18. februar 2009

Innføring i Grunnleggende Prinsipper ved Interaksjon med Fysmatere - Del 3

Hovedgrunnen med den serien her var å lære opp den allmenne befolkning i kommunikasjon med fysmatere. Så langt har jeg gått nesten klar av det. Det er det to årsaker til:
  1. Det trengs et fundament som sier noe om fysmateren før man kan si noe om kommunikasjonen.
  2. Jeg har slitt med å finne ei vinkling.

Men etter gjentatte forespørsler skal jeg gjøre et forsøk. Jeg har derfor studert noen kjente kommunikasjonsmodeller og finni ut at de vanligste ikke dekker de viktigste trekka ved kommunikasjon. De fleste modellene legger vekt på sender og mottaker (som i og for seg er viktig), men få sier noe om hvorfor kommunikasjon er mulig. Kommunikasjon er nemlig avansert, og jeg vil derfor introdusere bølgekommunikasjonsmodellen. Det er en modell som legger vekt på hvordan kommunikasjonen fungerer fysisk. Kommunikasjon er nemlig trykkbølger (kan beskrives av sinus og cosinus). I grove trekk kan vi si at disse bølgene dannes av stemmebåndet til senderen, forplanter seg gjennom mediet (som oftest lufta) og oppfattes ved at trykkbølga danner vibrasjoner (kan tilnærmes med en harmonisk oscillator) på trommehinna til mottakeren. Denne modellen er gyldig i de aller fleste tilfeller. I tillegg til å beskrive en samtale kan denne modellen også forklare data- og radiokommunikasjon, telefoner, satelitter og mye mer (da må riktignok stemmebånd og trommehinne erstattes av andre former for bølgekilder og bølgemottakere, og trykkbølgene erstattes med elektromagnetiske bølger). Lesing kan også forklares ved denne fantastiske modellen siden det er lysbølger som reflekteres fra boka til øyet som gjør at vi ser teksten. Vi kan altså slå fast at bølgekommunikasjonsmodellen er den mest generelle kommunikasjonsmodellen vi kan ta i bruk.

Nå kunne jeg sjølsagt gått inn på de mange interessante aspekta ved bølgas forplantningsevne, lydhastighet, dopplereffekt og visse andre spennende sider ved bølgekommunikasjonsmodellen, men det blir for mye for den plassen jeg har til rådighet. Jeg vil heller prøve å si noe om hvordan dere kan utnytte bølgene til deres fordel når dere konverserer med fysmatere. Igjen vil jeg poengtere at det jeg vektlegger her nødvendigvis ikke er universelle sannheter, men heller grunnleggende ideer som ofte kan slå godt an.

La oss nå gå over til det praktiske. Hva skal du snakke med en fysmater om når du først har muligheten til å sende noen lydbølger i hans/hennes retning. Det kan være så mangt. På det nåværende stadiet har jeg enda ikke introdusert og forklart så mange av de begrepa som fysmateren til stadighet bruker, så foreløpig må du prøve å holde samtalen på et område der du har kontrollen. Du må altså ikke la fysmateren få styre samtalen helt fritt. Da kommer det fort ei bølge mot deg som du lett drukner i. Start derfor med noe enkelt, noe som ikke er relatert til fysmaterens studie. Da har du satt samtalen på ditt spor, og du kan derfra kontrollere hvor den vil gå videre. Når du først har kontrollen er det viktig å la alle parter i samtalen få slippe til. Fysmatere kan gjerne snakke om noe utenomstudielig bare du lurer dem inn på det.

Synes du det er vanskelig å komme igang? Jeg forstår deg godt (kan ikke påberope meg å være særlig flink til å sette igang samtaler). Den ultimate inngangsreplikken er enda ikke oppdaga (den kan dessverre ikke beregnes), men alle (i alle fall de fleste) liker å snakke om seg sjøl, så det kan være en god plass å starte. Spør om hva han/ho driver med (utenom skolen; fysmatere har faktisk hobbyer, men det kommer vi tilbake til en annen gang), hva han/ho hadde til middag (men vær forsiktig med å spørre etter mengdeforhold i middagen, da kan samtalen fort ledes inn på mengdeteori), eller noe liknende. Du kan altså starte samtalen som du ville ha starta den med en hvilken som helst annen person (fysmateren er faktisk en hvilken som helst annen person; han er bare en hvilken som helst annen person med en særdeles stor interesse for fysikk og matematikk).

Det er vanskelig å si noe mer generelt enn det her siden fysmatere har ulike interesser (når vi ser bort fra de åpenbare fellesinteressene). Har du fortsatt problemer med å få fart i samtalen? Da anbefaler jeg deg å snakke om noe som interesserer deg. Det er ikke sikkert det vil virke med alle fysmatere, men det som er helt sikkert er at fysmateren har godt av det. Han/ho trenger nemlig å få vite litt om hva andre personer liker å gjøre/snakke om. Og er du riktig heldig så kan fysmateren bli virkelig interessert.

Når vi lenger ut i serien har fått gått igjennom viktige begrep og emner innafor fysikk og matematikk åpnes mulighetene dine til å prøve deg på samtaleemner som nå virker uoppnåelige. Etterhvert vil du til og med oppdage at fysmatere har sitt eget tegnspråk (de bruker riktignok bare høyrehånda; det her kommer vi tilbake til, så ikke fortvil om du ser en fysmater vifte med høyrehånda uten at du forstår noe). Men som jeg har sagt noen ganger til nå (har fått vite at repetisjon er viktig for å lære): Snakk med fysmateren om ikke-fysmatske ting. Det er tryggest i enhver sammenheng!

Dagens bibelvers:

"Han gjorde stormen til havblikk, og fikk bølgene til å tie." Sal 107,29

3 kommentarer:

Ingrid Aukan sa...

dritbra. :D

Bente sa...

hiihihii:)
leste nettopp om høyrahånda i mx-boka mi.. nais. :D

Kristoffer Stige sa...

Blir det tatt opp i 3mx altså? Det trudde jeg ikke. Men det er i alle fall ikke så mye mer enn en introduksjon. For høyrehånda kan brukes til alt (både i matte og fysikk)! :D