inn fra landet, Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. Ham tvang de til å bære hans kors." Mark 15,21

20. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 20

Det var nok flere hærførere som ble drept på uvanlig vis, men (såvidt jeg veit) kun en som blir omtalt som tørst. Riktig svar i går var Sisera og Dom 4,21. Og så beklager jeg hvis det var litt usikkerhet rundt verset. Hadde egentlig tenkt å spørre om Jael som er nevnt i vers 21, men oppdaga ikke at jeg spurte om feil person før første svar kom inn.

Dagens oppgave:
Personen vi skal fram til i dag er kanskje ikke så kjent. Faren er derimot blitt kjent gjennom at han måtte hjelpe til med å bære en tung gjenstand. Paulus hilser til en person med samme navn (kanskje samme person?), men det er verset der far og bror er nevnt vi skal fram til.


Dagens bibelvers:
"Men Jael, Hebers hustru, tok en teltplugg og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. For trett som han var, var han falt i tung søvn. Slik døde han." Dom 4,21

19. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 19

I går var det Sankerib og 2.Kong 19,36 som var svaret. Historia er fortalt flere plasser, så også 2.Krøn 32,21-22 og Jes 37,37 er riktig.

Dagens oppgave:
En tørst hærfører på flukt blir drept på en noe uortodoks måte med et litt uvanlig drapsvåpen.


Dagens bibelvers:
"Da brøt kongen i Assyria, Sankerib, opp og drog bort og vendte hjem igjen. Og siden holdt han seg i ro i Ninive." 2.Kong 19,36  

18. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 18

Riktig svar i går var Simon. Han var en trollmann i en by i Samaria. Da evangelisten Filip kom dit blei han en kristen siden han blei imponert over tegna som Filip gjorde. Da Peter og Johannes seinere kom for å be om at de kristne måtte få Den Hellige Ånd kom Simon med penger for å kjøpe den "evnen" fra dem. Historia finner dere i Apg 8, og vi skulle fram til vers 18. Fra denne mannen har vi begrepet "Simoni" som er handel med kirkelige embeter.

Dagens oppgave:
Vi skal fram til en konge som beleirer den viktigste byen i Juda og håner Israel sin Gud. Det ble også skrevet et brev til Judeas konge med beskjed om at de ikke burde sette sin lit til Gud. Judas konge gjorde det riktige ved å legge brevet fram for Gud. Samme natt skjedde noe stort. Verset vi skal fram til kommer rett etter det og viser hva den beleirende kongen gjorde da.

(beklager ei litt kronglete formulering av oppgava)

Dagens bibelvers:
"Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa:"  Apg 8,18

17. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 17

Det svaret jeg tenkte på i går var Barnabas. Etter Paulus sin omvendelse, da alle kristne i Jerusalem var redd ham, så tok Barnabas seg av ham og førte ham til apostlene. Det står i Apg 9,27. Jeg synes imidlertid at mannen som nevnes ti vers tidligere, Ananias, også er godt forslag. Det belønnes dermed med maksimal bonuspoengpott.

(det innlegget her publiseres automatisk mens jeg sitter på bussen, så poengsummene og gårsdagens kommentarer kommer ikke før jeg er godt og vel i havn på Vestnes)

Dagens oppgave:
Det er noen personer i Bibelen som har fått begrep knytta til navnet sittEt eksempel har vi i 1.Mos 38,9. I dag skal vi fram til et annet eksempel. Personen vi skal fram til er mannen bak et begrep som brukes om handel med posisjoner i Guds menighet på jorden.


Dagens bibelvers:
"Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han i Damaskus hadde talt i Jesu navn." Apg 9,27

16. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 16

No tenner vi det første lys,
åleine må det stå.
Vi ventar på det vesle barn
i krubba lagt på strå.

No tenner vi det andre lys,
dei står der stilt og skin.
Vi ventar på at Gud, vår Far,
vil sende Sonen sin

No tenner vi det tredje lys,
det er eit heilagt tal.
Vi ventar på at Kongen vår
skal fødast i ein stall.


Riktig svar i går var Demas som forlot Paulus (sannsynlivis under fangenskapet i Roma) fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, 2.Tim 4,10.

Dagens oppgave:
Det naturlige reaksjonen var frykt, men hadde det ikke vært for at dagens mann viste tillit og omsorg og ga en presentasjon hadde kristendommens begynnelse mista en betydelig skikkelse.

Dagens bibelvers:
"For Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Tessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia." 2.Tim 4,10

15. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 15

I går skulle vi fram til Esekiel. I et syn blei han gitt en bokrull som han skulle spise. Han beskriver smaken som honning, det samme som Johannes gjør i Johannes Åpenbaring. Jeg ba om første vers der Esekiel var nevnt og det er i Esek 1,3.

Dagens bibelvers:
Materialismen og alt det vi kan få i verden er nok en av de største farene for kristne i dag, men det var ikke ukjent på apostlene si tid heller. En tidligere medarbeider forlot en kristen bror i en vanskelig situasjon nettopp på grunn av verdens gleder. Hvem og i hvilket vers står det?

Dagens bibelvers:
"da kom Herrens ord til presten Esekiel, Busis sønn, i kaldeernes land ved elven Kebar. Herrens hånd kom over ham der." Esek 1,3

14. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 14

Riktig svar i går var Silla, kona til Lamek, og verset vi skulle fram til var 1.Mos 4,22.

Dagens oppgave:
Dagens oppgave er kanskje noe å tygge på! Og tygge gjorde nok dagens mann også. Vi starter med Jeremia 15,16 som med et bilde beskriver en måte å ta til seg Guds ord på. Meg bekjent var det to bibelske personligheter som fikk beskjed om å gjøre det her ganske konkret. Begge to kan etter å ha gjort det bekrefte orda i Salme 19,10-11. Det er videre mange flere likheter mellom de to, så la oss for enkelhetsskyld si at den siste het Johannes. Hva het den første? Vil ha det første verset der han er nevnt.

Lykke til!

Dagens bibelvers:
"Silla fødte Tubalkain, han smidde alle slags redskaper av kobber og jern. Tubalkains søster var Na'ama." 1.Mos 4,22  

13. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 13

Det blei mange bonuspoeng i går, og det er bra. Det riktige svaret var Debora og Dom 4,5.

Dagens oppgave:
Når disiplene kommer og spør hvor mange ganger de skal tilgi sin bror svarer Jesus "sytti ganger sju". I dag skal vi fram til kona (det vil si ei av konene) til en mann som tenkte helt andre veien. Han var nemlig veldig hevngjerrig og gikk langt forbi øye for øye og tann for tann. Men det var ei kone vi skulle fram til, og det er ho som blir mor til en smed (og det nevnes i verset vi skal fram til).

Dagens bibelvers:
"Hun satt under Deboras palmetre mellom Rama og Betel på Efra'im-fjellet, og Israels barn gikk opp til henne for at hun skulle skifte rett mellom dem." Dom 4,5

12. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 12

Geitebukken i Daniels bok kapittel 8 blir ansett å være et bilde på Aleksander den store. Og i 2.Tim 4,14 omtaler Paulus en kobbersmed ved navn Aleksander som hadde gjort han mye vondt.

Dagens oppgave:
Jeg kommer på tre personer i Bibelen som blir omtalt i det de oppholder seg under et tre. Av dem er kun ei ei kvinne. Hvem var ho og i hvilket vers nevnes tresorten?

Det finnes helt sikkert flere enn tre personer som oppholdt seg under et tre, og da kanksje mer enn ei kvinne. Så muligheten for bonuspoeng er absolutt tilstede.

Dagens bibelvers:
"Kobbersmeden Aleksander har gjort meg mye ondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger." 2.Tim 4,14   

11. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 11

I går var riktig svar Julius og Apg 27,3, og det passa ganske bra siden alle svarte det. Julius var høvedsmannen som passa på Paulus og de andre fangene på den strabasiøse ferden til Roma. Ei spennende historie som sier mye om det å ha tillit til Gud. Så les gjerne Apg 27-28 (eller hele Apg (eller forsåvidt hele Bibelen for å få det i sammenheng)).

Dagens oppgave:
Daniels bok er nok mest kjent for løvene sine. Væren og geitebukken (i kap.8) har ikke fått like mye fokus. Geitebukken er et bilde på en konge, og mannen vi skal fram til i dag het det samme som denne kongen. I et av pastoralbreva forteller Paulus at denne mannen har gjort han mye vondt, og det er det verset vi skal fram til.

