15. november 2009

Hvordan brødbaking kan redde verden

Bakgrunnen for det innlegget her er det ikke mi oppgave å legge ut om, men jeg føler likevel at denne viktige problematikken bør drøftes grundigere. Jeg vil derfor komme med noen velgjennomtenkte tanker om brødbakingas viktige plass i verdenssamfunnet.

Brødbakingas historie går langt tilbake i tid. Så lenge menneskene har kjent til kornet har brød i en eller annen form blitt brukt som næringskilde for verdens stadig økende befolkning. Brød har derfor vært med menneskeheten gjennom dens opp- og nedturer, og har ført mang en sliten og nedbrutt helt til nye høyder. Det kan uten større tvil sies at vi hadde ikke vært der vi er i dag hadde det ikke vært for brødets kraftgivende egenskaper. 

Mye av grunnen til at brødet har blitt så populært ligger nok i den eminente smaken. Ikke nok med at brødet er godt i seg sjøl, men det kan også kombineres i nærmest uendelig mange varianter med ulike former for pålegg. Her kommer vi altså allerede inn på det første viktige argumentet for brødbaking, nemlig det at brødet ofte gir en bedre smaksopplevelse enn kornet gjør i seg sjøl. Dette er egentlig ganske bemerkelsesverdig. For når du tenker over det, hvorfor skal most korn som er tilsatt vann og så blitt varmebehandla smake bedre enn kornet som kommer rett fra naturen? Siden jeg hverken er biolog, kjemiker eller filosof kan jeg dessverre ikke gi noe svar på dette ransakende spørsmålet. Mange store tenkere har fundert på det her opp gjennom historia uten å ha kommet fram til noe fornuftig svar. På denne måten har mange filosofer blitt holdt opptatt med dette spørsmålet istedenfor å slippe dem fri i en allerede urolig verden. Vi ser altså at brødbaking kan redde verdens innbyggere fra mange merkelige tanker. Men for å spore tilbake fra denne lille digresjonen kan vi konkludere dette avsnittet med at smaksopplevelsen blir ekstra god når den raffinerte prosessen som ligger til grunn for brødet ligger deg nært i minne.

Men la oss gå litt videre inn på brødbakingas fortreffeligheter. For i tillegg til at du foredler smaken til kornet så vil du også langt på veg hjelpe kroppens avanserte fordøyelsessystem med å tilegne seg mange av de kraftfulle næringsstoffene som kornet inneholder. Mang en person har på grunn av brødets fremragende egenskaper sluppet de smertene som forstoppelse innebærer. Dette forutsetter sjølsagt at brødet er av god kvalitet. Feil og slurv under brødbakinga kan nemlig få katastrofale følger for de som blir utsatt for det. Det er derfor det er så viktig at brødbakingas edle kunst blir ført videre fra generasjon til generasjon slik at flere får nytte av de undergjerninger som god brødbakst kan føre med seg.

Verdensøkonomien er et moment som stadig vekk glemmes i debatter omkring brødbakingas fortreffeligheter. Derfor er det veldig få i Norge i dag som egentlig veit at deres brødvaner ligger til grunn for finanskrisa som har skylt over verdens sivilisasjoner den siste tida. Men i de lærde kretser er det en kjent sak at den store overgangen fra egenbakte brød til kjøpebrød skapte store svingninger i økonomien i flere vestlige samfunn. Noen brødgiganter skodde seg på andres brødkjøping, mens den allmenne befolkning snart brukte store summer på sitt daglige brød. Ingen oppdaga dette påtrengende problemet før det heva seg over oss. Folk kunne ikke lenger betale brødregningene sine. De som hadde solgt brød på kreditt begynte å slite, og snart blei det panikksalg av brødaksjer hos de mange investorene som til da hadde deiga seg i andres brødkjøp. Finanskrisa var et faktum.

I disse klimatider er det også viktig å få med at brødet under heving stenger inne store mengder klimagasser. Brøddeig er nemlig et godt middel for å stenge inne mange av de farlige gassene som skader jordas atmosfære. Ved kunstig framstilling av brød sånn som det foregår hos de store brødprodusentene blir imidlertid disse gassene sluppet rett ut uten å ta hensyn til hvilke skader dette kan påføre miljøet. Dette problemet blir mye mindre hvis baksten utføres i de mange tusen hjem. Årsakene er mange, men det vil være å gå utover artikkelens hensikt å gå for mye inn på hvert enkelt området i denne undereksponerte årsaken til global oppvarming. Det er nok å nevne at hjemmebakte brød på en bedre måte holder på klimagassene slik at de går gjennom en større del av naturens kretsløp før de slippes ut. På denne måten fordeles utslippene bedre utover og vi får en mer naturlig utslippsutvikling. I tillegg skal det nevnes at grovt brød inneholder vitamin E som beskytter lungene mot forurensning.

Brødbaking er også undervurdert som trening. Du trenger ikke treningsstudio hvis du baker ut en god brøddeig en gang i uka. Riktig elteteknikk krever god styrke og koordinasjon i finger- og overarmsmuskelaturen. Ved å bake brød trener du muskler som du ikke visste du hadde. Når vi allikevel er inne på helsebringende effekter må det sies at brødbaking også senker stressnivået. Ved å ta ut aggresjonen på deigen slipper du å bli sint på de som er rundt deg. Vi ser altså at brødbaking kan øke befolkningas fysiske og psykiske helse med mange hakk. Brød har også mange viktige næringsstoffer som kroppen trenger for å klare seg gjennom den harde hverdagen.

Nå har han sikkert kommet med alle argumenta sine tenker du nok. Brødet kan vel ikke være så bra. Men så gjenstår jo det beste argumentet av alle. For alle som en sein kveld har sitti og kost seg med nybakt brød med brunost veit at brødbaking gjør verden til en bedre plass å bo.

Dagens bibelvers:

"Gi oss i dag vårt daglige brød." Matt 6,11

4 kommentarer:

Sigrid Marie sa...

Når får vi se bilde av superheltdrakta da?

Kristoffer Stige sa...

Veit ikke helt om jeg vil kalle det ei superheltdrakt, men du får bedømme sjøl: Superheltdrakt?

Jacob sa...

puh.. nå må du ikke overanstrenge deg her.

får se om jeg leser innlegget en gang..

Kristoffer Stige sa...

Overanstrengte meg sikkert litt da jeg skreiv det (i og med at det foregikk på nattestid etter en lang dag), men det tar ikke mer enn et par minutt og lese det (med mindre du skal analysere teksten grundig da). :D