Dagens bibelvers:
"Den andre dagen kom vi inn til Sidon. Julius, som behandlet Paulus med menneskekjærlighet, gav ham lov til å gå til venner og nyte godt av deres omsorg." Apg 27,3  

10. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 10

I går blei det litt spredning i svara. Det er nok flere personer som det her delvis kunne passa på, men det er en som skiller seg ut. Hovmodet hans var så stort at han ville utrydde et helt folk fordi en mann ikke ville bøye seg for ham. I tillegg reiste han en galge for denne mannen. Jeg skulle altså fram til Haman og historia fra Esters bok. Verset er Ester 7,10 der Haman selv blir hengt i galgen, og derfor passer historia godt med verset fra Forkynneren. Det blir gitt bonuspoeng for gode alternativ.

Dagens oppgave:
Klokka 19.00 i kveld får jeg juleferie. Den personen vi skal fram til i dag har en navnebror som mange barnefamilier drar på "besøk" til i ferien i sommermåneden(e)Verset vi skal fram til viser hvilken innstilling dagens person viste overfor hedningenes apostel.


Dagens bibelvers:
"Så hengte de Haman i den galgen han hadde gjort i stand for Mordekai. Og kongens vrede la seg." Est 7,10

9. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 9

2. søndag i advent i dag!

No tenner vi det første lys,
åleine må det stå.
Vi ventar på det vesle barn
i krubba lagt på strå.

No tenner vi det andre lys,
dei står der stilt og skin.
Vi ventar på at Gud, vår Far,
vil sende Sonen sinOnesimus betyr "den nyttige", og det var mannen vi skulle fram til i går. Han hadde vært tjener hos Filemon, men hadde rømt (sannsynligvis til Roma), møtt Paulus og blitt en kristen. I brevet til Filemon sier Paulus at han nå vi vil sende han tilbake, og at selvom han før var en unyttig tjener vil han nå være nyttig både for Filemon og Paulus. Så over til hvor han kom fra. I brevet til kolosserne skriver Paulus mot slutten at han sender dem Onesimus som er fra deres egen by (Kol 4,9). Altså er han fra Kolossæ.

Dagens oppgave:
Ordtaka i Forkynneren 10,8 (evt Predikanten avhengig av oversettelse) og Ordspråkene 16,18 inneholder visdom som de fleste burde hengt litt høyere. Dagens mann hadde høye tanker om seg sjøl, men opphøyelsen blei nok ikke akkurat som planlagt. Og finner dere den, har dere verset.

Dagens bibelvers:
"Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra." Kol 4,9

8. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 8

Tida flyr og med dagens oppgave er vi allerede ferdig med en tredel av adventstida!

Steinkastern vi skulle fram til i går var Sime'i (eller noe liknende, navnet skrives forskjellig i ulike oversettelser). Syns historia hans er litt fascinerende. Han var i slekt med avdøde kong Saul og var derfor ikke så veldig glad for at David hadde blitt konge. Da David var på flukt etter at hans sønn Absalom hadde foretatt statskupp fulgte Sime'i etter David og kasta stein og forbannet han. David mente at det var på Guds befaling og gjorde ikke noe med det. Etter å ha fått tilbake makta tilga David Sime'i, men det var ikke slutt med det. Blant sine siste ord til Salomo gir David beskjed om at han må finne en passende straff for Sime'i. Salomo beslutter at han må bli værende i Jerusalem og at han skulle dø den dagen han gikk over Kedron-bekken. Tre år seinere rømte to av Simeis tjenere. Sime'i fikk vite hvor de befant seg, satte seg på eselet sitt og dro av sted. Da det kom Salomo for øre gjorde han kort prosess og Sime'i si historie slutta der, altså i  1.Kong 2,46.

Dagens oppgave:
Ikke alle er nyttige som er det i navnet, men de kan bli det. Det er dagens person et godt eksempel på. Vil fram til verset som sier noe om hvor han er fra.

Dagens bibelvers:
"Og kongen gav ordre til Benaja, Jojadas sønn, og han gikk ut og hogg Sime'i ned så han døde. - Og kongedømmet lå trygt og fast i Salomos hånd." 1.Kong 2,46  

7. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 7

Som alle svarende svarte var det Drusilla vi skulle fram til i går. Ho var jødisk, men gift med landshøvdingen Feliks. Feliks var mannen Paulus blei ført til etter at han ble arrestert i Jerusalem. Feliks var imidlertid ikke en rask dommer. Han tenkte å tjene litt penger på saken ved å få bestikkelser fra Paulus. Men den gang ei; tida gikk og etter to år sa han takk for seg i jobben og lot Paulus sitte igjen i fengselet. Drusilla er nevnt i Apg 24,24.

Dagens oppgave:
Håndball EM er godt i gang, og Norge har kasta ballen mange nok ganger i mål til å vinne sine to første kamper. Hvor treffsikker dagens mann var det veit jeg ikke, men han kasta hvertfall noe etter en mektig mann som var på flukt. Mange år seinere blei han idømt en slags husarrest som straff. Jeg vil ha verset der han dør.

Dagens bibelvers:
"Etter noen dager kom Feliks sammen med sin hustru Drusilla, som var jødinne. Han sendte bud etter Paulus og hørte ham vitne om troen på Jesus som Messias." Apg 24,24

6. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 6

Tobia(s) var gårsdagens mann, og svaret vi skulle fram til var Neh 4,3. Tobias var tjener for en kar som het Sanballat. Sammen prøvde de å sette en stopper for at de av israelittene som var kommet tilbake fra fangenskapet i Babel skulle få bygge opp igjen Jerusalems murer.

Dagens oppgave:
Skal fram til ei jødisk kvinne som var gift med en mann som måtte ta ei viktig beslutning. Da han heller ville ha menneskelig ære avslutta han sitt embete uten å fatte noe vedtak i saken. Men vi skal altså fram til kona, og ho er kun nevnt i ett vers.


Dagens bibelvers:
"Og ammonitten Tobias, som stod ved siden av ham, sa: La dem bygge så mye de vil - bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så vil han rive den ned!" Neh 4,3

5. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 5

I går var det Baruk vi skulle fram til. Han skreiv ned alt det Jeremia fikk høre av Gud. Verset vi skulle fram til var Jer 36,6 der Jeremia gir Baruk beskjed om å lese opp budskapet i tempelet på en fastedag. Da kong Jojakim fikk høre det som stod i bokrullen ble den brent opp og Baruk måtte skrive alt en gang til. For de som lurer på hva jeg dreiv å hinta til med minner om barneskolen og sånn, så var det ordet diktat eller diktert eller liknende som er brukt kun i den fortellinga der i Bibelen. Så veit dere det.

NB!
Ei lita saksopplysning. Jeg liker assosiasjoner og ordspill, og jeg er av og til så snill at jeg setter enkelte ting i kursiv. Hvis man kjenner til bibelfortellinga så er det bare å se bort fra det. Men hvis man står helt fast, så kan det hende at det skjuler seg noe som det er mulig å søke på. (og så blir det så mye morsommere å formulere oppgavene) <^_^>

Dagens oppgave:
Om den personen vi skal fram til bodde i et tårn veit vi ikke, men han var hvertfall ikke særlig glad i byggevirksomhet. Vil fram til et vers der han nok krydra språket med litt ironi/sarkasme ved å antyde at selv et dyr kunne skade byggevirksomheten.

Dagens bibelvers:
"Men gå du dit, og les opp for folket i Herrens hus på en fastedag Herrens ord av rullen som du har skrevet etter min diktat! Også for hele Juda, som kommer fra sine byer, skal du lese den." Jer 36,6  

4. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 4

Gårsdagens mann var Asaf. Han var en av de tre levittene som David satte til å lede sangen i tempelet. I tillegg er han den antatte mannen bak 12 av salmene, nemlig salme 50 og 73-83. Her skiller tydeligvis nummer 50 seg litt ut, og verset vi skulle fram til var Sal 50,1.

Dagens oppgave:
I ettermiddag/kveld skal jeg gjennom det de på PPU kaller for kunnskapsprøver (minner meg nesten om barneskolen). Det innebærer nok en del skriving. Og dagens oppgave skal fram til en en som skreiv. Han skreiv riktignok kun det som han fikk beskjed om å skrive. Vi skal fram til det verset der denne personen fikk beskjed om hva han skulle gjøre med det han hadde skrevet. Konsekvensen blei forsåvidt at han måtte skrive alt en gang til.

Alt har en mening (om enn i litt forskjellige former).
(se bort fra det her hvis det bare gjør deg forvirra) <^_^>

Mulighet for 2 totalt useriøse bonuspoeng i dag. Hvor mange liter te drakk jeg i går? :p

Dagens bibelvers:
"En salme av Asaf. Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang." Sal 50,1

3. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 3

Gårsdagens riktige svar var Sara. Jeg spurte etter to bibelvers. Det første kunne være 1.Mos 18,12-13 (både 12 og 13 blir godtatt). Der får vi Sara sin reaksjon på at ho skal bli mor i sin høye alder. Det andre verset er fra troskapittelet i Hebreerbrevet, Heb 11,11, der Sara blir satt fram som eksempel siden ho trodde på Guds løfte. Ikke alle hadde med begge versa og poengfordelinga blir deretter. Men gratulerer til Henriette som var først ute i går!

I dag trur jeg dere får ei lett oppgave, men jeg regner med at det kanskje blir litt mer å tygge på i morra. Lykke til!

Dagens oppgave:
I moderne språkbruk ville vi kanskje ha kalt han for en lovsangsleder. Flere av salmene står under navnet hans. Verset vi skal fram til er første vers i den salmen som ikke passer helt inn i rekka. :)

Dagens bibelvers:
"Derfor lo Sara ved seg selv og sa: Skulle jeg, når jeg er blitt gammel, føle lyst - og min herre er også gammel! Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og sier: Skal jeg virkelig føde barn når jeg er blitt så gammel?" 1.Mos 18,12-13
"Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ætt, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet." Hebr 11,11

2. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 2

Jeg liker tradisjoner, så jeg tenner adventskransen min i år også.

No tenner vi det første lys,
åleine må det stå.
Vi ventar på det vesle barn
i krubba lagt på strå.


Riktig svar på årets første oppgave var ypperstepresten Kaifas som blant annet er nevnt i Joh 18,13. Han var da svigersønn til Annas som var den Jesus først blei ført til på langfredag. Gratulerer til Erlend med årets første 10 poeng!

En del tilbakemeldinger tilsier at det var litt vanskelig i går. Jeg trur det blir lettere i dag, men så har jeg gått og tenkt på oppgaver hele høsten da. :)

Dagens oppgave:
Reaksjonen var latter da ho overhørte en samtale som innebar et utrolig løfte, men ganske lenge etter blir trua hennes, i møte med løftet, satt fram som et eksempel. Hvem var ho, og hvilke to vers er det referert til?


Dagens bibelvers:
"De førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var yppersteprest dette året." Joh 18,13

1. desember 2012

Adventsbibelquiz 2012, DEL 1

Nok en gang er vi igang med adventstida, og nok en gang er det tid for adventsbibelquiz (JIPPI). For dere som ikke er kjent med konseptet og for dere som helt har glemt det siden jeg brått la ned bloggen 12.desember i fjor, følger en kjapp regelgjennomgang under.

Hver dag blir det lagt ut et spørsmål som kan knyttes til en bibelsk person og et bestemt bibelvers. Det blir gitt 5 poeng til første person med riktig navn, og 5 poeng til første med riktig bibelvers. I adventstida vil jeg innføre kommentarmoderering sånn at ingen kommentarer kommer ut før jeg har godkjent dem (typisk neste dag). Det vil si at ingen kan snike seg med på svar som andre har gitt. Det vil derfor gis 4, 3 og 2 poeng for hvert riktige delsvar for person 2, 3 og 4 med riktig svar. Etter det belønnes hvert riktige delsvar med ett poeng. Det gjør at det kanskje blir litt lite bonus for nummer en, men den er innført for å lure flere til å lese Ordet sjøl (og det ønsker vi jo)! Hvis noen kommer med et svar som juryen ikke har tenkt på, men svaret er godt begrunna med bibelvers vil det kunne gis opptil 5 bonuspoeng. Kreativitets og smiskepoeng gis alt etter hvor godt forsøket er og mitt dagshumør. Lykke til!

De som ikke liker quizer kan istedet få lese den nå 4 år gamle fortellinga: Juleevangeliet sett fra dyra sin synsvinkel. Her er DEL 1. (ikke lov å lese del 2 før i morra (og ja jeg kan se om noen åpner sida :P)).

Dagens oppgave:
Starter med ei grei oppgvarmingsoppgave i år. Og hva passer bedre enn at personen oppgava skal fram til blir nevnt i sammenheng med ei stor høytid? Han har ei høy stilling, men allikevel står far til kona før han i "køa". Vil ha navn pluss det bibelverset som får med omtrent alle de opplysningene her (ikke høytida). :)

Dagens bibelvers:
"Men da Johannes var i ferd med å fullføre sitt løp, sa han: Den som dere holder meg for å være, er jeg ikke. Men se, han kommer etter meg. Og jeg er ikke engang verdig til å løse skoene av føttene hans!" Apg 13,25  


30. november 2012

Bare en bit...

Hvor var fornuften i at jeg skulle åpne ei sjokoladeplate for å spise bare en bit?

Det blei ein litt stor bit til slutt...

Men, nok om det. I morra er det klart for første bit i årets adventsbibelquiz (og i år blir det 24 oppgaver). Følg med!

(tungt å åpne ei sjokoladeplate kun for å få til det ordspillet der altså)

Dagens bibelvers:
"Når vil dere da en gang sette en grense for deres ord? Kom til fornuft, så kan vi tale sammen!" Job 18,2  

29. november 2012

Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant

Hvis du har lyst å lese noe annet enn pensum så kan følgende bok anbefales:


Til tider hysterisk morsom. Bare å komme og låne!

Dagens bibelvers:
"Mikal firte David ned gjennom vinduet, og han flyktet sin vei og slapp bort." 1.Sam 19,12  

27. november 2012

Stolbruk

Bruksmulighetene for stoler er undervurdert, og spesielt ved pensumslesing er det lett for å få ei litt ensformig sittestilling. Alternativ bruk viste jeg ved bruk av en krakk i fjor. Da bare antyda jeg at kontorstolen min også fikk kjørt seg litt. Her er beviset:

I tillegg snurrer den stadig vekk rundt, men det var ikke så lett å vise på et stillbilde, og jeg gidder ikke lage video nå. Må tross alt late som om jeg leser!

Dagens bibelvers:
"Med det samme han nevnte Guds ark, falt Eli baklengs ned av stolen ved siden av porten. Han brakk nakkebenet og døde, for mannen var gammel og tung. Han hadde dømt Israel i førti år." 1.Sam 4,18

26. november 2012

Danning

I dag har vi hatt pedagogikkseminar og brukt 3 - TRE - timer på å diskutere mer eller mindre filosofiske betraktninger rundt begrepet "danning". Vi hadde som utgangspunkt en tekst om et utvida danningsbegrep. Nå skal jeg ikke komme inn på hvor totalt uenig jeg var med halvparten av det som stod i teksten, men istedet fortelle om hvor komisk hele greia var.

Etter å ha innsett at mitt litt mer hverdagsnære og praktiske syn på danning ikke stemte overens med et syn der danning er refleksjon (veldig forenkla), formulerte jeg spørsmålet:

"Når du bevisst reflekterer, er du da bevisst de ubevisste endringene som skjer i deg som følge av refleksjonen?"

Tenk litt på det! Ikke alle oppfatta helt ironien, og det gav en skikkelig morsom diskusjon med resultatet at "danning skjer i det du blir bevisst det ubevisste".

Alt i alt en underholdende dag, men jeg tror skolen har mer nytte av lærerstudenter som lærer mer om hvordan barns og ungdoms selvoppfatning, motivasjon og lærelyst kan bedres, hvordan vi best mulig kan legge til rette for ulike elevgrupper/-typer, hvordan vi kan gi gode tilbakemeldinger og vurderinger, hvordan ulike problemer skal tas opp, idéer til undervisningsmetoder osv... (og heldigvis lærer vi en del om det også; spesielt i fagdidaktikken)

Dagens bibelvers:
"Så sier Herren, din gjenløser, han som dannet deg fra mors liv: Jeg er Herren, som gjør alle ting. Jeg utspente himmelen alene, og bredte ut jorden uten hjelp fra noen." Jes 44,24  

25. november 2012

Soloppgang

Jeg husker ikke hvilket av de bildene her som var mest virkelighetsnært, men det var hvertfall en fantastisk soloppgang for noen dager siden.
Dagens bibelvers:
"...på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss,..." Luk 1,78  

20. november 2012

Eget pensum

Hva gjør man når man begynner å bli dyktig lei av å lese pensum? Man skriver sitt eget! Av frykt for at det ikke skal bli lest har jeg prøvd å gjøre det noe mer konsist enn de artiklene jeg prøver å fordøye. Jeg har også sløyfa de 50 påkrevde referansene til andre tekster jeg har skrevet (i og med at de ikke eksisterer). Kommentarer til tekstlige valg står i firkantparanteser [ ].

Grunnprinsipper for undervisning

Hva er målet med undervisning? Hvilke tanker ligger bak de handlingene en lærer foretar seg bak de lukkede dørene i klasserommet? Skal undervisning føre til læring eller er det helt andre formål som ligger bak?

Begrepet undervisning har i stor grad vært utsatt for misbruk. Flere vitenskapsteoretikere og utdannelsesfilosofer har ukritisk lagt en bestemt mening til ordet uten å ta hensyn til hva det egentlig står for. Vi [selvom det kun er en forfatter brukes det vi for å late som dette er et synspunkt flere deler] legger i denne teksten derfor opp til å gå tilbake til grunnprinsippene for undervisning og vise hvordan selve begrepet "undervisning" underminerer fundamentet for læring.

For å få en få en forståelse av de misoppfatningene mange har må vi starte med å se på de konkrete tydningene av ordet. Vi ser da at det består av to likeverdige deler, "under" og "vise". På samme måte som ordet er todelt kan også betydninga av ordet være todelt [her legger jeg opp til et oppkonstruert dualistisk prinsipp for å late som at tolkninga tar for seg flere viktige aspekter og har en underliggende struktur]. Vi vil i det følgende begrunne hvordan disse tydningene hver for seg begrenser både læringsutbyttet, elevenes muligheter og de pedagogiske virkemidlene.

Den første tolkningen er den der man tydligst ser hvordan elevenes rolle i læringen blir nedvurdert. Under er et begrep som hentyder at noe ligger lavere enn noe annet, mens det i ordet vise sannsynligvis er ment å gjøre noe synlig. Setter vi sammen får vi altså at undervisning skal synliggjøre noe som ligger lavere. At dette er den riktige tolkningsmåten [her velges det bevisst å misforstå og feiltolke tidligere teorier for å underbygge min egen] ser vi også svært tydelig i den didaktiske trekanten (se Fig. 1) der elev og lærestoff helt klart er plassert nederst [her har jeg selvfølgelig valgt å snu trekanten den vegen]. Altså indikerer begrepet undervisning en ovenfra og ned holdning som er veldig uheldig for barnet [her brukes barn istedet for elev for å stakkarsliggjøre og skape sympati] og læringsmiljøet.

Figur 1
Den andre tolkningen er den som flere musikkpedagoger flittig har brukt. De tolker da under som mirakel (altså en overnaturlig hendelse) og vise som en slags enkel form for sang. Undervise kan med denne tolkningen forstås som mirakelsang. Det er tydelig [ordet tydelig understreker at det her er noe alle burde ha skjønt] at dette skaper en begrensning både på de pedagogiske virkemidlene og på elevenes kapasitet. Først og fremst antydes det jo at den eneste riktige formidlingsmåten er sang. Dette er en naiv [naiv formidler at tidligere teorier er mindre gjennomtenkt enn min] holdning som stenger for lærerens frie og kreative metodevalg [her prøver jeg å få lærerne over på min side]. I tilegg vil ordet mirakel antyde at det er overnaturlig at barn lærer. Dette strider selvfølgelig mot all erfaring og tidligere teori [det å stadig vekk henvise til teori er viktig for å late som at man veit hva man snakker om].
Vi har altså sett at det å omtale formidling av kunnskap som undervisning helt klart har vært med på å undergrave det norske skolesystemet og må anses som kanskje den viktigste grunnen til de sviktende resultatene i norsk skole. Vår løsning på problemet blir da å innføre begrepet "overavdekke" [innføring av egne begrep gjør at man kan definere sin egen mening]. Denne læringsteorien bygger på at vi gradvis skal avdekke det som ligger rett over elevens nåværende nivå (eller den proksimale utviklingssonen som Vygotsky kaller det). For å forklare dette undervisningssynet vil vi innføre den didaktiske sekskanten innskrevet i en vurderingssirkel (se Fig. 2) [det her er egentlig bare en tilfeldig mangekant med noen ord skrevet ved hjørnene; poenget er at ei komplisert tegning får teorien til å virke fornuftig].

Figur 2
Som vi ser opptrer lærer, elev og lærstoff her to plasser. Lærer og elev er plassert i interaksjon både med hverandre og seg i mellom og de er plassert i samme høyde uansett hvordan man vrir og vender på figuren [så min modell kan ikke misbrukes på den måten jeg misbrukte trekanten på!]. I tillegg ser vi at lærestoffet både er over- og underordnet elev og lærer. Tanken er at elev og lærer i samarbeid skal bruke tidligere lærestoff til å avdekke nytt lærestoff. Hjertet i modellen ligger imidletid i skjæringspunktet mellom elever, lærere og lærestoff. Det er der læring skjer!

Dagens bibelvers:
"For hvem kjente Herrens sinn, så han kunne undervise ham? Men vi har Kristi sinn." 1.Kor 2,16  

19. november 2012

Prosentregning

Satt og leste en artikkel (i bladet Utdanning) om elever som blir tatt ut av den ordinære skolen for spesielle tiltak. Der kom jeg over følgende uttalelse fra en rektor (teksten er litt forkorta)

-Vi rekker giennom om lag 50 prosent av pensumet som elevene i ordinærskolene bar, sier rektor ved en av de mange alternative skolene med mye aktiviteter. Halvparten av tida brukes på teori og resten på praktiske aktiviteter: ridning, kjøkkenarbeid, vedlikehold, friluftsliv.
- Da lærer elevene dine bare halvparten av det de kunne lært ved ordinærskolen?
-Nei, de lærer 50 prosent mer enn de gjorde i skolene de kom fra. Ingen av mine elever har noen gang hatt en 28 timers uke. Her jobber de aktivt med 50 prosent av pensum. Det er betraktelig mer enn 0.

Prosentregning trenger tydeligvis litt høyere fokus i skolen!

Dagens bibelvers:
"Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om Veien så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem, og holdt daglige samtaler i Tyrannus' skole." Apg 19,9

15. november 2012

Salme 23,3

Salme 23,1
Salme 23,2

Av og til føler man total mangel på styrke. Overfor ei gitt oppgave eller en bestemt situasjon kan man bli helt maktesløs. Det er lett for at mismodigheten kan ta overhånd, og at vegen som ligger foran blir for vanskelig og tung.

I Salme 23,3 står det "Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld." Gud er den som kan gi oss styrke, Han er den som fører oss på sine veger. Gud blir aldri trett eller utmatta, Han gir krefter til den som er kraftløs. Hvis vi venter på Herren vil Han gi oss styrke (Jes 40,28-31). Men vi skal også slippe et jag etter å være sterke. Våre egne gjerninger kan ikke hjelpe oss ut av ruinene våre (Dan 9,18). Vi skal få ta vår tilflukt til at Gud er vår styrke (Jes 12,2 Sal 118,14 ++). Gjennom Guds nåde kan Guds kraft bli synlig i vår svakhet (2.Kor 12,9).

Vi kan tenke oss mange veger vi vil gå. Jesus er den eneste vegen til Gud (Joh 14,6). Jesus fører oss på rettferdighets sti. Den fører til livet og ikke til døden (Ord 12,28). Det er en smal veg som mange ikke finner (Matt 7,14), og derfor trenger vi at den gode hyrden leder oss. Hans ledelse får vi ved å høre Hans røst (Joh 10,3-4). Hans røst hører vi i Ordet, og Ordet skal få lyse opp vegen vår (Sal 119,105), den vegen Han selv lærer oss å gå (Sal 32,8).

Følg den gode hyrden. Han har all makt i himmel og på jord (Matt 28,18). Han har kalt oss ved sitt navn og sin herlighet og kraft (2.Pet 1,3). Og hva er hans kall? Du skal gjøre det som er godt og vandre ydmykt med Gud (Mi 6,8), du skal ta opp ditt kors og følge Ham (Luk 9,23), og du skal gå ut å forkynne evangeliet om Ham (Matt 28,19 Mark 16,15). Og skal du gjøre det i egen kraft? Nei, for Han er med deg alle dager inntil verdens ende! (Matt 28,20)

Dagens bibelvers:
"Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld." Sal 23,3  

14. november 2012

Om krig, fred, matematikk og sånn.

Hadde alle vært glad i matematikk hadde sikkert verden vært et fredligere sted å oppholde seg. Eller kanskje ikke når vi tar i betraktning alle de konfliktene som har vært mellom matematikere opp gjennom tida.
Bildetekst: You realize, of course, that this means war.
Men jeg tror nok det skrives for lite om matematikk på internett (hvertfall på norsk). Og beviset er følgende: Mitt forrige innlegg har havna på førstesida på google når man søker på "primtallsfaktorisering".

Dagens bibelvers:
"Løft øynene mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall, og som kaller dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke én." Jes 40,26  

8. november 2012

Primtallsfaktorisering

Etter å ha hatt det enkelt med 1*23 i et helt år blir jeg nå nødt til å huske 2*2*2*3.

Dagens bibelvers:
"De tjuefire eldste og de fire livsvesener falt ned og tilbad Gud, han som sitter på tronen, og sa: Amen! Halleluja!" Åp 19,4  

1. november 2012

Gratulerer!

For ett år sida skjedde et stort under. Kamilla (mi niese) blei født. Gratulerer med dagen og må Gud velsigne deg!

Apropos bursdag: Noen som har lyst på kake neste torsdag? (da har nemlig det største av de to barna på bildet under bursdag) :)

Godt å sove litt
Hvem kan det være?
Så fin jakke jeg har fått! Hvem kan ha laga den?
Viktig å lage lyd!
Storebror skal vise hvordan puttekassa fungerer. Var visst ikke fullt så spennende.
Nam, nam!
Smil til kamera!
Dagens bibelvers:
"I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet." Sal 4,9

28. oktober 2012

Salme 23,2

Salme 23,1

Vann er livsnødvendig for alle levende skapninger. Vi kan klare oss flere uker uten mat. Mangler vi vann dør vi på få dager. Vi er derfor helt avhengig av at vann er noe vi lett kan få tak i. For oss som bor i Norge og er velsigna med rikelig tilgang på vann er det vanskelig å se for seg et liv der man må streve for å få nok vann.

David skriver i Salme 23,2: "Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann." Hyrden har ansvar for at sauene skal få nok vann. Han leder dem til kildene der de kan legge seg ned og hvile ut. For å komme fram til hvilens vann må sauene følge hyrden. Mister de hyrden av syne eller velger en annen veg kommer de ikke fram og vil gå seg vill. Uten hyrden vil sauene tørste.

Vår hyrde vil også gi oss vann og drikke. Jesus sier at Han er den som kan gi det levende vann (Joh 4,10), og det levende vann vil bli til en kilde i oss som veller fram til evig liv (Joh 4,14). Han vil gå med oss og føre oss fram til hvilen (2.Mos 33,14). Men Han vil også gi oss hvile her og nå, både legemlig og åndelig; Han har jo gitt oss en egen dag til å hvile på (2.Mos 20,8). Vi skal få legge fra oss det som tynger og følge Ham for å finne hvile for sjelene våre (Matt 11,28-29). Hans hvile og Hans fred overgår alt hva vi kan tenke oss (Fil 4,7). Som sauer som følger en hyrde trenger ikke vi gjøre annet enn å følge Hyrden for å komme til hvilens vann. Når vi finner den hvilen skal vi få hvile fra gjerningene våre. (Heb 4,10). Hvis vi ikke følger Hyrden vil vi gå oss vill (1.Tim 1,6) og miste hvilen.

Følg den gode hyrden. Han skal lede deg til hvilens vann. Legg vekk strevet og ikke prøv å kjempe deg fram til hvilens vann på egen hånd. Den striden har Han tatt, og vi skal få være stille (2.Mos 14,14).

Dagens bibelvers:
"Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann." Sal 23,2  

25. oktober 2012

Salme 23,1

Tenker du ofte på det du ikke har og gjerne skulle hatt? Nå tenker jeg ikke nødvendigvis bare på alt det materielle vi har lyst på, men alt det du/jeg ellers skulle føle at vi mangler i liva våre. Samfunnet vårt er prega av så mange stemmer som sier hva vi må ha og hva vi må få til som person for å være vellykka. Selvom jeg mener at jeg er en ganske bevisst og gjennomtenkt person, så blir jeg unektelig påvirka av det jeg ser og hører. I tillegg er det mange savn og ønsker jeg lager meg selv og mye av det tar opp viktig plass i tida og livet mitt.

Bibelen sier: "Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting." Vi skal ikke følge alle de stemmene som sier at du må ha det og det for å lykkes. Vi skal følge hyrden vår, Jesus Kristus. Han har gitt oss det vi trenger og når vi følger Ham mangler vi ingenting. Jeg trur det er ord som er skrevet for at vi skal kunne ha noe å hvile i. Vi skal slippe verdens stress og kav etter idealet. Livet vil fortsatt by på savn og problemer, men vi skal få komme til Han med alle bekymringer (1.Pet 5,7) og alle tunge byrder (Matt 11,28). Den gode Hyrden har omsorg for sauene sine og Han kjenner dem (Joh 10,14). Han satte sitt liv til for sauene sine (Joh 10,11). Vi kan ikke legge noe til på det Han har gjort. Hyrden vår har gjort alt. Det skal vi få ta imot som ei gave fra Gud (Ef 2,8). Frelsesverket blei fullført da Han på korset kunne rope: "Det er fullbrakt!" (Joh 19,30).

Følg den gode hyrden. Han er den eneste som kan lede deg på vegen til Gud (Joh 14,6). Og da skal du aldri for evig mangle noen ting.

Dagens bibelvers:
"En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting."  Sal 23,1  

18. oktober 2012

Haustdikt (versjon 2)

Som den realfagspersonen jeg er syns jeg statistikk kan være spennende. Jeg følger derfor nøye med på besøkstall på bloggen min. Da får jeg også opp hvilke søkeord som leder ukjente personer inn på bloggen. De siste ukene er det ett som har gått igjen og det er "haustdikt" (førstesideresultat på google). De av dere med riktig god hukommelse husker kanskje at jeg tilbake i 2009 skreiv et lite dikt som 200-innleggsjubileum. Det viser seg altså å være ganske så "populært". Jeg tenkte derfor det var på tide å relansere det med noen små omskrivinger og tillegg.

Om hausten vert blada so gule
og då er dei jamman meg kule
Frå trea dei fell,
ja heilt utan smell,
og bles bort i ei vindkule.

Om hausten vert blada raude
og borte vert kvar ein staude
mot vinter det gjeng
og blomane heng,
for no vert dei snart daude.

Om hausten vert blada so brune
og då er det godt i det lune
for varmen du held
om du ein kald kveld
ligg godt gøymd under dunet.

Om hausten vert blada oransje
då levnas dei ikkje ein sjanse
for bort skal dei då
når himlen vert grå
men på bakken kan dei jo danse.

Om hausten vert blada farga
og nokon vert nok forarga
for det kjem mykje regn
men det er eit tegn
og ingen grunn til å sørga.

Om hausten vert kvelden svart
ja sola forsvinn i ei fart
men det finst ljos
med peis og bålkos
for flammane skin jo så bjart

Ja hausten er absolutt fin
det er iafall hausten min
eg liker litt blest
for då vert det fest
korleis er hausten din?

Dagens bibelvers:
"Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!" Luk 10,2  

12. oktober 2012

Sangtradisjon

Satt og så på Beat for Beat i kveld og der har de det jo sånn at de velger et tall som gir dem et ord, og så skal de finne en sang som inneholder det ordet. Første ordet var "just" (sannsynligvis som i engelsk for bare) og den første assosiasjonen min sier vel ganske mye om hvilken sangtradisjon jeg er vokst opp i:

Ren og rettferdig, himmelen verdig
er jeg i verdens Frelser alt nu,
Ordet forkynner at mine synder
kommer han aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri!
Fri ifra nøden, dommen og døden,
amen, halleluja!

Lenge jeg tenkte Gud ikke skjenkte
nåde til den som fattedes alt.
Å måtte lide, kjempe og stride
stod for mitt hjerte levende malt.
Men i min strid, min bedring og flid,
fantes det bare avmakt og død.
Lammet har vunnet, blodet har runnet,
amen, halleluja!

Å hvilken nåde midt i all våde:
Kristus har kjøpt oss just som vi er!
Han måtte lide, kjempe og stride,
han måtte stå mot helvedes hær.
Nu er vi frie - hør og gi akt!
Synden på verdens Frelser er lagt!
Gud nu forkynner nåde for synder,
amen, halleluja!


T: Ole Brattekaas 1895

Dagens bibelvers:
"Kan et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper?" Job 4,17
"For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden." 1.Pet 3,18


9. oktober 2012

Dag 16 - t:kort?

Som kjent (?) har jeg vært i praksis på Melhus videregående skole de siste 3 ukene (og har 3 uker igjen). Og som videre er kjent (?) er jeg fortsatt så sta at jeg sykler.

Tidlig, tidlig i går (halv 7) fikk imidlertid motivasjonen min en liten nedtur. Det var kaldt, vått, mørkt og fryktelig tidlig. Så, så snart første dobbeltime var over sprang (en liten overdrivelse) jeg til datamaskina mi og gikk til bestilling av t:kort. I løpet av timen hadde jeg nemlig klart å overbevise meg sjøl om at buss til Melhus vil være regionbuss og dermed ikke bryte "prøve-å-unngå-og-ta-buss-i-Trondheim-så-lenge-jeg-studerer-i-Trondheim"-prosjektet mitt.

t:kortet har ikke kommet i posten og det er ikke påfylt, så det har ikke skjedd noen stor skade enda. Men fristelsen kan bli stor når det ligger i postkassa og venter på meg på søndag. For i morra skal jeg ta buss langt av sted. Og den bussturen bryter ingen "regler", for "d e alltid lov ma buss hæm te vakre Vestnes".

Dagens bibelvers:
"Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den." 1.Kor 10,13  

3. oktober 2012

Skiltskrift


Vegarbeidere har tydeligvis mye tydeligere håndskrift enn leger.

(Mobilkameraet mitt begynner visst å ta kvelden. Det var absolutt ikke så mørkt da det bildet blei tatt)

Dagens bibelvers:
"Eller en rekker boken til en som ikke skjønner skrift, og sier: Les dette! - så sier han: Jeg skjønner ikke skrift." Jes 29,12  

29. september 2012

Høyspentmast i solnedgang

Onsdag var vi en gjeng ute i Estenstadmarka på båltur. Der fikk vi se et flott skue:


Jeg har valgt å kalle kunstverket for "Høyspentmast i solnedgang". Elgen kan bare gå å legge seg. Høyspentmaster er så mye kulere!

Dagens bibelvers:
"Men ved solnedgang kom alle med sine syke, som led av mange slags sykdommer, og de førte dem til ham. Og han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem." Luk 4,40  

28. september 2012

Dag 10 - Planlegging

På tide med et lite glimt inn i praksislivet mitt igjen. Den uka her har jeg kommet igang med undervisninga, og det er jo egentlig ganske kjekt (noe annet ville jo vært litt dumt). Timene har gått ganske bra; ikke perfekt, men hadde de gjort det ville jeg nesten blitt litt skremt. Må imidlertid lære meg å skrive på tavla. Barneskolelærern min ville sagt at jeg var i veldig godt humør (for det var man visst når skrifta begynte å skråe oppover etterhvert som man skreiv).

Ellers så tar jo planlegginga mye tid foreløpig. Bruker fort to skoletimer på å planlegge en skoletime (pluss all den tida jeg blir sittende å lese om den fascinerende fysikken som er litt for avansert til at jeg kan lære den bort), men det går seg vel til når man begynner å få litt erfaring om noen års tid.

Dagens bibelvers:
"Den som blir undervist i Ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham." Gal 6,6  

26. september 2012

Viljestyrke?

Se så fint "korthus" jeg har laga. Men jeg burde vel kjøpt noen til for å få det fullstendig.Sjokolade på tilbud gir god trening for viljestyrken. Viljestyrken er vanligvis ganske sterk, men når det kommer til sjokolade, kaker og god mat som er innen rekkevidde så svikter den totalt. Eller kanskje den ikke gjør det. Jeg vil jo spise sjokolade, og da bruker jeg jo viljestyrke når jeg velger å gjøre det jeg vil. Eller?

Dagens bibelvers:

"For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg." Rom 7,18-20

25. september 2012

Chilliplante

Chilli er en strålende matingrediens, men den kan gjøre mer nytte enn som så. Etter at mangoplanteprosjektet mitt avgikk med døden (bokstavelig talt) har det stått ei blomsterpotte med kun jord på stua mi (evt inngangspartiet avhengig av hvilke del av rommet som har vært tatt i bruk). For et par uker siden bestemte jeg meg for å prøve og plante chilli. Jeg dissekerte en chilli, brukte det meste til mat og putta noen frø ned i potta. Nå har jeg 3 fine 4cm lange chilliplanter i potta mi. Og større skal de bli! :)


Dagens bibelvers:"Det er en tid til å fødes og en tid til å dø, en tid til å plante og en tid til å rykke opp det som er plantet,..." Fork 3,2  

23. september 2012

Æsj, nei!

Fjesboka ga meg en liten latter her en dag:


Dagens bibelvers:
"Ennå vil han fylle din munn med latter og dine lepper med jubel." Job 8,21

21. september 2012

Dag 5 - Jobbsykling

Nå har jeg vært "jobb"-syklist i ei uke. Det har resultert i 20 fine sykkelmil (som til forveksling er akkurat like lange som vanlige mil). Imidlertid så har jeg et stort ankepunkt: Alle de andre jobbsyklistene sykler feil veg! Litt for tidlig om morran kommer jeg trillende ned til Sluppen i mi signalgule sykkeljakke. Så begynner klatringa opp til Heimdal. Da hadde det vært så motiverende om det var noen andre enn gårsdagens tid å sykle om kapp med. Men det virker ikke som om det finnes andre som pendler ut av byen på sykkel. For mens jeg tråkker meg oppover bakkene kommer den ene signalgule sykkeljakka etter den andre susende nedover. Og når jeg sykler hjem på ettermiddagen så møter jeg ikke på noen; for da sitter de fortsatt på jobb. Og der kan de bare ha det så godt når de sykler feil veg!

Dagens bibelvers:
"Når du løper sammen med fotgjengere, og de gjør deg trett, hvordan vil du da løpe om kapp med hester? Du kjenner deg nok trygg i et fredelig land, men hva vil du gjøre i krattskogen ved Jordan?" Jer 12,5  

19. september 2012

Dag 3 - To verdener

Praksisen går sin gang og jeg har nå fått observert begge klassene mine. I dag gikk jeg direkte fra en time med Fysikk-klassen over til en time med Matematikk-klassen. Den ene klassen gjør alt du sier og litt til, den andre lite eller ingenting. Den ene klassen virker å være kjempemotivert, den andre ser ikke poenget med faget i det hele tatt. Den ene var stille, den andre var urolig. Den ene virka som hadde høyt nivå, den andre var veldig variert (og vanskelig å bedømme). To ulike klasser, to verdener, to vidt forskjellige utfordringer.

Dagens bibelvers:"Da guttene vokste opp, ble Esau en dyktig jeger, en mann som levde ute i marken. Men Jakob var en stillferdig mann som holdt seg ved teltene." 1.Mos 25,27
"Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud." Rom 3,21-23

17. september 2012

Dag 1

Første dag i praksis er unnagjort. Ikke så veldig store utfordringer siden det ikke var en eneste elev på skolen (planleggingsdag). En konklusjon kan jeg imidlertid komme med: Melhus VGS må ha noen ganske interessante rom. På de fleste dører står det romnavn og evt romtype, og noen rom kunne titulere seg sjøl som "Bøllekott", "Moterom", "Mager" og "lasserom". Tipper bøllekottet er det moderne alternativet til skammekrok.

Og for å konkludere på forrige innlegg. Staheten seira over fornuften (som om det kom som en overraskelse) <^_^>.

Dagens bibelvers:
"I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere." Joh 14,2  

11. september 2012

To buss or not to buss

Etter 4 uker med pedagogikkforelesninger kan jeg konkludere med at hovedpoenget med forelesningene er å vise i praksis alle feil man kan gjøre i en undervisningssituasjon.

Ellers må jeg ganske raskt vurdere om å ta buss til Melhus er et brudd på min ikke-bruke-buss-i-Trondheim-så-lenge-jeg-studerer-politikk. Etter mye fram og tilbake skal jeg nemlig ha praksis på Melhus VGS fra og med neste mandag. Det er jo ikke mer enn 2 mil, så det vil jo sannsynligvis totalt sett ta lenger tid med buss enn med sykkel (jevnfør Kristoffer vs "Femma"), men da bør det kanskje være dusjmuligheter på skolen. Vanskelig kamp mellom staheten og fornuften!

Dagens bibelvers:
"Når vil dere da en gang sette en grense for deres ord? Kom til fornuft, så kan vi tale sammen!" Job 18,2  

5. september 2012

Omsetjar

Når man har mer enn nok å ta seg til; hva gjør man da? Jo, man skaffer seg litt ekstra. Matematikkdidaktikklærern min spurte om noen hadde lyst på en liten jobb og jeg var lur/dum nok til å svare ja.

Men jobben er egentlig ganske interessant (trur jeg hvertfall). Noen av dere har kanskje hørt om GeoGebra. Det er et gratis matematikkprogram som brukes en del i undervisningsammenheng. Problemet er bare at hvis man leiter opp hjelpefilene til de nyeste norske utgavene så dukker de kun opp på engelsk. Så de må oversettes. Jeg og to andre skal derfor jobbe for "Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen" på vegne av "Norsk GeoGebra-institutt" for å lage norsk versjon av hjelpefilene. Og sidan vi i Noreg har to målformer fikk eg oppgåva å omsetje til nynorsk (dei to andre ville ikkje). Det vert morosamt!

Dagens bibelvers:
"Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk." Apg 2,6  

31. august 2012

Kaffedrikking

Noen har kanskje fått med seg at jeg det siste året har prøvd å tilegne meg kunnskap om den kunsten det er å få ned en kaffekopp uten å føle altfor stort ubehag. Foreløpig må jeg si at det går heller dårlig og det trengs nok ei evaluering av hele prosjektet. Jeg kan ikke fortsette å gå rundt gruten, men heller stille det viktige spørsmålet: Hvilke løsninger finnes?

(Vel kaffe er jo ei løsning i seg sjøl; det er jo tørka og brente kaffebønner som blir malt og løst opp i varmt vann.)

Jeg trur svaret ligger i mengdetrening. Inntil nå har kaffedrikkinga kun foregått utafor eget hus og hjem, og det er tydeligvis ikke nok. I går gikk jeg derfor til innskaffelse av pulverkaffe, og ikke hvilken som helst pulverkaffe; nemlig First Price. Fra bekjentskaper som er langt inne i kaffedrikkinga sine hemmeligheter har jeg forstått at pulverkaffe ikke er noe å trakte etter. Men planen er som følger: Hvis jeg klarer å få i meg nok ekkel First Price pulverkaffe (den er faktisk verre enn andre pulverkaffevarianter jeg har prøvd), så vil sikkert ikke skikkelig kaffe smake så ille lenger.

Dagens bibelvers:
"Så sa han til meg: Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt." Åp 21,6  

28. august 2012

Gjerninger

Legg nuller kun til null, det dog til intet bliver, men sett et ett-tall for, og ti du telle skal. Til gjerning gjerning legg, slett intet de deg giver, legg Kristi gjerning til, og se du får et tall.
-Ludvig Holberg

Dagens bibelvers:

"Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag." Fil 1,6

26. august 2012

The art of vegkryssing

På tur hjem i kveld (med refleksvest, refleksbånd og sykkellykt) kom det opp et tema rundt kryssing av veg.

Norge er nemlig eneste land der det er lov å gå på rød mann. Vi siterer "Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger", også kalt skiltforskriften, for signal 1086 (som er rød/grønn mann lyssignalet):
Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen.
Så lenge det ikke er til hinder for trafikken (og så lenge ingen unger ser på) er det altså lov å krysse vegen på rød mann.

Men så kom vi videre til dobbelt rød mann. Noen mente at det ikke var lov å krysse da. Jeg veit ikke og finner ingen lover som sier det ene eller det andre.

Videre var spørsmålet om kryssing av veg litt bortafor en lysregulert fotgjengerovergang. Her har jeg finni et godt svar. Siterer da "Forskrift om kjørende og gående trafikk", også kalt trafikkreglene, §19 2.ledd:
Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel når det finnes i nærheten. Ellers skal gående gå rett over kjørebanen og fortrinnsvis ved vegkryss.
Før kryssing av kjørebanen utenfor gangfelt skal gående forvisse seg om at det ikke volder fare for eller unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikant.
Hvis det er mulig å krysse ved en overgang innen rimelig avstand skal man altså bruke den (og vente på evt grønt lys hvis passering ellers vil hindre trafikken). Ellers skal man altså se seg godt for å gå rett over når det er klart (husk å se deg til høyre, venstre og så høyre igjen).

For mer spennende lesning anbefales håndbok 048 fra Vegvesenet om normaler for trafikksignalanlegg. I tillegg har Trygg Trafikk ei fin lita brosjyre om trafikkregler for gående og syklende.

Dagens bibelvers:
"Og de forskrifter og regler og den lov og de bud som han lot skrive for dere, skal dere gi akt på og holde alle dager, og dere skal ikke frykte andre guder." 2.Kong 17,37  


24. august 2012

Støttehjul

Det skal lite til før unger blir imponert over prestasjonene dine. I sommer hadde jeg (som vanlig) noen dager i barnehage. En 2-åring overhørte at en av de voksne spurte om det stemte at jeg hadde sykla hjem til ferien, og han blei skikkelig imponert. Ikke over at jeg hadde sykla 22 mil hjem, men at jeg hadde lært å sykle uten støttehjul. Det virka imidlertid som om han var litt spektisk. For noen dager seinere kom han med spørsmålet:

He du lært å sykle uten støttehjul? (ja, svarer jeg) Hælt uten?

Et par andre gullkorn fra i sommer:

-D va for fole lenge sida, heilt sida i går.
-So vert æn sjuk, so dør æn, og so må æn på sjukehus.

Helt til slutt et utsagn Magnus (min drøyt 3-år gamle nevø) kom med da de var på kjøretøyhistorisk museum. Jeg fikk det dessverre ikke med meg, men han kom hvertfall med spørsmålet: "Pappa, hvordan fungerer en totaktsmotor?"

Dagens bibelvers:
"Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små." Luk 1,52  

23. august 2012

Nøyaktighet

Gjennom ei 5-årig sivilingeniørutdannelse har jeg blitt forholdsvis flink til å beregne litt av hvert. Jeg har imidlertid et langt stykke opp og fram før jeg kan måle meg med de som har lagt inn anbud på å få bygge Tresfjordbrua over Tresfjorden hjemme i Vestnes. Billigste anbud kom på den nette sum av

571.954.609,60 kroner

Jeg må si at jeg er mektig imponert over nøyaktigheten og lurer litt på om noen ikke har fulgt helt med i mattetimen om fornuftige avrundinger.

Dagens bibelvers:
"Og Mordekai fortalte ham alt det som hadde hendt ham. Han oppgav for ham nøyaktig hvor meget sølv Haman hadde lovt å betale til kongens skattkammer for å få utryddet jødene." Est 4,7

22. august 2012

Lærdom

Det å lære av erfaring er ganske så viktig. Noen som virkelig ikke gjør det er mine gode venner i de norske bokklubbene. Etter blogginnlegg som

http://kristofferstige.blogspot.no/2010/09/gave.html
http://kristofferstige.blogspot.no/2009/05/lynpost.html
http://kristofferstige.blogspot.no/2009/01/oops-i-did-it-again.html
http://kristofferstige.blogspot.no/2008/10/farvel-bokklubbene.html

har dere vel kanskje fått med dere min bokklubbhobby, men bokklubbene fortsetter å overraske meg med sin vilje til å øse ut med gaverkort til en "fattig" student. For ikke så lenge sida meldte jeg meg ut av bokklubben "krim og spenning" etter å ha vært medlem det obligatoriske året. Da må man vanligvis vente et år før man melder seg inn igjen, men i dag fikk jeg e-post med emnet: "Vi gir deg kr 1000 til spenningslitteratur!". Så var det bare å utføre de 2-3 nødvendige tastetrykkka og vips så var jeg medlem igjen. At de aldri lærer!

Ellers kan det nevnes at jeg meldte meg ut av Tanum sin lydbokklubb i dag (uten å ha kjøpt ei eneste lydbok) etter 1 år, 2 måneder og 6 dagers medlemsskap. Slapt; der skulle jeg vært utmeldt for over 2 måneder sida. :)

Dagens bibelvers:
"Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir." Rom 15,4

21. august 2012

Tilvenning

Som mange sikkert har fått med seg har jeg forlatt sivilisasjonen og det trygge livet i fysikkens høyborg i Realfagsbygget på Gløshaugen for å tilbringe et år med pedagogikk ute i villmarka ved Dragvoll. Det er ikke bare bare å hoppe ut i det ukjente. Trening og tilvenning er nødvendig. Og kanskje viktigst av alt: Du må vite at det finnes trygge holdepunkt i nærheten. Jeg starta derfor dagen i dag med å sykle ned på Gløshaugen for å sjekke om det virkelig eksisterte fortsatt. Heldigvis gjorde det det og jeg fikk tatt en tur opp i 5.etasje på Realfagsbygget for virkelig å kjenne at verden ikke har gått under helt enda.

Men jeg kan ikke tillate meg å dvele for mye ved det gamle livet, så jeg satte meg på sykkelen og rulla opp til Dragvoll (det var faktisk ikke så langt mellom) for å få utstedt nytt studentkort. Det gamle blei nemlig destruert da oppbruddet fra Gløshaugen var et faktum. Personalet i Byggsikring på Dragvoll skjønte nok at her kom en litt bortkommen fyr som ikke hørte helt hjemme, så de var vennlig og lot meg beholde bildet som blei tatt på Gløshaugen. Da har jeg hvertfall noe jeg kan se på og minnes de forgangne tider.

Etter at studentkortet var på plass i lomma var planen å finne en datasal og få skrivi ut noen læreplaner. Som den teknologen jeg er (eller har vært) fant jeg fram mobilen og søkte opp datasaler på Dragvoll. Og til min store glede dukka det opp ganske så mange av dem. Problemet var bare å finne dem.

Før vi går videre må jeg komme med en liten digresjon om planløsninga på Dragvoll. For de av dere som enda ikke har forvilla dere opp dit må jeg nemlig forklare hvordan etasjemerkinga fungerer. De starter i bunn og jobber seg oppover. Så det som i resten av Norge kalles 1.etasje ligger en plass midt mellom nivå 3 og 4 (det kalles altså nivå og ikke etasje). Videre er hovedbygget delt opp i "bygg" 1-12 med et litt uklart skille mellom de ulike delene.

Etter å ha skjønt systemet forsto jeg at rom D9420 måtte være rom 20 på 4.nivå i bygg 9. Egentlig ganske enkelt. Men hvor var det rommet? Jeg skjønte fort at man måtte virkelig gå inn i Dragvoller-rollen for å finne ut av det her. Dragvollere (etter hva jeg har hørt) flyter nemlig gjennom romma og gangene i en ganske så filosofisk positur. Trikset var nemlig å gå gjennom diverse rom for å finne nye ganger der de høyteknologiske duppedittene som er så vanlige på Gløshaugen var bortgjemt. Og endelig fant jeg en datasal. Jippi tenkte jeg og åpna døra. Jeg ser meg rundt og skuffelsen begynner å komme. Ingen skriver!

Frustrasjonen vokste og jeg skjønte at jeg måtte prøve noe drastisk. På et kart hadde jeg sett at det skulle befinne seg to datasaler som var tilgjengelig for alle på nivå 5 i bygg 10. Problemet var at de lå i avdelinga til institutt for psykologi. Tenk om noen så meg gå inn der! Så det var bare å skjule seg godt under hettejakka, snike seg bort til døra og prøve å virke usynlig. Og etter noen ganske så skumle minutter fant jeg en datasal og utafor døra til datasalen stod det en skriver. Fantastisk! Så da var det bare å få ut læreplanene og komme seg vekk derfra så fort jeg bare kunne. Vel hjemme kunne jeg endelig slappe av og se tilbake på et par nervepirrende (men eksotiske) timer. Trur nok livet der oppe trenger litt tilvenning før det føles naturlig.

Dagens bibelvers:
"Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt." 2.Kor 5,17  

16. august 2012

Søte fristelser

Grunnen til at jeg ikke bør ha en nugattiboks stående i kjøkkenskapet:


Til mitt forsvar er det ikke jeg som har kjøpt den!

Dagens bibelvers:
"Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse." 1.Tim 6,9

13. august 2012

Ei lita oppsummering

Har vært lite aktivitet her på ei stund så her kommer ei kjapp oppsummering.

Fjelltopper i Vestnes-prosjektet mitt stoppa litt opp. Men kan ikke klage når grunnen er 6 arbeidsuker mer enn forventa i sommer. Hadde en liten løpetur på et par småtopper i går og underveis måtte jeg tømme (drikke opp) begge saftflaskene mine for å få med meg ei uventa moltemyr.

Ellers har siste uka blitt brukt til intensiv bærplukking og sylting. I den anledning må jeg komme med et lite dementi. I forrige innlegg skreiv jeg at det var dårlig med bringebær i år. Det viste seg heldigvis å være feil. Har plukka rundt 15kg villbringebær iløpet av uka, og det er bra!

Siste bærinnspurt ga 18L rips i dag. Så da er jeg klar til å dra til Trondheim etter ei god natts søvn.

Dagens bibelvers:
"Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!" 2.Joh 1,8  

2. august 2012

Bedre med...

...10 flått på t-skjorta en 1 på kroppen.

Tok en liten sjekk på Vestnes sin hemmelige villbringebærplantasje etter jobb i dag. Ser dessverre ut som det er dårlig med bringebær der i år, men en flått-familie på 2 "store" og 8 små valgte å ha familiefest på t-skjorta mi.

Dagens bibelvers:
"Still dere opp i helligdommen sammen med de familiegrupper som deres egne brødre, hele lekfolket, består av, slik at det på hver av dem kommer en avdeling av en levittfamilie." 2.Krøn 35,5  

7. juli 2012

Vestnespanoramaet

Vestnes Topp 1000 prosjektet mitt har liggi dødt ei stund, og det ser ut som om det blir hardt å fullføre det den sommern her. Alle finværsdager har gått med til lange arbeidsdager så det har blitt dårlig med fjellturer.

I dag måtte jeg imidlertid ta meg sammen, og planen var å ta seg en tur på noen av toppene i panoramaet vi delvis ser ut av stue- og kjøkkenvinduet. Det er kjekt å gå tur med andre, men av og til er det godt å ha fjellet for seg sjøl og lufte tankene litt. Med 6 timer i fantastisk natur fikk jeg virkelig lufta dem i dag.

Fantastisk skilt!
Turen starta mot Remmemstind (1090 moh). Der har jeg av en eller annen ukjent grunn aldri vært og jeg var derfor litt usikker på stia. Bedre blei det ikke av at skodda lå tjukt i et belte oppi fjellsida. Da er det imidlertid godt med god og tydelig merking

God skilting i skoddehavet.
Men snøen har liggi lenge i fjellet i år og jeg traff på et langt snøfelt der stia forsvant. Etter å ha forsert snøen så jeg en liten topp rett til høyre for meg. Det var Litletind (960 moh). Den lå over skodda så jeg tok en snartur dit for å sjekke terrenget.

Litletind (960 moh) stikker opp av skodda.
Der så jeg både Remmemstind

Remmemstind (1090 moh) sett fra Litletind.
og Ystetind

Ystetind (1162 moh) sett fra Litletind.
stikke opp av skoddehavet. Så da staka jeg ut kursen og kom etterhvert til Remmemstind.

På toppen av Remmemstind. Litletind nede til høyre, Ystetind i midten og Trolltind bakerst. Og til høyre langt bak i skoddehavet skuer dere Blåskjerdingen der jeg var for noen uker sida.
Derfra tok jeg en svipptur ned til Brustindan som har høyeste punkt (og det eneste jeg tok turen til) på 1001 moh. Det laveste over 1000 moh i Vestnes kommune og bare så vidt jeg vil kalle en topp.

Brustindan (1001 moh) sett fra sida av Remmemstind.
Forsøk på "photoshoot" nedafor Brustindan. Ikke så lett aleine.
Så var det bare å traske tilbake et stykke før jeg begynte oppstigninga til Ystetind.

På toppen av Ystetind (1162 moh) med Trolltind i bakgrunn.
Trolltind (også kalt Brustind) sett fra Ystetind.
Når jeg var så godt i gang kunne jeg like gjerne få med Trolltind (1170 moh) (også kalt Brustind av oss lokale) på turen.

På toppen av Trolltind (1170 moh). Ystetind og Remmemstind i bakgrunnen.
 Vel framme på Trolltind begynte jeg å kjenne at beina var litt tunge. Så da tok jeg "snarveien" over Båten (navnet kommer av at den kan se ut som en oppned båt) på vei ned til bilen.

Båten (813 moh) observert fra Trolltind da den tilfeldigvis nesten stakk fram av skodda.
En enslig liten blomst i 1150 meters høyde.
På båten (813 moh). Med fantastisk utsikt over Vestnes!

Har kjøpt meg nye joggesko og måtte teste om de også egna seg som ski.

Vakre Vestnes. Jeg bor omtrent midt i bildet. Omtrent der dere kanskje ser et hvitt og blått skipsverft. Molde godt gjemt i lavt skydekke på andre sida av fjorden.
Det blei desverre dårlig med panorama og 360-graders bilder fra den turen her, men mye kan summeres i bildet under.

Utsikt i omtrent hvilke retning du måtte ønske!
I morra setter jeg kursen mot Lillehammer (på sykkel). Heldigvis er første etappe til Bjorli kun på 12 mil. Mistenker at beina mine er noe tunge i morra. :)

Flere bilder fra turen finnes her.

Dagens bibelvers:
"Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg!" Jes 44,22  

6. juli 2012

Gratulerer!

Gratulerer med 3 årsdagen til min absolutte favorittnevø! Du begynner å bli stor Magnus!

Stor gutt som lager akebakke.
Og en heldig onkel får være med å testkjøre nytt akebrett.
Viktig med solid kost for å bli stor.
Alltid i farta!
Ut på tur!
"Kjører" traktor
Kjedelig bestefar som sover bort dagen.
Umulig å ikke bli glad i han her!
Gud velsigne deg! Jeg er heldig som får være onkel og fadder til deg!

Dagens bibelvers:
"Gud! Din vei er i hellighet. Hvem er en gud så stor som Gud?"  Sal 77,14